[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights


Hoan nghênh các Dũng Sĩ đến với Kỵ Sĩ Rồng -  Cuộc chiến của những Quân Đoàn. Đây là tựa game MMORPG hay nhất và hot nhất 2017. Muốn khô máu cùng anh em, chọn Kỵ Sĩ Rồng không bao giờ sai !

Giới Thiệu

- Hệ thống PB trong Kỵ Sĩ Rồng - game PK liên server cực kỳ đa dạng

- Mỗi PB đều có 3 lượt/ngày

- Cấp PB phụ thuộc vào cấp nhân vật,cấp nhân vật càng cao thì thưởng PB càng nhiều

Hướng Dẫn

- Để tham gia các Phó Bản đầu tiên các Kỵ Sĩ click vào icon "Hàng Ngày" ở giao diện ingame

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 1

- Sau đó chọn phần "Hoạt Động" sẽ hiện ra 1 bảng thông tin về tất cả các hoạt động ingame,các phụ Bản nằm ở phần đầu tiên

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 2

Phần Thưởng

  Phụ Bản Cường Hóa

Phần thưởng là Đá Cường Hóa,Exp

ẢnhTên Vật Phẩm
[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 3Đá Cường hóa
[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 4Exp

 

Phụ Bản Tọa Kỵ

Phần Thưởng là Đá Tăng Kỵ,Exp

 Ảnh

Tên Vật phẩm

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 5

Đá Tăng Kỵ

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 6

Exp

 

Phụ Bản Pet

Phần Thưởng là Đá Tăng Pet,Exp

 Ảnh

Tên Vật phẩm

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 7

Đá Tăng Pet

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 8

Exp

 

Phụ Bản Cánh

Phần thưởng là Đá Tăng Cánh,Exp

 Ảnh

Tên Vật phẩm

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 9

Đá Tăng Cánh

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 10

Exp

 

Phụ Bản Đá

Phần Thưởng là các loại đá khảm trang bị:Hồng Thạch,Lục Thạch,Lam Thạch,Hoàng Thạch

 Ảnh

Tên Vật phẩm

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 11

Hồng Thạch

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 12

Lục Thạch

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 13

Lam Thạch

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 14

Hoàng Thạch

 

Phụ Bản Tẩy

Phần thường là Đá Tẩy và Exp

 Ảnh

Tên Vật phẩm

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 15

Đá Tẩy

[Phụ Bản] Các Phụ Bản Nguyên Liệu trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 16

Exp

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Kỵ Sĩ trong quá trình thám hiểm thế giới rộng lớn của game MMORPG theme Châu Âu – Kỵ Sĩ Rồng

------------------------------------------------------------------------------

Kỵ Sĩ Rồng - Game nhập vai phiêu lưu đậm chất Châu Âu