Công an thành phố hồ chí minh tiếng anh là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Vào nội dung chính Tên quốc gia, tên cơ quan, chức vụ cao cấp, công chứng viên bằng tiếng anh1 .Bạn đang xem: Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếng anh là gì? Quốc hiệu, chức danh chủ tịch nước, phó chủ tịch nước? 2. Tên chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ3. Tên các cơ quan chính phủ4. Các chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Chánh văn phòng6. Các chỉ định chung của các đơn vị giữa các bộ, cơ quan ngang bộ7. Các chức danh từ thứ trưởng và tương đương đến chuyên viên đối với bộ, cơ quan ngang bộ8. Các chức danh của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ9. Tên đơn vị, chức danh thủ trưởng đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban,…) 10. Tên thủ đô, thành phố,

Tên nước, Tên cơ quan, Chức vụ lãnh đạo, Chứng thực bằng tiếng Anh Phú Lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009 / TT-BNG ngày 09/7/2009 về việc dịch quốc hiệu, tên cơ quan, đơn vị và chức danh của lãnh đạo, cán bộ, viên chức trong hệ thống hành chính của chính phủ sang tiếng Anh để giao dịch với người nước ngoài

1. National Title, Title of President, Vice President tiếng Anh là gì?

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Viết tắt (nếu có)

Xem thêm:  Chức năng của mạch lọc nguồn là gì
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì? CHXHCN Việt Nam Tiếng Anh là CHXHCN Việt Nam CHXHCNVN
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì? Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam English is the President of the Social Republic of Vietnam
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng anh là gì? Vice President of the Social Republic of Vietnam English is Vice President of the Social Republic of Vietnam

2. Tên chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Viết tắt (nếu có)

Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ĐĂNG KÝ
Bộ quốc phòng tiếng anh là gì? Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh là Bộ Quốc phòng MND
Bộ Công an tiếng anh là gì? Cục An toàn Công cộng tên tiếng Anh là Department of Public Safety MPS
Văn phòng nước ngoài tiếng Anh là gì? Bộ Ngoại giao tên tiếng Anh là Department of Foreign Affairs MOPED
Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì? Bộ tư pháp Bộ Tư pháp tiếng Anh là Ministry of Justice MOJ
Kho bạc tiếng Anh là gì? Kho bạc tiếng Anh là Kho bạc MOF
Bộ Công Thương tiếng Anh là gì? The Ministry of Industry and Trade Sở Công Thương tên tiếng Anh là Department of Industry and Trade BCT
Bộ Lao động – Người tàn tật và Phúc lợi trong tiếng Anh là gì? Bộ Lao động – Người tàn tật và Phúc lợi Bộ Lao động, Người tàn tật và Phúc lợi tiếng Anh là Department of Lao động, Người tàn tật và Phúc lợi trong Chiến tranh Bộ LĐTBXH
Sở Giao thông vận tải tiếng Anh là gì? Khoa Giao thông vận tải tiếng Anh là Department of Transport Bộ GTVT
Bộ xây dựng tiếng Anh là gì? Bộ Xây dựng tiếng Anh là Ministry of Building MOC
Sở Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì? Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông tên tiếng Anh là Department of Information and Communications MIC
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì? Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếng Anh là Sở Giáo dục và Đào tạo MT
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếng Anh là gì? Tên tiếng Anh là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bước đều
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì? Sở Kế hoạch và Đầu tư tên tiếng Anh là Department of Planning and Investment Bộ KHĐT
Home Office tiếng Anh là gì? Home Office tiếng Anh là Home Office MOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì? Department of Health Bộ Y tế tiếng Anh là Department of Health BYT
Khoa Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì? Sở Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ là Bộ Khoa học và Công nghệ trong tiếng Anh HẦU HẾT
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương quốc Anh là gì? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khoa Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là Department for Culture, Sport and Tourism MOCST
Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là gì? Sở Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là Department of Natural Resources and Environment Bộ TNMT
Thanh tra Chính phủ bằng tiếng Anh là gì? Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là thanh tra của chính phủ CHỈ CẦN
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiếng Anh là gì? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam English is the state bank of Vietnam NHNNVN
Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì? Ủy ban Dân tộc là Ủy ban Dân tộc UBDT
Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là gì? Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là Office of the Government ĐI BỘ

* Ghi chú:

Xem thêm:  Chức năng chủ yếu của tinh bột là gì

– Danh từ “Việt Nam” trong tiếng Anh chuyển thành tính từ “Việt Nam”

– “Vietnamesen” được dịch sang tiếng Đức là “Vietnamesen”.

– Dạng sở hữu của danh từ “Việt Nam” là “Việt Nam”

3. Tên các cơ quan chính phủ

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh Viết tắt (nếu có)

Ban quản trị Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì: Board of Ho Chi Minh Lăng Ban giám đốc Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tên tiếng Anh là Ho Chi Minh Lăng Management HCM
An sinh xã hội ở Việt Nam Tiếng Anh là gì? An sinh xã hội ở Việt Nam An sinh xã hội Việt Nam An sinh xã hội Việt Nam là gì VSI
Vietnam News Agency tiếng anh là gì? Vietnam News Agency Vietnamese News Agency tiếng Anh là Vietnam news Agency TTXVN
Đài Tiếng nói Việt Nam Tiếng Anh là gì Đài Tiếng nói Việt Nam Đài tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là Voice of Vietnam VOV
Đài truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì? Đài truyền hình Việt Nam tên tiếng Anh là Vietnam Television VTV
Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là gì Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration in English is Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration HCMA
Vietnam Institute of Science and Technology Was ist Englisch?Vietnam Institute of Science and Technology Vietnam Academy of Science and Technology English ist die Vietnam Academy of Science and Technology GROSS
Vietnam Institute of Social Sciences Was ist Englisch?Vietnam Academy of Social Sciences Vietnam Academy of Social Sciences English ist die Vietnam Academy of Social Sciences VASS

4. Titel des Premierministers, des stellvertretenden Premierministers, der Minister, der Leiter von Agenturen auf Ministerebene

Vietnamesischer Name Englischer Name

Xem thêm:  Chế độ nguồn điện thấp của iphone là gì
Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng Thường trực Phó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếng Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công Thương Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếng Anh là Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là Minister of Agriculture and Rural Development
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếng Anh là Minister of Home Affairs
Bộ trưởng Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế tiếng Anh là Minister of Health
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là Minister of Science and Technology
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Gouverneur der State Bank of Vietnam Was ist Englisch? Gouverneur der State Bank of Vietnam Gouverneur der State Bank of Vietnam English ist Gouverneur der State Bank of Vietnam
Was ist der Minister, Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten ethnischer Minderheiten? Minister, Vorsitzender des Ausschusses für ethnische Angelegenheiten Ministerin, Vorsitzende/Vorsitzende des Ausschusses für ethnische Angelegenheiten
Minister, Leiter eines Regierungsbüros Minister, Leiter eines Regierungsbüros Minister, Vorsitzender des Amtes der englischen Regierung ist Minister, Vorsitzende/Vorsitzende des Amtes der Regierung

5. Amt des Präsidenten und der Titel des Amtsleiters

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist das Amt des Präsidenten auf Englisch?Das Amt des Präsidenten Das Büro des englischen Präsidenten ist das Büro des Präsidenten
Vorsitzender des Büros des Präsidenten Was ist Englisch?Vorsitzender des Büros des Präsidenten Vorsitzender des englischen Präsidentenbüros ist Vorsitzende/Vorsitzende des Büros des Präsidenten
Stellvertretender Vorsitzender des Büros des Präsidenten Was ist Englisch?Stellvertretender Vorsitzender des Büros des Präsidenten Der stellvertretende Vorsitzende des Büros des englischen Präsidenten ist die stellvertretende Vorsitzende/Vorsitzende des Büros des Präsidenten
Was ist der englische Assistent des Präsidenten? Assistent des Präsidenten Assistent des Präsidenten in Englisch ist Assistent des Präsidenten

6. Gebräuchliche Namen von Einheiten unter Ministerien und Agenturen auf Ministerebene

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist das Büro des englischen Ministeriums?Ministry Office Das Büro des englischen Ministeriums ist das Ministry Office
Was ist ein English Department Inspector?Ministry Inspector Die Ministeriumsinspektion für Englisch ist die Ministeriumsinspektion
Was ist die Allgemeine Abteilung für Englisch? Direktion für Englisch ist Direktion
Was ist English Committee?Committee Ủy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?Cục Cục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?Vụ Vụ tiếng Anh là Department
Học viện tiếng Anh là gì?Học viện Học viện tiếng Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?Viện Viện tiếng Anh là Institute
Trung tâm tiếng Anh là gì?Trung tâm Trung tâm tiếng Anh là Centre
Ban tiếng Anh là gì?Ban Ban tiếng Anh là Board
Phòng tiếng Anh là gì?Phòng Phòng tiếng Anh là Division
Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì?Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là gì?Vụ Hợp tác quốc tế Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist der ständige stellvertretende Minister für Englisch? Der ständige stellvertretende Minister für Englisch ist der ständige stellvertretende Minister
Was ist ein stellvertretender Minister für Englisch?Stellvertretender Minister Stellvertretender Minister für Englisch ist Stellvertretender Minister
Was ist Generaldirektor für Englisch? Generaldirektor Generaldirektor für Englisch ist Generaldirektor
Was ist der stellvertretende Generaldirektor für Englisch?Stellvertretender Generaldirektor Der stellvertretende Generaldirektor für Englisch ist der stellvertretende Generaldirektor
Was ist der Ständige Vizepräsident für Englisch? Ständiger Vizevorsitzender von English ist Ständiger Vizevorsitzender/Vorsitzende
Was ist ein Vice President of English?Stellvertretender Vorsitzender Der stellvertretende Vorsitzende von English ist stellvertretende Vorsitzende/Vorsitzende
Was ist ein Assistant Minister of English?Assistant Minister Der stellvertretende Minister für Englisch ist der stellvertretende Minister
Was ist der Vorsitzende des englischen Ausschusses?Der Vorsitzende des Ausschusses Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòng Bộ Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòng Bộ Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởng Cục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Cục trưởng Phó Cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởng Vụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởng Phó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc Học viện Giám đốc Học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Phó Giám đốc Học viện tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng tiếng Anh là gì?Viện trưởng Viện trưởng tiếng Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì?Phó Viện trưởng Phó Viện trưởng tiếng Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâm Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòng Trưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòng Phó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấp Senior Official auf Englisch ist Senior Official
Was ist ein englischer Master? Hauptbeamter in englischer Sprache ist der Hauptbeamte
Was ist ein Englisch-Spezialist?Spezialist Der Englisch-Spezialist ist Official
Was ist ein Senior Inspector auf Englisch?Senior Inspector Senior Inspector auf Englisch ist Senior Inspector
Was ist der englische Lead Inspector?Prime Inspector Hauptinspektor auf Englisch ist Hauptinspektor
Was ist ein englischer Inspector?Inspector Englisch Inspektor ist Inspektor

8. Titel der Leiter von Regierungsbehörden

Vietnamesischer Name Englischer Name

Vorstandsvorsitzender des Ho-Chi-Minh-Mausoleums Was ist Englisch?Vorstandsvorsitzender des Ho-Chi-Minh-Mausoleums Vorstandsvorsitzender des Ho-Chi-Minh-Mausoleums English ist Direktor des Ho-Chi-Minh-Mausoleum-Managements
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist das Englische Büro?Büro Englisches Büro ist Büro
Was ist Chief of English?Chief of Office? Chief of Office Englisch ist: Chief of Office
Was ist der stellvertretende Leiter des englischen Büros? Stellvertretender Leiter des Büros Der stellvertretende Leiter des englischen Büros ist der stellvertretende Leiter des Büros
Was ist die Abteilung für Englisch?Abteilung Abteilung für Englisch ist Abteilung
Was ist der Direktor für Englisch? Direktor für Englisch ist Direktor
Was ist der stellvertretende Direktor der englischen Abteilung?Stellvertretender Direktor Der stellvertretende Direktor der englischen Abteilung ist der stellvertretende Direktor
Was ist die Englische Abteilung? Abteilung für Englisch ist Abteilung
Was ist der Englisch-Abteilungsleiter? Direktor für Englisch ist Direktor
Was ist stellvertretender Direktor für Englisch?Stellvertretender Direktor Der stellvertretende Direktor für Englisch ist der stellvertretende Direktor
Was ist ein englisches Verbot? Englisches Brett ist Brett
Was ist der Leiter der englischen Abteilung? Leiter der Englischen Abteilung ist Leiter
Was ist der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Englisch?Stellvertretender Leiter des Fachbereichs Der stellvertretende Leiter der englischen Abteilung ist der stellvertretende Leiter
Was ist die englische Unterabteilung? Zweig des Englischen ist Zweig
Was ist der Direktor der Englischen Abteilung? Der Leiter der englischen Unterabteilung ist Manager
Was ist der englische stellvertretende Zweig? Der Deputy Manager in englischer Sprache ist Deputy Manager
Was ist das englische Zimmer?Zimmer Der englische Raum ist Division
Was ist der Leiter des Fachbereichs Englisch? Leiter der englischen Abteilung ist: Abteilungsleiter
Was ist der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Englisch?Stellvertretender Fachbereichsleiter Stellvertretender Leiter der englischen Abteilung ist: Stellvertretender Abteilungsleiter

10. Name der Hauptstadt, Stadt, Provinz, Bezirk, Gemeinde und angeschlossener Einheiten

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was heißt Hauptstadt von Hanoi auf Englisch? Hauptstadt von Hanoi Hanoi Hauptstadt Englisch ist Hanoi Capital
Was ist eine englische Stadt?CityBeispiel: Ho-Chi-Minh-Stadt Englische Stadt ist CityBeispiel: Ho-Chi-Minh-Stadt
Was ist eine englische Provinz?ProvinzBeispiel: Provinz Henan Tỉnh tiếng Anh là ProvinceVí dụ: Ha Nam Province
Quận, Huyện tiếng Anh là gì?Quận, HuyệnVí dụ: Quận Ba Đình Quận, Huyện tiếng Anh là DistrictVí dụ: Ba Dinh District
Xã tiếng Anh là gì?XãVí dụ: Xã Quang Trung Xã tiếng Anh là CommuneVí dụ: Quang Trung Commune
Phường tiếng Anh là gì?PhườngVí dụ: Phường Tràng Tiền Phường tiếng Anh là WardVí dụ: Trang Tien Ward
Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/Phum Thôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là Hamlet, Village
Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) tiếng Anh là gì?Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- UBND Thành phố Hồ Chí Minh- UBND tỉnh Lạng Sơn– UBND huyện Đông Anh Ví dụ:– People’s Committee of Ho Chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District
– UBND xã Mễ Trì tiếng Anh là gì?UBND xã Mễ Trì – UBND xã Mễ Trì tiếng Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– UBND phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền – UBND phường Tràng Tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn phòng tiếng Anh là gì?Văn phòng Văn phòng tiếng Anh là Office
Sở tiếng Anh là gì?SởVí dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội Sở tiếng Anh là DepartmentVí dụ: Ha Noi External Relations Department
Ban tiếng Anh là gì?Ban Ban tiếng Anh là Board
Phòng (trực thuộc UBND) tiếng Anh là gì?Phòng (trực thuộc UBND) Phòng (trực thuộc UBND) tiếng Anh là Committee Division
Thị xã, Thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị xã Sầm Sơn Thị xã, Thị trấn tiếng Anh là: TownVí dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

Tên tiếng Việt Tên tiếng Anh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ví dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dân Ủy viên Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Member of the People’s Committee
Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Giám đốc Sở Giám đốc Sở tiếng Anh là Director of Department
Phó Giám đốc Sở tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Sở Phó Giám đốc Sở tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòng Chánh Văn phòng tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh Thanh tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh tra Chánh Thanh tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh Thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh tra Phó Chánh Thanh tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòng Trưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòng Phó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấp Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chính tiếng Anh là gì?Chuyên viên chính Chuyên viên chính tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên tiếng Anh là gì?Chuyên viên Chuyên viên tiếng Anh là: Official

Daher entspricht dieses Dokument auch teilweise den Namen von Behörden und Abteilungen in englischer Sprache oder des vietnamesischen Staatsapparats in englischer Sprache, die in diesem Anhang vollständig aufgeführt sind, und trägt so dazu bei, die Übersetzung für Vietnamesen mit dem Namen der Behörde, Zweigstelle, zu vereinheitlichen , Gewerkschaft.

  • Was ist kein Nuss-November, willst du deine Geduld testen
  • Was ist die Bedeutung des Wortes Schurke, die Bedeutung des Wortes Schurke, die Bedeutung des Wortes Schurke, was ist das Wort Schurke
  • Was ist Kondensationsreaktion, Definition, Klassifizierung und Übungen
  • Was ist Schein?

Startseite / Wissen / Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt, was ist Englisch?

Wie heißt die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt auf Englisch?

Gehen Sie zum HauptinhaltName des nationalen Titels, Name der Agentur, Führungsposition, Notar in englischer Sprache1.Sie sehen gerade: Was ist die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt auf Englisch?Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tiếng Anh là gì?2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc11.Xem thêm: Ước Và Bội Là Gì – Ước Chung Lớn Nhất, Bội Chung Nhỏ Nhất Là GìTitel von Führungskräften, lokalen Regierungsbeamten und Angestellten auf allen Ebenen Sie sehen gerade: Was ist die englische Stadtpolizei?Anlage zum Rundschreiben Nr. 03/2009/TT-BNGRundschreiben Nr. 06/2015/TT-BTP über die notarielle Rechtsdurchsetzung

Name des Landes, Name der Agentur, Führungsposition, Beglaubigung in englischer SprachePhu Luc veröffentlichte zusammen mit dem Rundschreiben Nr. 03/2009/TT-BNG vom 9. Juli 2009 über die Übersetzung der Nationalflagge, der Namen von Behörden, Einheiten und Titeln von Führern, Kadern und Beamten im Verwaltungssystem der Regierung ins Englische für Ausländer Transaktionen

1. Was ist der nationale Titel, Titel des Präsidenten, Vizepräsidenten auf Englisch?

Vietnamesischer Name Englischer Name Abkürzung (falls vorhanden)

Sozialistische Republik Vietnam Was ist Englisch?Sozialistische Republik Vietnam Sozialistische Republik Vietnam Englisch ist Sozialistische Republik Vietnam SRV
Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam Was ist Englisch?Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam Der Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam Englisch ist der Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam
Vizepräsident der Sozialistischen Republik Vietnam Was ist Englisch?Vizepräsident der Sozialistischen Republik Vietnam Vizepräsident der Sozialistischen Republik Vietnam Englisch ist Vizepräsident der Sozialistischen Republik Vietnam

2. Name der Regierung, Ministerien, Behörden auf Ministerebene

Vietnamesischer Name Englischer Name Abkürzung (falls vorhanden)

Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam REG
Was ist das englische Verteidigungsministerium?Das Verteidigungsministerium Das englische Verteidigungsministerium ist das Ministerium für Nationale Verteidigung MND
Was ist das Ministerium für öffentliche Sicherheit auf Englisch?Ministry of Public Security Das Ministerium für öffentliche Sicherheit in englischer Sprache ist das Ministerium für öffentliche Sicherheit MPS
Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign Affairs MOFA
Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ Tư pháp Bộ Tư pháp tiếng Anh là Ministry of Justice MOJ
Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ Tài chính Bộ Tài chính tiếng Anh là Ministry of Finance MOF
Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương Bộ Công Thương tiếng Anh là Ministry of Industry and Trade MOIT
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs MOLISA
Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of Transport MOT
Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng tiếng Anh là Ministry of Construction MOC
Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information and Communications MIC
Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì?Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là Ministry of Education and Training MOET
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural Development MARD
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì?Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là Ministry of Planning and Investment MPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of Home Affairs MOHA
Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ Y tế Bộ Y tế tiếng Anh là Ministry of Health MOH
Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science and Technology MOST
Was ist das englische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus?Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus Das englische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus ist das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus MOCST
Was ist das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt auf Englisch?Ministry of Natural Resources and Environment Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt Englisch ist das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt MONRE
Was heißt Government Inspector auf Englisch?Government Inspector Die englische Regierungsinspektion ist eine Regierungsinspektion HALT
State Bank of Vietnam Was ist Englisch?Die State Bank of Vietnam The State Bank of Vietnam Englisch ist die Staatsbank von Vietnam SBV
Was ist das English Nationality Committee?Ethnic Committee Der Ausschuss für ethnische Angelegenheiten ist der Ausschuss für ethnische Angelegenheiten CEMA
Was ist das englische Government Office?Government Office Das englische Government Office ist das Office of the Government GEHEN

* Notiz:

– Das Nomen „Vietnam“ im Englischen ändert sich zum Adjektiv „Vietnamese“

– „Vietnamesen“ werden ins Deutsche als „Vietnamesen“ übersetzt

– Possessive Form des Substantivs “Viet Nam” ist “Viet Nam’s”

3. Namen von Regierungsbehörden

Vietnamesischer Name Englischer Name Abkürzung (falls vorhanden)

Was ist der Vorstand des Ho-Chi-Minh-Mausoleums auf Englisch:Vorstand des Ho-Chi-Minh-Mausoleums Der Vorstand des Ho-Chi-Minh-Mausoleums heißt auf Englisch Ho-Chi-Minh-Mausoleum-Management HCM
Sozialversicherung in Vietnam Was ist Englisch? Sozialversicherung in Vietnam Vietnamesische Sozialversicherung Deutsch Was ist die vietnamesische Sozialversicherung VSI
Vietnam News Agency Was ist Englisch?Vietnam News Agency Die vietnamesische Nachrichtenagentur in englischer Sprache ist die vietnamesische Nachrichtenagentur VNA
Radio Voice of Vietnam Was ist Englisch Radio Voice of Vietnam Voice of Vietnam Radio Englisch ist Voice of Vietnam VOV
Was ist Vietnam Television Station auf Englisch?Vietnam Television Station Vietnam Television auf Englisch ist Vietnam Television VTV
Ho-Chi-Minh-Nationalakademie für Politik und Verwaltung auf Englisch Was ist das Ho-Chi-Minh-Nationalakademie für Politik und Verwaltung Ho-Chi-Minh-Nationalakademie für Politik und öffentliche Verwaltung in englischer Sprache ist Ho-Chi-Minh-Nationalakademie für Politik und öffentliche Verwaltung HCMA
Vietnam Institute of Science and Technology Was ist Englisch?Vietnam Institute of Science and Technology Vietnam Academy of Science and Technology English ist die Vietnam Academy of Science and Technology GROSS
Vietnam Institute of Social Sciences Was ist Englisch?Vietnam Academy of Social Sciences Vietnam Academy of Social Sciences English ist die Vietnam Academy of Social Sciences VASS

4. Titel des Premierministers, des stellvertretenden Premierministers, der Minister, der Leiter von Agenturen auf Ministerebene

Vietnamesischer Name Englischer Name

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng Thường trực Phó Thủ tướng Thường trực tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng tiếng Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công an Bộ trưởng Bộ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tiếng Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếng Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Công Thương Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếng Anh là Minister of Industry and Trade
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếng Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là Minister of Education and Training
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là Minister of Agriculture and Rural Development
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning and Investment
Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếng Anh là Minister of Home Affairs
Bộ trưởng Bộ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế tiếng Anh là Minister of Health
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là Minister of Science and Technology
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là Minister of Natural Resources and Environment
Tổng Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là Inspector-General
Gouverneur der State Bank of Vietnam Was ist Englisch? Gouverneur der State Bank of Vietnam Gouverneur der State Bank of Vietnam English ist Gouverneur der State Bank of Vietnam
Was ist der Minister, Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten ethnischer Minderheiten? Minister, Vorsitzender des Ausschusses für ethnische Angelegenheiten Ministerin, Vorsitzende/Vorsitzende des Ausschusses für ethnische Angelegenheiten
Minister, Leiter eines Regierungsbüros Minister, Leiter eines Regierungsbüros Minister, Vorsitzender des Amtes der englischen Regierung ist Minister, Vorsitzende/Vorsitzende des Amtes der Regierung

5. Amt des Präsidenten und der Titel des Amtsleiters

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist das Amt des Präsidenten auf Englisch?Das Amt des Präsidenten Das Büro des englischen Präsidenten ist das Büro des Präsidenten
Vorsitzender des Büros des Präsidenten Was ist Englisch?Vorsitzender des Büros des Präsidenten Vorsitzender des englischen Präsidentenbüros ist Vorsitzende/Vorsitzende des Büros des Präsidenten
Stellvertretender Vorsitzender des Büros des Präsidenten Was ist Englisch?Stellvertretender Vorsitzender des Büros des Präsidenten Der stellvertretende Vorsitzende des Büros des englischen Präsidenten ist die stellvertretende Vorsitzende/Vorsitzende des Büros des Präsidenten
Was ist der englische Assistent des Präsidenten? Assistent des Präsidenten Assistent des Präsidenten in Englisch ist Assistent des Präsidenten

6. Gebräuchliche Namen von Einheiten unter Ministerien und Agenturen auf Ministerebene

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist das Büro des englischen Ministeriums?Ministry Office Das Büro des englischen Ministeriums ist das Ministry Office
Was ist ein English Department Inspector?Ministry Inspector Die Ministeriumsinspektion für Englisch ist die Ministeriumsinspektion
Was ist die Allgemeine Abteilung für Englisch? Direktion für Englisch ist Direktion
Was ist English Committee?Committee Ủy ban tiếng Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?Cục Cục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ tiếng Anh là gì?Vụ Vụ tiếng Anh là Department
Học viện tiếng Anh là gì?Học viện Học viện tiếng Anh là Academy
Viện tiếng Anh là gì?Viện Viện tiếng Anh là Institute
Trung tâm tiếng Anh là gì?Trung tâm Trung tâm tiếng Anh là Centre
Ban tiếng Anh là gì?Ban Ban tiếng Anh là Board
Phòng tiếng Anh là gì?Phòng Phòng tiếng Anh là Division
Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là gì?Vụ Tổ chức Cán bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tiếng Anh là Department of Personnel and Organisation
Vụ Pháp chế tiếng Anh là gì?Vụ Pháp chế Vụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là gì?Vụ Hợp tác quốc tế Vụ Hợp tác quốc tế tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist der ständige stellvertretende Minister für Englisch? Der ständige stellvertretende Minister für Englisch ist der ständige stellvertretende Minister
Was ist ein stellvertretender Minister für Englisch?Stellvertretender Minister Stellvertretender Minister für Englisch ist Stellvertretender Minister
Was ist Generaldirektor für Englisch? Generaldirektor Generaldirektor für Englisch ist Generaldirektor
Was ist der stellvertretende Generaldirektor für Englisch?Stellvertretender Generaldirektor Der stellvertretende Generaldirektor für Englisch ist der stellvertretende Generaldirektor
Was ist der Ständige Vizepräsident für Englisch? Ständiger Vizevorsitzender von English ist Ständiger Vizevorsitzender/Vorsitzende
Was ist ein Vice President of English?Stellvertretender Vorsitzender Der stellvertretende Vorsitzende von English ist stellvertretende Vorsitzende/Vorsitzende
Was ist ein Assistant Minister of English?Assistant Minister Der stellvertretende Minister für Englisch ist der stellvertretende Minister
Was ist der Vorsitzende des englischen Ausschusses?Der Vorsitzende des Ausschusses Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phó Chủ nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòng Bộ Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòng Bộ Phó Chánh Văn phòng Bộ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởng Cục trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Cục trưởng tiếng Anh là gì?Phó Cục trưởng Phó Cục trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Vụ trưởng Vụ trưởng tiếng Anh là Director General
Phó Vụ trưởng tiếng Anh là gì?Phó Vụ trưởng Phó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc Học viện Giám đốc Học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Phó Giám đốc Học viện tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng tiếng Anh là gì?Viện trưởng Viện trưởng tiếng Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng tiếng Anh là gì?Phó Viện trưởng Phó Viện trưởng tiếng Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Trung tâm Phó giám đốc Trung tâm tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Trưởng phòng Trưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòng Phó trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấp Senior Official auf Englisch ist Senior Official
Was ist ein englischer Master? Hauptbeamter in englischer Sprache ist der Hauptbeamte
Was ist ein Englisch-Spezialist?Spezialist Der Englisch-Spezialist ist Official
Was ist ein Senior Inspector auf Englisch?Senior Inspector Senior Inspector auf Englisch ist Senior Inspector
Was ist der englische Lead Inspector?Prime Inspector Hauptinspektor auf Englisch ist Hauptinspektor
Was ist ein englischer Inspector?Inspector Englisch Inspektor ist Inspektor

8. Titel der Leiter von Regierungsbehörden

Vietnamesischer Name Englischer Name

Vorstandsvorsitzender des Ho-Chi-Minh-Mausoleums Was ist Englisch?Vorstandsvorsitzender des Ho-Chi-Minh-Mausoleums Vorstandsvorsitzender des Ho-Chi-Minh-Mausoleums English ist Direktor des Ho-Chi-Minh-Mausoleum-Managements
Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Phó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếng Anh là Deputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam Social Security
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Social Security
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam News Agency
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam News Agency
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là General Director of Viet Nam Television
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet Nam Television
Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Phó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration
Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là President of Viet Nam Academy of Social Sciences
Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là gì?Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tiếng Anh là Vice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Vietnamesischer Name Englischer Name

Was ist das Englische Büro?Büro Englisches Büro ist Büro
Was ist Chief of English?Chief of Office? Chief of Office Englisch ist: Chief of Office
Was ist der stellvertretende Leiter des englischen Büros? Stellvertretender Leiter des Büros Der stellvertretende Leiter des englischen Büros ist der stellvertretende Leiter des Büros
Was ist die Abteilung für Englisch?Abteilung Abteilung für Englisch ist Abteilung
Was ist der Direktor für Englisch? Direktor für Englisch ist Direktor
Phó Giám đốc Bộ môn Tiếng Anh là gì? Bộ môn Tiếng Anh làm Phó Giám đốc.
Phần tiếng Anh là gì? Khoa tiếng anh là khoa
Trưởng Bộ môn Tiếng Anh là gì? Giám đốc tiếng Anh là Director
Phó giám đốc tiếng anh là gì? Phó Giám đốc Trợ lý Giám đốc về tiếng Anh là Trợ lý Giám đốc
Lệnh cấm tiếng Anh là gì? Bảng tiếng anh là bảng
Trưởng bộ môn tiếng anh là gì? Bộ môn Tiếng Anh là Trưởng ban
Phó trưởng Bộ môn Tiếng Anh là gì? Tổ phó bộ môn tiếng Anh là phó trưởng ban.
Phân khu tiếng anh là gì? Branch of English is branch
Giám đốc Khoa tiếng Anh là gì? Người đứng đầu tiểu phần tiếng Anh là một nhà quản lý
Chi nhánh Phó bản tiếng anh là gì? Phó phòng bằng tiếng Anh là Vice Manager
Phòng tiếng anh là gì? Phòng tiếng Anh được phân chia
Trưởng Khoa Tiếng Anh là gì? Trưởng bộ môn Tiếng Anh là: Trưởng bộ môn
Phó trưởng khoa tiếng Anh là gì? Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh là: Phó Trưởng Bộ môn

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc

Tên tiếng việt tên tiếng anh

Thủ đô Hà Nội trong tiếng Anh là gì? thủ đô hà nội Thủ đô Hà Nội tiếng Anh là Hanoi Capital
Thành phố tiếng Anh là gì? Thành phốVí dụ: Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố tiếng Anh là CityVí dụ: Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh trong tiếng Anh là gì? TỉnhVí dụ: Tỉnh Hà Nam Tỉnh có nghĩa là tỉnh trong tiếng AnhVí dụ: Tỉnh Hà Nam
District, District Tiếng Anh nghĩa là gì? District, DistrictVí dụ: District Ba Dinh Quận, Quận tiếng Anh là DistrictVí dụ: Quận Ba Đình
Giáo xứ tiếng Anh là gì? Ví dụ: Quang Trung Parish Giáo xứ tiếng Anh là CommuneVí dụ: Quang Trung Parish
Thành phố tiếng Anh là gì? Ví dụ: Tràng Tiền District Ward in English WardVí dụ: Tràng Tiền District
Ấp / ấp / ban / phum trong tiếng Anh là gì? ấp / ấp / ban / phum Hamlet / Ham / Ban / Phum tiếng Anh là Hamlet, làng
Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh đến thành phố trực thuộc trung ương, quận, huyện) tiếng anh là gì? Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh đến thành phố trực thuộc trung ương và quận, huyện) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ: – Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn – Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Vd: – Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn – Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh
– UBND xã Mễ Trì UBND xã Mễ Trì – UBND xã Mễ Trì bằng tiếng Anh là UBND xã Mễ Trì
– UBND phường Tràng Tiền UBND phường Tràng Tiền – UBND phường Tràng Tiền bằng tiếng Anh là UBND phường Tràng Tiền
Văn phòng tiếng Anh là gì? Văn phòng tiếng anh là office
Sở tiếng Anh là gì? Ví dụ: Bộ Ngoại giao Hà Nội Khoa tiếng Anh là DepartmentVí dụ: Sở Ngoại vụ Hà Nội
Lệnh cấm tiếng Anh là gì? Bảng tiếng anh là bảng
Sở (thuộc Ủy ban nhân dân) tiếng Anh là gì? Phòng (thuộc Ủy ban nhân dân) có tên tiếng Anh là Committee Division
Thành phố, thị xã tiếng Anh là gì ?: Ví dụ: Thành phố Sầm Sơn thị xã, thị trấn Tiếng Anh là: townVí dụ: Thị xã Sầm Sơn

11. Các chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức chính quyền địa phương các cấp.

Tên việt nam tên tiêng Anh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tiếng Anh là gì? Chủ tịch Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Anh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Ví dụ: – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ví dụ: – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Tiếng Anh là gì? Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Anh ngữ là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Tiếng Anh là gì? Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Tiếng Anh là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đình Bảng Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đình Bảng – Chủ tịch UBND thị trấn Đình Bảng Tiếng Anh là Chủ tịch UBND thị trấn Đình Bảng
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tràng Tiền Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tràng Tiền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Tiền Anh là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Tiền.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Tiếng Anh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân là gì Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Anh là Phó Chủ tịch Thường trực / Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì? Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Anh là Phó Chủ tịch / Chủ tịch Ủy ban nhân dân.
Thành viên của Ủy ban nhân dân tiếng Anh là gì? Ủy ban nhân dân của Ủy ban nhân dân Thành viên Ủy ban nhân dân Anh là thành viên của Ủy ban nhân dân.
Giám đốc Viện tiếng Anh là gì? Giám đốc Bộ môn Tiếng Anh là Giám đốc Sở
Phó Viện trưởng Viện tiếng Anh là gì? Phó Giám đốc Bộ môn Tiếng Anh là Phó Giám đốc Sở
Chánh văn phòng là gì? Chánh Văn phòng Anh là Chánh Văn phòng
Phó trưởng phòng tiếng anh là gì? Phó văn phòng Phó Trưởng phòng Tiếng Anh là Phó Văn phòng.
Chánh Thanh tra bằng tiếng Anh là gì? Chánh Thanh tra tiếng Anh là Chánh Thanh tra
Phó Chánh Thanh tra Tiếng Anh là gì? Phó Chánh Thanh tra về tiếng Anh là Phó Chánh Thanh tra
Trưởng Khoa Tiếng Anh là gì? Trưởng bộ môn tiếng Anh là trưởng bộ môn.
Phó trưởng khoa tiếng Anh là gì? Phó trưởng bộ môn tiếng Anh là phó trưởng bộ môn.
Chuyên gia cao cấp về tiếng Anh là gì? Cán bộ cấp cao trong tiếng Anh là Senior Official
Thạc sĩ tiếng Anh là gì? Viên chức chính bằng tiếng Anh là viên chức chính
Chuyên gia tiếng Anh là gì? Chuyên gia tiếng Anh là: Chính thức

Do đó, tài liệu này cũng có một phần tương ứng với tên các cơ quan, ban ngành bằng tiếng Anh hoặc bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh, được liệt kê đầy đủ trong phụ lục này, góp phần dịch sang tiếng Việt tên cơ quan, ban ngành, đoàn thể .


Video Công an thành phố hồ chí minh tiếng anh là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Công an thành phố hồ chí minh tiếng anh là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ