Công vụ công ích thiết yếu là gì

Công vụ công ích thiết yếu là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Dịch vụ công thiết yếu là gì?

Dịch vụ công thiết yếu là gì?

Ngày 06 tháng 09 năm 2021 Luật sư Nguyễn Tiến Đạt

Dịch vụ công thiết yếu là gì? Khái niệm về dịch vụ công thiết yếu theo quy định hiện hành? Mỗi đơn vị cung cấp các dịch vụ công cơ bản

Theo quy định mới của Hà Nội, một trong những đối tượng được cấp phép đường bộ là đơn vị cung cấp dịch vụ công cơ bản. Các đơn vị này được xác định theo quy định như thế nào? Dịch vụ công thiết yếu là gì?

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 28 Điều 4 Luật Công ty 2020, thực hiện như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong luật này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
28. Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương, cộng đồng và nhà nước cần bảo đảm lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo cơ chế thị trường không bù đắp được chi phí.

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2018 / NĐ-CP quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
4. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ được sản xuất và cung ứng theo cơ chế thị trường, khó có thể bao trùm chi phí hoặc sản phẩm và dịch vụ có đặc điểm cụ thể; được nhà nước bao cấp với chi phí hợp lý, phần chênh lệch giữa giá tiêu dùng, giá sản phẩm, dịch vụ theo quy định của nhà nước hoặc phần chênh lệch giữa số tiền mà người thụ hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích phải trả theo các quy định của nhà nước về việc nhà sản xuất hoặc Nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ công thay mặt chính phủ sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ công cộng (hoặc các nhiệm vụ được giao theo luật chuyên ngành,

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 32/2019 / NĐ-CP cũng đề cập đến các dịch vụ công thiết yếu, bao gồm:

– dịch vụ bưu chính công cộng;
– xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và xuất bản);
– Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của Chính phủ;
– Quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi liên tỉnh, liên huyện và các công trình thủy lợi, kè đá lấn biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
– Quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt thành phố; khai thác vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt hạng nhẹ;
– dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo không lưu, dịch vụ tìm kiếm và cứu nạn;
– Đảm bảo an toàn trên biển (không bao gồm nạo vét và duy tu luồng tàu công cộng);
– Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị đại diện chủ sở hữu

Xem thêm:  Sức bền là gì có mấy loại sức bền

Nếu như trước đây, điều kiện duy nhất khi cấp giây đi lại là đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Hiện tại, các quy định mới về giấy phép đường bộ yêu cầu phải được cấp cho các đơn vị   cung cấp dịch vụ công cộng thiết yếu   . Cấp giấy phép đi lại cho các cơ sở cung cấp dịch vụ công cộng thiết yếu

2. Nhóm 2: Các tổ chức và công ty thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực dịch vụ thiết yếu được quan tâm chung:
a. Đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người trực tiếp thực hiện các hoạt động công vụ thiết yếu.
b. Cơ quan cấp phép đường bộ:    Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố.
c. Thủ tục cấp:
– Bước 1: Cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (các sở được quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, công ty. Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý việc quản lý các công ty thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông). , công nghệ thông tin; Sở Giao thông vận tải quản lý các công ty vận tải; Sở Công Thương quản lý các công ty bán buôn, bán lẻ, siêu thị…).
Người đứng đầu tổ chức, công ty trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu cử đại diện cơ quan, đơn vị đến làm việc trực tiếp với quản lý ngành, lĩnh vực để cung cấp thông tin, danh sách người, người lao động, người điều khiển phương tiện cơ giới. và ô tô khách – Người lái xe theo mẫu của Công an thành phố (Danh sách người – Mẫu số 01; Danh sách người. Danh sách người đi xe máy, Danh sách người điều khiển xe ô tô: mỗi loại lập riêng theo Mẫu số 02). Đề nghị xét cấp giấy phép đường bộ có mã số. 
– Bước 2: Nộp danh sách hồ sơ xin cấp phép đường bộ
Các cơ quan dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp phải lập danh sách các cá nhân, nhân viên, người lái xe ô tô và người lái xe ô tô xin cấp giấy phép đường bộ từ các cơ quan, tổ chức có yêu cầu. Công an thành phố gửi đơn đến Cục Cảnh sát giao thông (qua email xác thực trong hệ thống) để được phê duyệt và cấp giấy phép đường bộ có mã định danh. 
– Bước 3: Xét duyệt Giấy phép giao thông đường bộ
Căn cứ vào danh sách phê duyệt của cơ quan ngành, lĩnh vực, Cục Cảnh sát giao thông cấp Giấy phép giao thông đường bộ.
– Bước 4: Cấp giấy phép đường bộ
+ Đối với chứng chỉ lái xe đường bộ có mã số phương tiện và người lái: Phòng cảnh sát giao thông gửi về trụ sở chi nhánh hoặc trụ sở hiện trường (qua email đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực truyền giấy đi đường có mã số định danh cho tổ chức, công ty, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu tổ chức in, phát hành giấy đi đường và sử dụng.
– Đối với Giấy chứng nhận đi đường bộ có mã số người điều khiển xe mô tô: Phòng Cảnh sát giao thông in, ký, đóng dấu và chuyển đến Chi cục, Sở trường để cấp lại cho tổ chức, đơn vị, công ty, cá nhân có nhu cầu.

Xem thêm:  *#*#4636#*#* là gì

6. Nhóm 6: Tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động thiết yếu của nhà nước và pháp luật:
a. Đối tượng: Cá nhân, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, công ty và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ việc cung cấp các dịch vụ công ích, công cộng thiết yếu.
b. Trách nhiệm cấp giấy phép đường bộ:    Công an thành phố, quận, huyện, thành phố trực thuộc trung ương. 
c. Quy trình: 
– Bước 1: Cung cấp thông tin 
Thủ trưởng đơn vị cử 01 người đại diện trực tiếp làm việc với Công an thị xã, quận / huyện, thành phố để cung cấp các thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử, hộp thư điện tử. tin nhắn trong hệ thống với Ủy ban nhân dân để xác thực các đô thị / quận / huyện.
– Bước 2: Nộp danh sách đề nghị
cấp giấy phép đi đường Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị cấp giấy phép đi lại (theo Mẫu số 03) và các tài liệu liên quan gửi Ủy ban nhân dân thị trấn. Thành phố qua địa chỉ email đã được xác minh trong hệ thống.
– Bước 3: Phê duyệt văn bản đi
Trên cơ sở danh sách đề nghị của cơ quan, tổ chức; Ủy ban nhân dân thị xã, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh sách cấp giấy phép đường bộ theo đối tượng và trình Công an thị xã, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép đường bộ kèm theo mã số định danh (chữ ký). , Đánh dấu).
– Bước 4: Cấp thẻ đường
Công an quận / huyện / thị xã gửi trực tiếp phiếu đi đường có mã số định danh đến các cơ quan chức năng, tổ chức theo địa chỉ đã đăng ký.

Xem thêm:  Trên tình bạn dưới tình yêu gọi là gì

luật khác

Dịch vụ công thiết yếu là gì?

Ngày 21 tháng 2 năm 2022

Mua xe máy trả góp cần  những giấy tờ gì   ? Bài tiếp theo   Điều 174 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như thế nào?

Dịch vụ công thiết yếu là gì?

(LĐTĐ) Trong số nhóm người được cấp phép đường bộ tại Hà Nội từ ngày 6/9 theo quy định mới, nhiều người dân ở nhóm 2 và 6 lúng túng không biết định nghĩa thế nào là dịch vụ công thiết yếu.

Ghi lại ngày đầu hoạt động, thành lập 21 trạm kiểm soát xuất nhập cảnh trong “vùng đỏ” Những “lá chắn thép” đảm bảo bình yên cho thủ đô

Ngày 5-9, Công an TP Hà Nội đã có thông báo chính thức về vấn đề, trình tự, thủ tục xét duyệt, cấp giấy phép lữ hành có mã số định danh, thẻ mua hàng thiết yếu phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. ở Vùng 1 (vùng màu đỏ).

Theo đó, đối với nhóm 2, phê duyệt đường bộ được cấp cho các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người lao động trực tiếp hoạt động công vụ thiết yếu. Cơ quan cấp phép đường bộ: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố. Nhóm 6, giấy phép đường bộ do Công an thị trấn, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương cấp cho cá nhân, cán bộ, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp khẩn cấp khác để thực hiện các hoạt động.

Cơ quan chức năng đang siết chặt kiểm soát việc cấp phép đường bộ

Vậy dịch vụ công thiết yếu là gì? Theo Luật sư Phạm Hải Long, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, các văn bản quy phạm pháp luật có đề cập đến một số khái niệm về dịch vụ công thiết yếu. Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước và của cộng đồng dân cư trên địa bàn có nhà nước, vì lợi ích chung hoặc đóng góp. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và sản xuất, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ theo cơ chế thị trường khó hòa vốn.

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 32/2019 / NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ chi phí định kỳ, định nghĩa dịch vụ công là: dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ mà việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường có khả năng không thu hồi được chi phí hoặc sản phẩm, dịch vụ thuộc một loại hình nhất định; từ nhà nước chênh lệch giữa giá tiêu dùng, giá sản phẩm, dịch vụ theo quy định của nhà nước hoặc chênh lệch giữa lượng,

Nếu bạn ra ngoài mà không có giấy tờ cần thiết, bạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc
Các dịch vụ công thiết yếu là gì?Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2018 / NĐ-CP về một số dịch vụ công thiết yếu bảo đảm an sinh xã hội do doanh nghiệp nhà nước cung cấp như sau: Dịch vụ bưu chính công ích; Xuất bản (trừ in và phát hành); Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của Chính phủ; Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy lợi liên tỉnh, liên huyện, kè đá xuyên biển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quản lý, sử dụng và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt thành phố; khai thác vận tải đường sắt đô thị và quốc gia; dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo không lưu, dịch vụ tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an toàn hàng hải (không bao gồm nạo vét và duy tu luồng tàu công cộng);


Video Công vụ công ích thiết yếu là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Công vụ công ích thiết yếu là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts