Công suất điện của một đoạn mạch là gì

Công suất điện của một đoạn mạch là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Trình độ văn hóa 11

Điện năng, công và công của nguồn điện Tính toán và giải bài tập – Vật lý 11 bài 8

17 tháng 1, 2022

Công suất mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua và công suất mà đoạn mạch hấp thụ là nội dung kiến ​​thức Vật lí mà các em học sinh đã biết từ cấp THCS.

  • Điện tích là gì? Bài tập và Công thức định luật Coulomb – Vật lý 11 Bài 117/1/2022
  • Mục lục SGK SGK Lý 11 và bài tập Vật lí 1117. Tháng 1 năm 2022
  • Thuyết êlectron Sự dẫn điện của êlectron, công thức định luật bảo toàn điện tích và các bài giải bài tập – Vật lý 11 Bài 217/1/2022
  • Cường độ điện trường, Công thức tính cường độ điện trường, đường sức điện và bài tập – Vật lý 11 Bài 317/1/2022

Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về công của công khi có dòng điện chạy qua, về mối quan hệ giữa công của nguồn điện và công suất tiêu thụ trong mạch kín, công thức, cách tính công suất tỏa nhiệt theo Jun. Định luật -Lenz và ứng dụng của nó vào việc giải quyết vấn đề.

I. Công suất tiêu thụ và công suất điện

Bạn đang xem: Điện năng, Công và Công suất của Nguồn điện Công thức và Giải bài tập – Vật lý 11 bài 8

1. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch   – Công suất mà đoạn mạch tiêu thụ khi có dòng điện chạy qua để biến đổi thành năng lượng khác được đo bằng công của lực điện khi dịch chuyển các điện tích có phương. tích trữ.

 A = Uq = UIt

– Trong đó:

 A: Công của lực điện (J)

 U: Điện áp mạch (V)

 I: Cường độ dòng điện của đoạn mạch (A)

 t: Thời gian

 q: Điện lượng chuyển động qua mạch trong thời gian t (C).

2. Công suất điện

– Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

– Công suất điện bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-Len-xơ

– Phát biểu định luạt Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường  độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

– Công thức của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

– Trong đó:

 Q: Nhiệt lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ dòng điện (A)

 t: Thời gian dòng điện chạy qua (s)

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

– Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

– Trong đó:

 P: Công suất (W)

 Q: Nhiệt lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ dòng điện (A)

 t: Thời gian dòng điện chạy qua (s)

III. Công và công suất của nguồn  điện

1. Công của nguồn điện

– Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của các lực lạ bên trong nguồn điện, tức là bằng công của nguồn điện.

 Ang = E.q = E.It

– Trong đó:

 E: Suất điện động của nguồn (V)

 q: Điện lượng chuyển qua nguồn (C)

 I: Cường độ dòng chạy qua nguồn (A)

 t: Thời gian dòng điện chạy qua nguồn (s)

2. Công suất của nguồn điện

– Công suất Png của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

– Công suất của nguồn đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó và được xác định bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời gian.

IV. Bài tập vận dụng tính Điện năng tiêu tụ, Công và Công suất của nguộn, Định luật Jen-Len-xơ.

Xem thêm:  Hình chữ nhật đọc tiếng anh là gì

Bài 1 trang 49 SGK Vật Lý 11: Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua.

° Lời giải bài 1 trang 49 SGK Vật Lý 11:

– Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực điện trường thực hiện.

– Công thức điện năng tiêu thụ của đoạn mạch : 

– Công thức tính công suất điện của đoạn mạch: 

Bài 2 trang 49 SGK Vật Lý 11: Hãy nêu tên một dụng cụ hay một thiết bị điện cho mỗi trường hợp dưới đây:

a) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng

b) Khi hoạt động biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng.

c) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

d) Khi hoạt động biến đổi điện năng thành năng lượng hóa học và nhiệt năng.

° Lời giải bài 2 trang 49 SGK Vật Lý 11:

a) Bóng đèn dây tóc

b) Bàn là (bản ủi), bếp điện

c) Quạt điện

d) Ắc quy (bình điện)

Bài 3 trang 49 SGK Vật Lý 11: Công suất tỏa nhiệt của mỗi đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?

° Lời giải bài 3 trang 49 SGK Vật Lý 11:

– Công suất tỏa nhiệt P ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn trong khoảng thời gian 1 giây: P = R.I2

Bài 4 trang 49 SGK Vật Lý 11: Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trưng mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất của nguồn điện.

° Lời giải bài 4 trang 49 SGK Vật Lý 11:

– Điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín băng công của lực lạ bên trong nguồn điện.

– Công của nguồn điện: Ang = E.I.t (trong đó E là suất điện động của nguồn điện)

– Công suất của nguồn điện: 

Bài 5 trang 49 SGK Vật Lý 11: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

 A. Vôn kế

 B. Công tơ điện

 C. Ampe kế 

 D. Tĩnh điện kế

° Lời giải bài 5 trang 49 SGK Vật Lý 11:

¤ Chọn đáp án: B. Công tơ điện

– Điện năng tiêu thụ được đo bằng công tơ điện

Bài 6 trang 49 SGK Vật Lý 11: Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?

 A. Jun (J)

 B. Oát (W)

 C. Niutơn (N)

 D. Culông (C)

° Lời giải bài 6 trang 49 SGK Vật Lý 11:

¤ Chọn đáp án: B. Oát (W).

Bài 7 trang 49 SGK Vật Lý 11: Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện khi dòng điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong 1 giờ, biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này là 6V.

° Lời giải bài 7 trang 49 SGK Vật Lý 11:

– Theo bài ra, ta có: I = 1(A); U = 6(V); t = 1(h) = 3600(s).

– Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch: A=U.It = 6.1.3600=21600(J)

– Công suất điện của đoạn mạch: 

Bài 8 trang 49 SGK Vật Lý 11: Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V-1000W.

a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên đó.

b) Sử ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 25oC. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm nước là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K).

° Lời giải bài 8 trang 49 SGK Vật Lý 11:

a) Ý nghĩa của các số ghi trên ấm điện:220V – 1000W

– Chỉ số 220V là hiệu điện thế định mức đặt vào hai đầu ấm điện để ấm hoạt động bình thường.

– Chỉ số 1000W là công suất tiêu thụ định mức của ấm điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220V.

b) Nhiệt lượng cần thiết để làm sôi 2 lít từ nhiệt độ 25C nước là: Q = mc.Δt

– Theo bài ra, ta có: 

 Khối lượng của 2 lít nước: m = 2kg.

 Nhiệt dung riêng của nước: c = 4190 J/(kg.K)

 Độ tăng nhiệt độ (ở bài này là nước): Δt = 100 – 25.

⇒ Nhiệt lượng cần cung cấp là:

 Q = mc.Δt = 2.4190.(100 – 25) = 628500(J).

– Theo bài ra, hiệu suất ấm là 90% nên lượng điện năng thực tế mà ấm tiêu thụ là:

– Ta lại có: 

Bài 9 trang 49 SGK Vật Lý 11: Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15 phút và tính công suất của nguồn điện khi đó.

Xem thêm:  Cơ thể là gì lấy 5 ví dụ

° Lời giải bài 8 trang 49 SGK Vật Lý 11:

– Theo bài ra, ta có: E = 12V, I = 0,8A, t = 15 phút = 15.60 = 900 (s).

– Công của nguồn điện sinh ra trong 15 phút: Ang = E.I.t = 12.0,8.900 = 8640(J).

– Công suất của nguồn điện khi này: Png = E.I = 12.0,8 = 9,6(W)

– Kết luận: Ang = 8640(J);  Png = 9,6(W).

Hy vọng với bài viết về về quá trình thực hiện công khi có dòng điện chạy qua, về mối liên hệ giữa công của nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín, công thức, cách tính công suất tỏa nhiệt theo định luật Jun-Len-xơ và vận dụng giải bài tập ở trên giúp ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt..

¤ Xem thêm các bài viết khác tại:

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Công thức tính công suất điện chính xác nhất

Ngày nay với nên khoa học và công nghệ đã phát triển vượt bậc. Hầu hết mọi công việc của con người đều có sự hỗ trợ của máy móc thiết bị điện. Các thiết bị điện quen thuộc với con người như: điều hòa, tủ lạnh, ti vi,… đều có những thông số về công suất, mức tiêu thụ điện, thông số kỹ thuật điện,… Các thông số này được dán trên thiết bị. Nhằm mục đích giúp cho người sử dụng có thể chủ động tính toán được lượng điện tiêu thụ trong gia đình.Khái niệm

Điện năng là gì?

Điện năng là nguồn năng lượng được cung cấp bởi dòng điện chạy qua. Hay cũng có thể hiểu như dòng điện có khả năng thực hiện công. Và chúng có thể tạo ra nguồn nhiệt lượng làm thay đổi nhiệt năng của các vật. Vì thế cho nên dòng điện có mang năng lượng.

Công của dòng điện

Công của dòng điện định nghĩa cho số đo lượng điện năng. Mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

Công suất điện

Công suất điện của một đoạn mạch chính là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

Công suất điện có giá trị bằng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian nhất định. Hoặc có thể tính bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

Được ký hiệu là P, đơn vị đo: W

Ta có công thức:                    P = A/t = U x I

Trong đó,

– I là cường độ dòng điện (A)

– U là hiệu điện thế (V)

– t là thời gian (s)Chú ý liên quan về công suất điện

Ý nghĩa công suất điện trên thiết bị:

Ở các thiết bị gia dụng sử dụng điện năng, nhà sản xuất sẽ đề ra các chỉ số về xông suất hay công suất tiêu thụ điện.

Ví dụ thực tế như trên điều hòa có đề công suất là 850W. Thì tức là trong vòng 1h đồng hồ thì điều hòa sẽ tiêu thụ hết 850W điện.

Trên thực tế số W được ghi trên một thiết bị điện sẽ biểu thị cho công suất định mức của dụng cụ đó. Có thể hiểu đó là công suất điện của thiết bị khi nó hoạt động bình thường.

– Nếu trên dụng cụ, thiết bị điện có ghi 220V – 300W. Thì có nghĩa thiết bị đó phải được sử dụng ở hiệu điện thế định mức là 220V. Khi đó công suất tiêu thụ là 300W thì thiết bị sẽ hoạt động bình thường.

– Bên cạnh đó từ công thức tính lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị điện. Việc xác định lượng điện năng tiêu thụ trong 1 tháng là việc hoàn toàn có thể tính toán được.

– Điện năng tiêu thụ được tính bằng đơn vị kW/h hoặc W/h. Với 1kW/h = 1000Wh = 1 số điện

– Công thức tính công suất điện có thể được áp dụng được cho hầu hết mọi thiết bị điện trong gia đình. Để tính toán được lượng điện năng mà các thiết bị điện tiêu thụ điện trong một tháng là bao nhiêu.

Từ việc tổng hợp tất cả các công suất tiêu thụ điện trong gia đình. Ta thực hiện cộng các giá trị lại để có tổng công suất tiêu thụ điện của các thiết bị điện trong gia đình. Từ đó lên kế hoạch sử dụng điện được hiệu quả nhất.

Xem thêm:  Thu nhập chịu thuế tính trước là gì

Công thức tính công suất tiêu thụ điện 3 pha:

Hầu hết mọi thiết bị điện sử dụng trong đời sống gia đình hiện nay đều sử dụng nguồn điện 3 pha để hoạt động. Chính vì thế nhiều người khá quan tâm đến việc tính toán công suất tiêu thụ điện 3 pha của thiết bị. Để quyết định có nên mua thiết bị đó hay không.

Các công thức tính của điện 3 pha:

P = (U1 x I1 + U2 x I2 + U3I3) x H

Trong đó :

+ H là thời gian tính bằng giờ,

+ U là điện áp

+ Tôi là hiện tại

P = UIcos

Da khô,

– I là dòng điện rms qua mỗi tải

– cosφ là hệ số công suất trên mỗi tải)

Phân biệt các bộ nguồn:

  • kVA:

k là viết tắt của ki-lô-gam

V là viết tắt của vôn.

A là viết tắt của ampe

Trong mạng xoay chiều, công suất biểu kiến ​​S là tổng vectơ của công suất tác dụng P và công suất phản kháng Q.

Volt-Ampe được viết tắt là VA, là đơn vị đo công suất dòng điện. Đơn vị này được tính từ tích của hiệu điện thế tính bằng vôn và cường độ dòng điện tính bằng ampe.

In một mạch DC bằng VA watt. Tuy nhiên, với AC, VA thường được dùng để tính công suất biểu kiến ​​và Watts để tính công suất thực.

Trong mạch điện xoay chiều, công suất biểu kiến ​​thường lớn hơn công suất thực.

  • kW:

K là viết tắt của ki-lô-gam

W là viết tắt của Watt, đơn vị đo lường quốc tế cho công suất. Đơn vị này được đặt theo tên của nhà khoa học James Watt

Công suất cho biết sự thay đổi của năng lượng ΔE trong một khoảng thời gian Δt.

Hiện tượng ngắn mạch:

Đoạn mạch AB được nối với một nguồn dòng điện thì nguồn dòng điện tạo ra hiệu điện thế U giữa hai điểm A và B. Từ đó có dòng điện chạy qua đoạn mạch AB.

Dòng điện chạy qua điện trở R gây nóng. Như vậy, đoạn mạch đã tiêu thụ điện năng và chuyển hóa thành nhiệt năng.

Thay điện trở R bằng một đèn sợi đốt, đèn sáng lên khi có dòng điện chạy qua. Vật điện của đoạn mạch đã được biến đổi thành năng lượng ánh sáng.

Khi không có điện trở hoặc thiết bị tiêu thụ dòng điện trong mạch. Nếu nối trực tiếp cực âm và cực dương của nguồn điện (đoản mạch) thì trong mạch sẽ xảy ra hiện tượng đoản mạch hoặc đoản mạch.

Chập mạch có thể sinh ra nhiều nhiệt, có thể gây cháy nổ rất nguy hiểm.

Như vậy,   Hải Dương đã   cung cấp gần như đầy đủ các thông tin cần thiết về công suất điện, cũng như các vấn đề khác. Tôi hy vọng bài viết cung cấp, nhưng các thông số cần quan tâm vẫn được khách hàng sử dụng hàng ngày. Để lên kế hoạch sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Để điện luôn ổn định nhất. Và bảo vệ các thiết bị điện trong gia đình khỏi nguy cơ cháy nổ, mất an toàn khi có sự cố về điện. Cần tìm hiểu và trang bị thêm các thiết bị vật tư đủ khả năng đảm bảo an toàn hệ thống điện, hệ thống   ống thép   .

Vui lòng chờ…

Chúng tôi đang kiểm tra trình duyệt của bạn … vndoc.com

Vui lòng đợi trong khi chúng tôi kiểm tra trình duyệt của bạn …

Tại sao tôi phải điền CAPTCHA?

Việc hoàn thành CAPTCHA chứng tỏ bạn là con người và cấp cho bạn quyền truy cập tạm thời vào thuộc tính web. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn điều này trong tương lai?

Nếu bạn đang sử dụng kết nối riêng tư, chẳng hạn như ở nhà, bạn có thể chạy quét chống vi-rút trên thiết bị của mình để đảm bảo thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại.

Nếu bạn đang ở trong văn phòng hoặc trên mạng chia sẻ, bạn có thể yêu cầu quản trị viên mạng quét mạng để tìm thiết bị bị cấu hình sai hoặc bị nhiễm.

Một cách khác để ngăn truy cập vào trang này trong tương lai là sử dụng Privacy Pass. Bạn có thể cần tải xuống phiên bản 2.0 từ Cửa hàng Chrome trực tuyến ngay bây giờ.


Video Công suất điện của một đoạn mạch là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Công suất điện của một đoạn mạch là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts