[Tính Năng] Quân Đoàn tương trợ trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights


QUÂN ĐOÀN TƯƠNG TRỢ, MỘT NGƯỜI TIÊU CẢ QĐ NHẬN QUÀ

Dựa vào tổng các thành viên quân đoàn. Cứ một thành viên tiêu phí Kim Cương (KC) sẽ tính vào tổng số KC mà quân đoàn đã tiêu. Càng nhiều thành viên Tiêu KC sẽ tích lũy được phần thưởng càng lớn.

Khi số lượng tích tiêu KC của tất cả của thành viên Quân Đoàn đạt mốc nhất định thì tất cả các thành viên đều sẽ nhận được Rương Đồng, Bạc, Vàng tương ứng.

[Tính Năng] Quân Đoàn tương trợ trong Kỵ Sĩ Rồng - Dragon Knights - 1

-------------------------------------------------------------------------

Kỵ Sĩ Rồng - Game nhập vai phiêu lưu đậm chất Châu Âu