[Tính Năng] Nhận thưởng từ Quân Đoàn trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights


NHẬN LƯƠNG, THƯỞNG TRỰC TIẾP HÀNG NGÀY IN GAME

Khi đã vào Quân Đoàn trong Kỵ Sĩ Rồng - game PK liên server thì hàng ngày các Kỵ Sĩ sẽ nhận được rất nhiều loại phần thường với những vật phẩm cực kỳ cần thiết và quý hiếm cụ thể như sau:

+ Điểm Danh hàng ngày nhận KC

[Tính Năng] Nhận thưởng từ Quân Đoàn trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 1

+ Nhận thêm 20% phần thưởng khi tham gia các phụ bản nằm trên lãnh địa đã chiếm

[Tính Năng] Nhận thưởng từ Quân Đoàn trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 2

+ Thưởng cống hiến hàng ngày

[Tính Năng] Nhận thưởng từ Quân Đoàn trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 3

+ Thưởng nhiệm vụ Quân Đoàn hàng ngày

[Tính Năng] Nhận thưởng từ Quân Đoàn trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 4

+ Thưởng hàng ngày khi Quân Đoàn chiến thắng Công Thành Chiến Liên Server

[Tính Năng] Nhận thưởng từ Quân Đoàn trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 5

-------------------------------------------------------------------------

Kỵ Sĩ Rồng - Game nhập vai phiêu lưu đậm chất Châu Âu