Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Phân biệt giữa hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy và hóa đơn giấy

Người bán hàng hóa được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình đang lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Nhưng nhiều công ty vẫn nhầm lẫn giữa hóa đơn điện tử chuyển đổi và hóa đơn giấy.

Bài viết dưới đây,   Hóa đơn điện tử   từ MISA meInvoice sẽ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hai loại hóa đơn này. 1. Hóa đơn điện tử chuyển đổi là gì?

1.1 Định nghĩa

Hóa đơn được in từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo quy định của pháp luật được gọi là hóa đơn chuyển đổi. Tùy theo mục đích lập hóa đơn, có thể chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử nêu trên sang hóa đơn giấy phù hợp với quy định của pháp luật.

1.2 Hóa đơn điện tử chuyển đổi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Kế toán muốn chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phản ánh đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử gốc.
 • Có ký hiệu riêng xác nhận đã chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
 • Chữ ký, họ tên của người chuyển hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

1.3 Hóa đơn chuyển đổi có giá trị pháp lý không? 

Hóa đơn điện tử chuyển thành chứng từ giấy không có giá trị pháp lý mà chỉ có giá trị lưu trữ để ghi sổ kế toán.

Cụ thể, theo Khoản 3, Điều 10, Nghị định 119/2018 / NĐ-CP, Chính phủ đã quy định như sau: “Trường hợp hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu trữ. để ghi chép, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử thì không có giá trị giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được lập từ máy tính tiền có kết nối Internet. chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này. ”

1.4 Hóa đơn chuyển đổi có cần đóng dấu không? 

Do hóa đơn điện tử chuyển đổi không có giá trị pháp lý nên các hóa đơn chuyển đổi không cần đóng dấu.

1.5 Hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử hợp lệ

Hóa đơn điện tử hợp pháp có thể được chuyển đổi thành văn bản giấy sau khi được ký điện tử bằng chữ ký điện tử. Nguyên tắc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy phải đảm bảo nội dung khớp với hóa đơn điện tử gốc.

1.6. Làm thế nào để phân biệt hóa đơn đã chuyển đổi?

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy bao gồm các thông tin sau:

 • Văn bản phân biệt giữa hóa đơn đã chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”)
 • Họ và tên, chữ ký của người được chuyển đổi.
 • Thời gian chuyển đổi.

2. Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy được quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011 / TT-BTC. Theo đó, hóa đơn điện tử có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa và quản lý hóa đơn của người mua, gọi tắt là hóa đơn chuyển đổi, với các yêu cầu sau:

2.1. Nguyên tắc chuyển đổi

Người bán hàng được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.

Hóa đơn điện tử chuyển đổi thành hóa đơn giấy để chứng minh xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này và phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán. bán.

Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

2.2. Điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
 • b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;
 • c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

2.3. Giá trị pháp lý

HĐĐT chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ ĐT.

2.4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.3. Phân biệt hóa đơn điện tử chuyển ra giấy và hóa đơn giấy

Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang dạng giấy

>> Biết cách sử dụng chữ ký số giúp doanh nghiệp tiết kiệm 80% chi phí

Trên đây là mẫu HĐĐT chuyển đổi ra giấy. Cũng là bản giấy, tuy nhiên loại HĐĐT chuyển đổi ra giấy này lại khác hoàn toàn Hóa đơn giấy thông thường, cụ thể như sau:

– Mẫu: Số liên của hóa đơn điện tử được quy định là không có liên nên ở thông số số liên sẽ là số 0. VD: 01GTKT0/001 đối với hóa đơn giấy sẽ là số trong khoảng từ 2 đến 9.

– Ký hiệu (Số serial): Ký hiệu của hóa đơn điện tử được quy định là E.

VD: HĐĐT chuyển đổi ra giấy ký hiệu hiệu HM/17E còn đối với  hóa đơn giấy đặt in thì Ký hiệu cuối cùng là P hoặc với hóa đơn tự in thì ký hiệu cuối cùng T.

– Chữ ký: Với hóa đơn giấy thông thường Doanh nghiệp phải thực hiện ký bằng tay. Nhưng với HĐĐT ra giấy có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn ĐT sang hóa đơn giấy và có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ HĐĐT sang hóa đơn giấy.

– Hình thức: Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ HĐĐT sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: Dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và HĐĐT gốc – nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi. Trong khi Hóa đơn giấy thông thường lại được viết tay trên giấy đặt in.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Thử thanh toán điện tử

Bài viết trên đây đã giúp Doanh nghiệp phân biệt được 2 loại hóa đơn: HĐĐT chuyển đổi ra giấy và hóa đơn giấy. Để việc sử dụng HĐĐT thuận tiện và dễ dàng nhất, Doanh nghiệp lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice:

 • Lập hóa đơn và ký số điện tử phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi qua mobile, website, desktop.
 • Kết nối hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị phổ biến giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu.
 • Đáp ứng đầy đủ mẫu hóa đơn theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề & đầy đủ thông tin theo quy định của CQT.
 • Tự động tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai thuế GTGT và xuất khẩu dữ liệu dễ dàng để kê khai thuế,….
Xem thêm:  Con gái hỏi mác hạnh phúc là gì

MISA meInvoice – Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn nhất, dễ sử dụng nhất và được đông đảo Doanh nghiệp sử dụng nhất

Đồng hành cùng Cục Thuế, Chi Cục Thuế trong lộ trình  dụng hóa đơn điện tử MISA – Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử hàng đầu hiện nay hỗ trợ Doanh nghiệp như sau:

 1. Tặng 300 hóa đơn điện tử không giới hạn thời gian sử dụng
 2. Miễn 5 loại phí lên đến 5 TRIỆU:
 • Miễn 100% phí thuê bao hàng năm.
 • Miễn 100% phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản.
 • MIỄN 100% phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau.
 • MIỄN 100% phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng HĐĐT với Cơ quan Thuế.
 • MIỄN 100% phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm.

Doanh nghiệp dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại:

Thử thanh toán điện tử
EBOOK: Giải Đáp 20 Vấn Đề Về Hóa Đơn Điện Tử của Tổng Cục Thuế

4.4/5 – (11 bình chọn)

Hóa đơn chuyển đổi để làm gì? Nguyên tắc khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Bởi: Einvoice.vn – 30/07/2021 Lượt xem: 20128 Cỡ chữ 

Theo quy định, người bán hàng hóa được phép chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trong quá trình lưu thông, và chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất. Vậy hóa đơn chuyển đổi để làm gì? Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy? Tất cả sẽ được giải đáp ngay trong bài viết dưới đây.1. Hóa đơn chuyển đổi để làm gì?

Khoản 1, Điều 12, Thông tư 32/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã quy định rất rõ về việc doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy như một cách chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa khi vận chuyển. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cần đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, và phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật bên bán hàng.
Ngoài ra, chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cũng giúp doanh nghiệp lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, nhiều người chọn phương thức chuyển đổi này để thỏa mãn các yêu cầu trên.

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý.2. Nguyên tắc khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Để đảm bảo tính pháp lý của hóa đơn giấy sau khi thực hiện chuyển đổi, nghiệp vụ chuyển đổi hóa đơn phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

 • Thứ nhất: Nội dung trên hóa đơn chuyển đổi phải được giữ toàn vẹn so với hóa đơn gốc
 • Thứ hai: Hóa đơn chuyển đổi phải có ký hiệu riêng để xác nhận, cụ thể hơn là có dòng chữ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”
 • Thứ ba: Hóa đơn chuyển đổi phải có chữ ký và đầy đủ họ tên của người thực hiện chuyển đổi

Như vậy, nếu đáp ứng được toàn bộ 3 yêu cầu trên, hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử mới có giá trị pháp lý.
>> Có thể bạn quan tâm: Tra cứu hóa đơnTra cứu hóa đơn điện tử.3. Hóa đơn chuyển đổi khác gì so với hóa đơn giấy thông thường?

Hóa đơn điện tử đang được Nhà nước đẩy mạnh triển khai nhằm khắc phục những hạn chế của hóa đơn giấy, phù hợp với sự phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghệ số hiện nay.
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định, thời hạn bắt buộc hoàn thành chuyển đổi hóa đơn điện tử là từ ngày 01/07/2022. Tuy nhiên, Chính Phủ cũng khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi dần sang hóa đơn điện tử để thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ, tra cứu, quản lý kê khai thuế… thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Hóa đơn chuyển đổi có nhiều điểm khác biệt so với hóa đơn giấy

Đặc biệt, với ưu điểm linh hoạt về tính năng, dễ sử dụng và có thể chuyển đổi sang hóa đơn giấy dễ dàng, nên hóa đơn điện tử đang ngày càng được sử dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp.
Vậy so với hóa đơn giấy thông thường, hóa đơn điện tử chuyển đổi có điểm gì khác:

 • Thứ nhất: Ký hiệu trên hóa đơn: Nếu số seri trên hóa đơn giấy là VC/15P thì trên hóa đơn chuyển là VC/15E
 • Thứ hai: Chữ ký trên hóa đơn: Chữ ký trên hóa đơn giấy sử dụng chữ viết tay, trong khi hóa đơn điện tử dùng chữ ký số.
 • Thứ ba: Liên hóa đơn: Hóa đơn giấy có liên 2, liên 3 và nội dung trên các liên phải giống hệt nhau. Hóa đơn điện tử không có liên.
 • Thứ tư: Hóa đơn chuyển đổi có dòng chữ: “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”.

>> Có thể bạn quan tâm: Báo giá hóa đơn điện tử.4. Hướng dẫn người mua tự chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy


Người mua có thể dễ dàng chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Nếu đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice của Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn, doanh nghiệp có thể tự chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo các bước sau:
– Truy cập website E-invoice tại địa chỉ: https://einvoice.vn/
– Chọn chức năng “Tra cứu” trên giao diện trang chủ

– Nhập thông tin tra cứu bao gồm “MÃ NHẬN HÓA ĐƠN” và “MÃ KIỂM TRA”- Chọn “Tra cứu hóa đơn”
Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị thông tin hóa đơn điện tử. Tại đây, bạn có thể thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy theo 2 cách sau:

– Cách 1: In trực tiếp trên website bằng cách: Nhấn tùy chọn “In hóa đơn” ngay sau màn hình khi hiển thị file hóa đơn điện tử.
– Cách 2: Tải hóa đơn về dạng PDF, mở file trên máy tính, nhấn lệnh in ra giấy A4.
Cần chú ý một số yếu tố sau để đảm bảo hóa đơn chuyển đổi hợp lệ:

 • Hóa đơn phải được người thực hiện chuyển đổi ký, ghi rõ họ tên
 • Hóa đơn chuyển đổi phải ghi rõ và chính xác ngày chuyển đổi

Hy vọng, bài viết trên đã cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin hữu ích, giúp giải đáp câu hỏi hóa đơn chuyển đổi để làm gì, cũng như những nguyên tắc khi chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.
Mọi thắc mắc về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice cũng như hóa đơn chuyển đổi, Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn hoàn toàn miễn phí:
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Trụ sở chính: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
 • Fanpage: Hóa đơn điện tử Einvoice.

Các tin tức liên quan:

Về trang trước In trang

Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123

Hướng hoa thay đổi ứng với chỉ tiêu 78 Nghi Đình 123 - 3

Chuyển đổi hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice – Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78 mới nhất và dưới đây là những thông tin hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị định 123 chi tiết (có video).

Ngày 24/2/2022 vừa qua, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định 206/QĐ-BTC triển khai áp dụng hóa đơn điện tử Giai đoạn 2 đối với các doanh nghiệp/tổ chức kinh tế, hộ/cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với thời gian thực hiện từ tháng 04/2022.

Xem thêm:  Cam xa mi ta tiếng nhất là gì

Trước đó theo lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử Giai đoạn 1: Ngày 21/11/2021 Tổng cục thuế đã triển khai hệ thống HĐĐT tại 6 tỉnh thành (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định). 

MISA phối hợp cùng CQT truyền thông tới các doanh nghiệp về lộ trình và cách thức chuyển đổi hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử theo 123/2021/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BT nhằm tháo gỡ những vướng mắc và khó khăn trong quá trình chuyển đổi HĐĐT của doanh nghiệp. 

Hướng hoa thay đổi ứng với chỉ tiêu 78 Nghi Đình 123 - 3

1. Các bước doanh nghiệp cần thực hiện để chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 và Nghị định 123 mới nhất

Dưới đây là những thông tin chi tiết dành cho đối tượng là các doanh nghiệp/tổ chức kinh tế, các hộ/cá nhân kinh doanh đang tìm hiểu và chuẩn bị chuyển đổi, cũng như áp dụng hóa đơn điện tử theo các nghị quyết, quy định mới từ Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế:

✅ Sử dụng hóa đơn giấy 👉Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước đang Chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123
✅ Sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư cũ 👉Doanh Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước đang Chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123

1.1 Lộ trình triển khai sử dụng hóa đơn điện tử 

 • Đối với các doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC, nhưng chưa sử dụng:

Các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân cần nhanh chóng liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử của mình và yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn sang định dạng chuẩn của Thông tư 78/2021/TT-BTC ngay, đồng thời lập Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT – Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gửi đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

 • Đối với các doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn điện tử:

Các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân cần nhanh chóng tiến hành ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo chuẩn định dạng Thông tư 78/2021/TT-BTC và lập Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Phụ lục IA Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) > gửi đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế kể từ ngày kích hoạt hệ thống.

(Các bước chi tiết sẽ được hướng dẫn ở nội dung mục lục 1.2 dưới đây)

 • Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn theo Thông tư 32:

Các Phòng, Chi cục Thuế chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hướng dẫn doanh nghiệp cách thức chuyển đổi từ hóa đơn theo Thông tư 32 lên Thông tư 78.

1.2 Các bước hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123

Bước 1: Xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT CÓ MÃ hay KHÔNG CÓ MÃ của CQT

Để biết doanh nghiệp/tổ chức/hộ kinh doanh của mình thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của Cơ quan thuế, Anh/Chị có thể đọc chi tiết nội dung tại đây.

Bước 2: Lập Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT gửi tới CQT để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp/cá nhân lập tờ khai Đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT (đính kèm tại Phụ lục IA Nghị định 123) gửi tới Cơ quan Thuế (Có thể nộp trực tiếp tại Cổng TTĐT Tổng cục Thuế hoặc thông qua phần mềm hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng).

Tải mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT

Cơ quan thuế sẽ phản hồi doanh nghiệp/cá nhân bằng thông báo điện tử Mẫu số 01/TB-ĐKĐT về việc Chấp nhận hoặc Từ chối việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của Anh/chị.

(Thời gian CQT phản hồi: 01 ngày kể từ khi nhận được tờ khai đăng ký mẫu 01/ĐKĐT-HĐĐT của Anh/Chị)

Bước 3: Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ/phần mềm HĐĐT uy tín

Sau khi được CQT thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp/cá nhân cần liên hệ ngay với đơn vị là các nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín được Tổng Cục Thuế lựa chọn để đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu Thông tư 78 mới và sử dụng.

MISA meInvoice là một những đơn vị uy tín hàng đầu cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, đã vượt qua quá trình thẩm định, xét duyệt khắt khe nhất và được Tổng Cục Thuế ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT. Đồng thời, MISA đã đáp ứng đầy đủ các quy định về HĐĐT theo Nghị định 123, Thông tư 78 mới nhất trên phần mềm MISA meInvoice.

Thử thanh toán điện tử

Doanh nghiệp quan tâm phần mềm MISA meInvoice & có nhu cầu dùng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:

Bước 4: Thực hiện hủy hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử mẫu cũ

Doanh nghiệp/cá nhân tiến hành thủ tục hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử thông tư cũ còn tồn theo mẫu TB03AC có trong HTKK để nộp cho CQT.

>> Xem hướng dẫn chi tiết tại bài viết: Cách hủy hóa đơn còn tồn theo quy định cũ khi chuyển sang HĐĐT Nghị định 123, Thông tư 78

Bước 5: Lập, xuất hóa đơn điện tử theo TT78 và gửi cho khách hàng

Bước 6: Tới hạn nộp BC tháng/quý thì Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mẫu BC26 lần cuối dành cho hóa đơn giấy và HĐĐT mẫu cũ theo TT32

2. Hướng dẫn chuyển đổi Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 & Nghị định 123 trên phần mềm MISA meInvoice (bản web)

Để thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78, Quý anh/chị doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice

Quý doanh nghiệp truy cập tại đường link: https://www.meInvoice.vn/. Bước tiếp theo, Nhấn Đăng nhập bằng tài khoản được MISA cấp sử dụng Hóa đơn điện tử.

 Sau khi đăng nhập vào phần mềm trên bản web, anh/chị sẽ thấy:

 • Đối với giao diện bản V1: Nút “Nâng cấp lên NĐ 123” ở phía trên
 • Đối với giao diện bản V2: Banner thông báo với nội dung “MISA meInvoice đã đáp ứng Nghị định 123/2020/NĐ-CP” hiển thị phía dưới góc phải của màn hình

Anh/chị hãy thực hiện thao tác Nhấn vào nút /Nhấn vào banner để chuyển đến giao diện Hóa đơn điện tử Nghị định 123, Thông tư 78.

(Giao diện bản V1 – Bấm vào nút thông báo để chuyển giao diện)
Hướng dẫn chuyển đổi MISA e-Invoice meInvoice
(Giao diện bản V2 – Bấm vào banner thông báo để chuyển giao diện)

Lưu ý: Nếu không thấy Banner thông báo của MISA, Anh/Chị hãy thực hiện thao tác sau: Truy cập vào Hệ Thống > Thiết lập ký số > Hiển thị Banner

Bước 2: Thiết lập thông tin đơn vị

Tại giao diện Hồ sơ hóa đơn điện tử, anh/chị lưu ý điền chính xác thông tin liên hệ bao gồm Thông tin hiển thị trên hóa đơn và đặc biệt là Thông tin hiển thị trên các hồ sơ gửi Cơ quan thuế để làm căn cứ nhận đc thông báo quan trọng về HĐĐT của đơn vị từ CQT.

Nếu có sai sót hay thay đổi, anh chị có thể chỉnh sửa lại thông tin trong menu Hệ thống, phần Hồ sơ hóa đơn điện tử.

Anh/chị nhấn “Tiếp tục” để sang bước tiếp theo.

Tại giao diện Loại hóa đơn điện tử, anh/chị nhấn tích chọn Hình thức hóa đơn là Hóa đơn có mã của CQT hay Hóa đơn không có mã của CQT, sau đó nhấn Đăng ký sử dụng để lập hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Phần mềm sẽ trả về nội dung mẫu tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT, anh/chị chú ý ấn chọn đúng loại Hình thức hóa đơn (có mã hay không có mã). 

Um festzustellen, ob Ihr Unternehmen berechtigt ist, elektronische Rechnungen mit oder ohne den Code der Steuerbehörde zu verwenden , können Sie hier eine detaillierte Anleitung einsehen .

(Hinweis: Die Einheit kann auch anhand der per E-Mail gesendeten Benachrichtigung des Finanzamts ermitteln.)

Schritt 3: Registrieren Sie sich, um E-Rechnungen mit/ohne CQT-Code zu verwenden

Klicken Sie auf der Oberfläche „Erste Schritte“ der meInvoice-Software  auf die Funktion Zur Nutzung registrieren

Xem thêm:  Tết đoan ngọ trong tiếng anh là gì

Als nächstes wählen Sie die Methode zur Übertragung von E-Rechnungsdaten, wählen den Rechnungstyp, der in der Einheit verwendet wird, wählen das digitale Verwendungszertifikat aus und unterschreiben die Erklärung digital. 

Form der anzugebenden Informationen:

HAT CQT- KEIN CQT-
1️⃣ Rechnungsformular Wählen Sie Ja Steuerbehördencode Wählen Sie Kein  Steuerbehördencode aus
2️⃣ So senden Sie E-Rechnungsdaten Alles leer lassen Wählen Sie Über einen E-Rechnungs-Dienstleister (automatische Integrationssoftware)
3️⃣ E-Rechnungsübertragungsmethode Auswählen, um den gesamten Inhalt jedes Vertrags zu übertragen (die Software integriert sich automatisch) Wählen Sie 1 von 2 Formularen ausÜbertragen Sie den vollständigen Inhalt jedes VertragsÜbermittlung gemäß elektronischer Rechnungsdatenübersicht
4️⃣ Art der verwendeten Rechnung Wählen Sie 1 oder mehrere Arten von Rechnungen entsprechend der tatsächlichen Verwendung jeder Einheit aus.MehrwertsteuerrechnungKaufvertragAndere Arten von Rechnungen: Elektronische TicketsAndere Dokumente: Ab Lagerrechnungen mit internem Transport, Lieferscheine, die zum Verkauf an Agenten gesendet werden. Wählen Sie 1 oder mehrere Arten von Rechnungen entsprechend der tatsächlichen Verwendung jeder Einheit aus.KaufvertragMehrwertsteuerrechnungAndere Arten von Rechnungen: Elektronische TicketsAndere Dokumente: Ab Lagerrechnungen mit internem Transport, Lieferscheine, die zum Verkauf an Agenten gesendet werden.
5️⃣ Liste der verwendeten digitalen Zertifikate Klicken Sie auf Auswählen  , um das digitale Zertifikat zu erhalten. Klicken  Sie auf Auswählen , um das digitale Zertifikat zu erhalten.
Siehe detaillierte Anleitung Hier Hier

Klicken Sie dann auf Speichern und an CQT senden. Die Erklärung wird direkt an das CQT gesendet und innerhalb von 1 Tag nach dem Zeitpunkt der Einreichung erhalten und beantwortet.

Hinweis: Im Falle einer digitalen Unterschrift folgt hier die Fehlermeldung „Elektronische Unterschrift fehlgeschlagen“. 

Schritt 4: Initialisieren Sie die Rechnungsvorlage

Auch auf der Oberfläche in Schritt 4 klicken Sie auf die Schaltfläche Vorlage initialisieren. Oder klicken Sie auf der Oberfläche der meInvoice-Software auf die Funktion Registrierung zur Ausstellung Rechnungsvorlage > Klicken Sie auf Hinzufügen.

 • Ausführliche Anleitung zum Erstellen eines Rechnungsformulars mit CODE: Hier
 • Detaillierte Anleitung zum Erstellen eines Rechnungsformulars OHNE CODE: Hier

Theo Nghị định 123, Cơ quan thuế không quản lý chi tiết mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn sử dụng theo từng đợt thông báo phát hành mà quản lý thông qua việc truyền nhận dữ liệu định dạng xml (Quyết định 1450/QĐ-TCT). Do đó, doanh nghiệp/đơn vị có thể thiết lập mẫu hóa đơn giản, theo nhu cầu sử dụng của mình mà không cần lập thông báo phát hành (không phải nộp Mẫu hóa đơn khi đăng ký sử dụng HĐĐT) với cơ quan Thuế.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn và khởi tạo mẫu hóa đơn có mã/không mã ngay trên phần mềm MISA meInvoice. Trên mẫu hóa đơn sẽ thể hiện phần ký hiệu và mã cơ quan Thuế theo đúng quy định đối với hóa đơn có mã/không mã theo Nghị định 123 & Thông tư 78.

Lưu ý: Đơn vị cần sử dụng hóa đơn mẫu đơn giản, không quá đặc thù/khác biệt để triển khai và tra cứu hóa đơn điện điện tử dễ dàng hơn và không phải giải trình với CQT vì cấu trúc hóa đơn phức tạp (xem khuyến nghị Tại đây)

Bước 5: Hủy hóa đơn cũ (nếu có)

Sau khi tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 được CQT chấp nhận, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký phát hành theo các quy định trước đây hoặc tiêu hủy hóa đơn giấy đã phát hành nhưng chưa sử dụng. (Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây)

Bước 6: Xuất hóa đơn điện tử theo NĐ123, TT78

Sau khi hoàn thiện các bước trên và được CQT chấp nhận, anh/chị có thể tiến hành xuất hóa đơn điện tử CÓ MÃ hoặc KHÔNG MÃ CQT theo Nghị định 123, Thông tư 78.

Chi tiết xem hướng dẫn tại đây:

Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử có mã CQT theo Nghị định 123, Thông tư 783. Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử miễn phí1. Trường hợp đơn vị thực hiện theo các bước hướng dẫn trên nhưng gặp vướng mắc hoặc chưa thành công vui lòng liên hệ với đội ngũ MISA để được hỗ trợ:​

 • Cách 1: Điền thông tin để kết nối trực tiếp với nhân viên hỗ trợ tại link: TẠI ĐÂY (Hoặc nhập form dưới)
Đăng ký chuyển đổi HĐĐT theo TT78 (dành cho KH đã sử dụng MISA meInvoice)
Quý khách vui lòng điền chính xác các thông tin dưới đây để MISA hỗ trợ chuyển đổi trực tiếp:​
Mã số thuế *Họ và tên quý khách *Email liên hệ *Số điện thoại *Mã số thuế *Họ và tên quý khách *Email liên hệ *Số điện thoại *
Thời gian hỗ trợ: từ 8h00-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h00-12h00 thứ 7 hàng tuần
 • Cách 2:   Gọi đến tổng đài   0868 190505   (Lưu ý: tổng đài chỉ hỗ trợ thủ tục chuyển đổi hóa đơn điện tử)
  4. Video thao tác chi tiết cách chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123:  
  Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế mã số theo nghị định 123, thông tư 78 –  MISA  
  meInvoice  
  Hướng dẫn tạo mẫu hóa đơn GTGT theo nghị định 123, thông tư 78  4. Các câu hỏi thường gặp trong quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78 & nghị định 123  Câu hỏi 1   Tất cả các doanh nghiệp đối tượng thí điểm Nghị định 123 & Thông tư 78, đều phải chuyển đổi HĐĐT lên thông tư mới hay doanh nghiệp của tôi phải nhận được thông báo từ Cơ quan thuế địa phương yêu cầu chuyển đổi thì mới phải chuyển đổi?MISA xin giải đáp:Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc diện thí điểm chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78 và nhận được thông báo đề nghị chuyển đổi của cơ quan thuế địa phương thì chỉ thực hiện chuyển đổi (bắt đầu từ sau ngày 21/12). 20/1121) Các doanh nghiệp khác chưa đủ điều kiện triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 (không thuộc 6 thành phố thí điểm) hoặc chưa nhận được thông báo chuyển đổi của cơ quan thuế vẫn sử dụng hóa đơn cũ bình thường. Đồng thời, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông báo / công văn từ cục thuế địa phương, cũng như thực hiện theo hướng dẫn của MISA để thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử. Câu hỏi 2   Doanh nghiệp hiện nay có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư cũ hay song song với hóa đơn giấy? Bạn có phải hủy bỏ? MISA xin trả lời: Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn cũ bình thường cho đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78. Sau khi doanh nghiệp nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và được chấp nhận Theo cơ quan chức năng, Doanh nghiệp phải tiêu huỷ hoá đơn còn tồn theo quy định cũ (  ngừng sử dụng hoá đơn điện tử đã đăng ký phát hành theo quy định trước đây   hoặc   huỷ hoá đơn giấy đã phát hành nhưng chưa sử dụng)  Câu hỏi 3   Hiện tại, hoá đơn của Công ty tôi đã sử dụng gần hết, vậy tôi có được đăng ký hóa đơn theo thông tư mới không hay tiếp tục sử dụng hóa đơn theo thông tư cũ đến hết ngày 30/6/2022? MISA xin trả lời: Nếu doanh nghiệp thuộc 6 tỉnh, thành phố thí điểm giai đoạn 1 sẽ áp dụng chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư mới nhất. Các doanh nghiệp khác sẽ chờ cơ quan quản lý thuế thông báo. 54 thành phố còn lại chưa thực hiện thông tư mới nên vẫn sử dụng hóa đơn cũ theo quy định trước đây. Câu hỏi 4  MISA có hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi và xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm kế toán theo Nghị định mới không? MISA xin trả lời:  Hiện tại MISA đã mở tính năng chuyển đổi hóa đơn điện tử theo các Nghị định 123, TT78 trên   phiên bản web của phần mềm MISA meInvoice. hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi kịp thời theo lộ trình của cơ quan thuế. Các đơn vị đang sử dụng phần mềm kế toán (PMKT) lập hóa đơn, vui lòng đăng nhập và thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử phiên bản web theo hướng dẫn. trên để đăng ký với Cơ quan Thuế và cấp hóa đơn đáp ứng yêu cầu của Nghị định 123, Thông tư 78. Sắp tới MISA sẽ ra mắt phiên bản phần mềm kỹ thuật đáp ứng cho các đơn vị trực tiếp xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm. Câu hỏi 5  Khi chuyển sang Nghị định 123 có được sử dụng hóa đơn cũ chưa sử dụng không? MISA xin trả lời: MISA meInvoice chỉ tính số lượng hóa đơn đã sử dụng nên nếu doanh nghiệp đã mua nhưng chưa sử dụng hết thì vẫn được sử dụng số hóa đơn còn lại theo Nghị định và Thông tư mới. Kết luận Việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123 & Thông tư 78 đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. MISA meInvoice hy vọng những thông tin hữu ích mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp / cá nhân thực hiện việc chuyển đổi hóa đơn điện tử nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ngoài ra,   phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice   hiện đã hoàn toàn tuân thủ các quy định về hóa đơn điện tử của Nghị định 123/2020 / NĐ-CP và Thông tư 78/2021 / TT-BTC và ELOSenchmentisation /   ReorganizationQuý doanh nghiệp quan tâm đến phần mềm MISA meInvoice và muốn dùng thử MIỄN PHÍ tất cả các tính năng của MISA e-Invoice trong 7 ngày, vui lòng liên hệ hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:Thử thanh toán điện tử
EBOOK: Giải Đáp 20 Vấn Đề Về Hóa Đơn Điện Tử của Tổng Cục Thuế

5/5 – (6 phiếu bầu)


Video Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ