Cách tải game android cho ios? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tệp này.

Rừng luôn được coi là “thực thể sống” quan trọng trên trái đất, là lá phổi xanh và là nguồn cung cấp oxy đảm bảo sự sống của con người và các sinh vật khác. Nhưng ngày nay rừng đang bị tàn phá nghiêm trọng và ngày càng xấu đi. Thù lao dịch vụ môi trường rừng là   bao nhiêu ?  Chúng ta cùng tìm hiểu với bài viết này

mục lục

 • 1. Dịch vụ môi trường rừng là gì?
 • 2. Tiền công dịch vụ môi trường rừng là bao nhiêu?
 • 3. Nguyên tắc trả công đối với dịch vụ môi trường lâm nghiệp
 • 4. Đối tượng và hình thức nộp tiền quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
 • 4.1. chủ đề học tập
 • 4.2. quản lý và sử dụng
 • 5. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ môi trường rừng
 • 5.1. Người sử dụng dịch vụ môi trường rừng có các quyền sau đây:
 • 5.2. Người sử dụng dịch vụ môi trường rừng có các nghĩa vụ sau đây:
 • 6. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng
 • 6.1. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng có các quyền sau đây:
 • 6.2. Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng có các nghĩa vụ sau đây:
Tạo CV trực tuyến

Các quy định của Đạo luật về dịch vụ môi trường rừng

Luật Minh Khuê sẽ đưa ra các điều khoản luật định liên quan đến dịch vụ môi trường rừng: các loại dịch vụ môi trường rừng; Nguyên tắc bồi thường dịch vụ môi trường lâm nghiệp; Đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng; Các khoản phải trả dịch vụ môi trường rừng…

Cơ sở pháp lý:

– Đạo luật Rừng năm 2017;

– Nghị định 156/2018 / NĐ-CP; 1. Các loại dịch vụ môi trường rừng

Dịch vụ môi trường rừng bao gồm các loại sau:

– Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, sông, suối.

Điều hòa và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội.

– hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng; Giảm phát thải khí nhà kính bằng cách hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh.

– Bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng cho các công ty dịch vụ du lịch.

– Cung cấp bãi đẻ, nguồn thức ăn, trại giống tự nhiên, nguồn nước rừng và các yếu tố môi trường, hệ sinh thái rừng để nuôi trồng thủy sản. 2. Nguyên tắc trả công đối với dịch vụ môi trường lâm nghiệp

Rừng đủ điều kiện được chi trả dịch vụ môi trường rừng nếu đáp ứng các tiêu chí quy định tại Mục 3, Điều 2 của Luật Lâm nghiệp (hệ sinh thái bao gồm thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, v.v.), diện tích rừng và các môi trường khác yếu tố có thành phần chính là một hoặc nhiều loài cây thân gỗ, tre, nứa, cau mà chiều cao được xác định bởi hệ thực vật trên mặt đất và núi đá, đất ngập nước, đất cát hoặc các loại cây đặc trưng khác; diện tích toàn quốc từ 0,3 ha; lợp từ 0,1 ha) và cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ môi trường rừng.

– Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

– Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng tiền mặt thông qua hình thức chi trả trực tiếp hoặc chi trả gián tiếp.

Chi trả dịch vụ môi trường rừng là một yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của người sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

– Đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, công bằng; phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 3. Chi trả dịch vụ môi trường rừng

3.1. Đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng

Đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng bao gồm:

a) Chủ rừng theo quy định tại Điều 8 Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Điều 8. Chủ rừng

1. Quản lý rừng đặc dụng, quản lý rừng phòng hộ.

2. Tổ chức kinh tế là công ty, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Điều 7 Điều này.

3. Đơn vị Quân đội nhân dân được giao rừng (sau đây gọi là đơn vị vũ trang).

4. Tổ chức khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo chuyên môn về lâm nghiệp.

5. Hộ gia đình, cá nhân.

6. Căn hộ chung cư.

7. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhận đất của nhà nước để trồng rừng sản xuất.

b) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư giao kết hợp đồng bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng là tổ chức nhà nước thành lập;

Xem thêm:  Trạng thái giao bưu tá đi phát là gì tại Viettel Post

c) Volkskomitees auf Gemeindeebene und andere Organisationen, die vom Staat mit der gesetzmäßigen Waldbewirtschaftung beauftragt sind.

3.2. Wer muss Waldumweltleistungen bezahlen? 

Die Kostenträger für Waldumweltleistungen werden wie folgt spezifiziert:

a) Cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện;

b) Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch;

c) Cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp;

d) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng;

đ) Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn phải chi trả tiền dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng;

e) Cơ sở nuôi trồng thủy sản phải chi trả tiền dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước và các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái rừng cho nuôi trồng thủy sản;

g) Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 57 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định:

Điều 57. Đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng

1. Cơ sở sản xuất thủy điện được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp.

2. Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp.

3. Cơ sở sản xuất công nghiệp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp, bao gồm các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề theo quy định hiện hành.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp thực hiện chi trả trực tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định này, bao gồm: các hoạt động dịch vụ lữ hành, vận tải khách du lịch, lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, tham quan, quảng cáo và các dịch vụ liên quan khác phục vụ khách du lịch trong phạm vi khu rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng.

5. Đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thí điểm đến hết năm 2020, tổng kết, trình Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả, quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ về hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng.

6. Cơ sở nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp là doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản thực hiện chi trả trực tiếp quy định tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định này.

2.3. Hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định như sau:

a) Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng;

b) Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

c) Nhà nước khuyến khích áp dụng chi trả trực tiếp cho tất cả các trường hợp nếu bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tự thỏa thuận trên cơ sở mức tiền chi trả dịch vụ do Chính phủ quy định.

 Điều 58 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định:

Điều 58. Hình thức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

1. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng thỏa thuận tự nguyện.

2. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp áp dụng trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng không thỏa thuận được hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hình thức chi trả trực tiếp.

3.4. Mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Điều 59 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng như sau:

Xem thêm:  Thiết bị trung tâm của máy vi tính là gì

– Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với cơ sở sản xuất thủy điện là 36 đồng/kwh điện thương phẩm. Sản lượng điện để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện.

Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng sản lượng điện thương phẩm trong kỳ hạn thanh toán (kwh) nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1kwh (36 đồng/kwh).

– Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng áp dụng đối với cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch là 52 đồng/m3 nước thương phẩm. Sản lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch bán cho người tiêu dùng.

Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng sản lượng nước thương phẩm trong kỳ hạn thanh toán (m3) nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1 m3 nước (52 đồng/m3).

– Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước là 50 đồng/m3. Khối lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là khối lượng nước cơ sở sản xuất công nghiệp đã sử dụng, tính theo đồng hồ đo nước hoặc theo lượng nước được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc theo chứng từ mua bán nước giữa cơ sở sản xuất công nghiệp với đơn vị kinh doanh nước.

Số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng trong kỳ hạn thanh toán được xác định bằng khối lượng nước (m3) do cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhân với mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tính trên 1 m3 nước (50 đồng/m3).

– Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp tối thiểu bằng 1 % trên tổng doanh thu thực hiện trong kỳ; mức chi trả cụ thể dựa trên cơ sở, điều kiện thực tiễn, do bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tự thỏa thuận.

– Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc doanh nghiệp liên kết với các hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 2 Điều 63 của Luật Lâm nghiệp tối thiểu bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ; mức chi trả cụ thể dựa trên cơ sở, điều kiện thực tiễn, do bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tự thỏa thuận.

– Khi giá bán lẻ điện, nước bình quân chung quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này biến động tăng hoặc giảm 20%, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ quyết định điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng tương ứng.

3.5. Quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng được thực hiện như sau:

a) Xác định tổng số tiền thu được từ dịch vụ môi trường rừng;

b) Xác định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng;

c) Xác định đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng;

d) Xác định hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng;

đ) Lập kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng;

e) Xác định trường hợp được miễn, giảm nộp tiền dịch vụ môi trường rừng;

g) Tổ chức chi trả dịch vụ môi trường rừng;

h) Kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

LUẬT MINH KHUÊ (Tổng hợp)

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnChủ đề liên quan

 • Rừng đặc dụng là gì ? Quy định pháp luật về rừng đặc dụng
 • Quy định của Luật đất đai về một số loại đất đặc thù
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước cho thuê Quyền sử dụng đất?
 • Tư vấn các bước xử lý vi phạm hành vi lấn chiếm đất rừng ?
 • Đền bù giải phóng mặt bằng làm đường giao thông qua khu dân cư ?
 • Suy thoái rừng là gì ? Kiểm soát suy thoái rừng như thế nào ?
 • Quy định về hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, thống kê, theo dõi và phát triển rừng
 • Quy định pháp luật về hoạt động giao rừng, cho thuê rừng và thu hồi rừng
 • Quy định pháp luật về kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
 • Xử lý việc vi phạm pháp luật trong quản lý rừng, phá rừng như thế nào ?
Xem thêm:  Thiết bị vào của máy tính là gì

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

Wie nutzen Einzelpersonen und Haushalte Wälder mit besonderer Nutzung illegal aus?

Cá nhân, hộ gia đình khai thác rừng đặc dụng trái phép bị xử phạt như thế nào?

Thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ làm thủy điện? Mức giá đền bù đất hoang hóa ven bờ sông?

Thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ làm thủy điện? Mức giá đền bù đất hoang hóa ven bờ sông?

Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Tư vấn các bước xử lý vi phạm hành vi lấn chiếm đất rừng ?

Tư vấn các bước xử lý vi phạm hành vi lấn chiếm đất rừng ?

Xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng

Xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng

Trách nhiệm của các bên trong việc phòng, chống cháy rừng

Trách nhiệm của các bên trong việc phòng, chống cháy rừng

Quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy rừng như thế nào?

Quy định của pháp luật hiện hành về phòng cháy rừng như thế nào?

Mức phạt hành chính hành vi khai thác rừng trái pháp luật như thế nào?

Mức phạt hành chính hành vi khai thác rừng trái pháp luật như thế nào?

Quy định của pháp luật về dự báo, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối; cháy rừng do tự nhiên; và báo tin động đất, sóng thần

Quy định của pháp luật về dự báo, cảnh báo lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối; cháy rừng do tự nhiên; và báo tin động đất, sóng thần

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất rừng ?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất rừng ?

Hình thức xử phạt đối với người có hành vi khai thác rừng sản xuất trái phép?

Hình thức xử phạt đối với người có hành vi khai thác rừng sản xuất trái phép?

Cá nhân, hộ gia đình khai thác rừng đặc dụng trái phép bị xử lý như thế nào?

Cá nhân, hộ gia đình khai thác rừng đặc dụng trái phép bị xử phạt như thế nào?

Quy trình thu hồi diện tích rừng phòng hộ làm thủy điện? Giá đền bù đất hoang ven sông?

Thủ tục thu hồi đất rừng phòng hộ làm thủy điện? Mức giá đền bù đất hoang hóa ven bờ sông?

Nếu nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh thì có được bồi thường đất rừng không?

Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Tư vấn các bước xử lý đối với hành vi vi phạm lấn chiếm rừng?

Tư vấn các bước xử lý đối với hành vi vi phạm lấn chiếm rừng?

Xử phạt hành chính do vi phạm Luật phòng cháy và chữa cháy rừng

Xử phạt hành chính do vi phạm Luật phòng cháy và chữa cháy rừng

Trách nhiệm của các bên trong việc phòng cháy và chữa cháy rừng

Trách nhiệm của các bên trong việc phòng cháy và chữa cháy rừng

Các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng hiện hành là gì?

Các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng hiện hành là gì?

Hình phạt hành chính đối với hành vi sử dụng rừng trái phép là gì?

Hình phạt hành chính đối với hành vi sử dụng rừng trái phép là gì?

trước vùng đất rừng rậm tiếp theo

 • Các quy định của Đạo luật Đất đai liên quan đến một số loại đất nhất định
 • Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đối Với Đất Được Nhà Nước Cho Thuê Quyền Sử Dụng Đất?
 • Tư vấn các bước xử lý đối với hành vi vi phạm lấn chiếm rừng?
 • Miễn bồi thường xây dựng đường qua khu dân cư?
 • Nghị định 157/2013 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 • Nghị định 41/2017 / NĐ-CP sửa đổi, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, thuốc thú y, vật nuôi và thức ăn chăn nuôi
 • Nghị định 119/2006 / NĐ-CP về tổ chức hoạt động lâm nghiệp
 • Thông tư 57/2007 / TT-BNN về thi hành Pháp lệnh Quản lý rừng sửa đổi số 99/2006 / TT-BNN
 • Nghị định 32/2006 / NĐ-CP về Quản lý các loài động, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

sử dụng rừng

 • Quyết định 186/2006 / QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng
 • Quy định về quy hoạch và kế hoạch hoạt động bảo vệ, thống kê, theo dõi và phát triển rừng
 • Quy định về giao rừng, cho thuê rừng và sử dụng rừng
 • Quy tắc chống suy thoái thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
 • Xử lý như thế nào đối với hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý rừng và để xảy ra phá rừng?
 • Rừng phòng hộ là gì? Quy định pháp luật về rừng phòng hộ
 • Rừng sản xuất là gì? Phân loại rừng sản xuất ngày nay như thế nào?

Cháy rừng

Xem thêm

 • Hoạt động thương mại là gì? Khái niệm về hoạt động thương mại
 • gia đình là gì Thuật ngữ gia đình được hiểu như thế nào?
 • hợp pháp là gì Khái niệm pháp lý chung
 • Cơ quan tư pháp là gì? Khái niệm quyền tư pháp
 • Cơ quan lập pháp là gì? Khái niệm cơ quan lập pháp?
 • Giám sát là gì? Tổ chức giám sát trong đảng như thế nào?
 • Lựa chọn luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế
 • Giao ước là gì? Hợp đồng có thời hạn được hiểu như thế nào?
 • Vốn là gì? Theo quy định của pháp luật thì khái niệm vốn được hiểu như thế nào?


Video Chi trả dịch vụ môi trường rừng là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Chi trả dịch vụ môi trường rừng là gì ! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ