Lịch sử nghiên cứu vấn đề là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

lịch sử nghiên cứu vấn đề

Bạn thấy một phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1,12 MB, 105 trang)

tình huống tích hợp. Không thể

giải quyết một vấn đề và một nhiệm vụ lý thuyết và thực hành mà không sử dụng tổng hợp kiến ​​thức, kinh nghiệm và

kỹ năng đa ngành từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, có thể nói

tư duy tích hợp nảy sinh dựa trên cơ sở khoa học và đời sống.

Trong lịch sử phát triển khoa học của nhân loại,

các lĩnh vực khoa học càng đa dạng thì sự hội nhập càng chặt chẽ. Vì vậy,

nhiều ngành khoa học liên ngành và đa ngành đã xuất hiện trong thế kỷ XX. Các ngành khoa học đã

chuyển từ cách tiếp cận “phân tích-cấu trúc” sang cách tiếp cận “hệ thống tổng hợp”.

Sự thống nhất giữa tư duy phân tích và tổng hợp là cần thiết cho sự phát triển nhận thức

và cung cấp sự hiểu biết biện chứng về mối quan hệ giữa các bộ phận.

với toàn bộ. Giáo dục khoa học trong nhà trường vì vậy cũng phải

phản ánh sự phát triển hiện đại của khoa học, không thể

tiếp tục dạy khoa học như những lĩnh vực tri thức riêng biệt. Vì vậy, tích hợp đã trở thành

một trong những xu hướng dạy học hiện đại đang

được nghiên cứu và ứng dụng trong các trường phổ thông ở nhiều nước trên thế giới.

Do điều kiện thu thập và đăng ký tài liệu nước ngoài còn nhiều khó khăn nên

nghiên cứu về

Hội nhập của các nước trên thế giới chưa thực sự khám phá hết.

Tuy nhiên, với những tài liệu thu thập được, chúng tôi xin

có thể đưa ra một số nhận xét chung về tình hình nghiên cứu, cũng như một số nội dung tích hợp đã và sẽ tồn tại.

được đề cập trong bài báo.

2.1. Dạy học tích hợp ở một số nước trên

thế giới Tích hợp đã trở thành

xu hướng sư phạm hiện đại trên toàn thế giới bên cạnh xu hướng sư phạm mục tiêu, giải quyết vấn đề, phân hóa, tương tác

. Xu hướng sư phạm tích hợp xuất phát từ khái niệm về một quá trình học tập,

trong đó tất cả các quá trình học tập đều hướng đến việc rèn luyện

các năng lực rõ ràng ở học sinh. Khái niệm năng lực được hiểu là khái niệm tổng thể

bao hàm cả nội dung, các hoạt động cần tiến hành và các

tình huống diễn ra các hoạt động đó. Theo nghĩa này, năng lực là

được định nghĩa là sự tích hợp của các kỹ năng (hành vi) hành động một cách thích hợp và tự phát

.

để tự nhiên hóa nội dung của một tập hợp các tình huống nhất định nhằm

giải quyết các vấn đề nảy sinh từ tình huống đó. Năng lực này là một hoạt động phức tạp,

đòi hỏi sự tích hợp và phối hợp của các kiến ​​thức và kỹ năng, chứ không phải

sự tác động của các kỹ năng riêng lẻ vào nội dung.

Khoa Sư phạm Tích hợp nhấn mạnh việc giảng dạy là dạy cách khám phá, sáng tạo

và áp dụng kiến ​​thức vào các tình huống khác nhau. Tức là dạy cho học sinh

cách sử dụng kiến ​​thức,

kĩ năng để giải quyết các tình huống cụ thể, có ý nghĩa nhằm mục đích giáo dục và phát triển kĩ năng.

Đồng thời, chú ý thiết lập mối quan hệ giữa các kiến ​​thức, kỹ năng của các

môn học, môn học khác nhau, nhằm đảm bảo khả năng huy động của học sinh vận

dụng có hiệu quả kiến ​​thức và năng lực

giải quyết các tình huống tích hợp.

Đã có nhiều nhà nghiên cứu, nhiều hội thảo trên thế giới quan tâm đến lý thuyết tích hợp,

chẳng hạn như tích hợp giáo dục khoa học ”. Hội nghị này đặt ra hai câu hỏi: “Tại sao phải dạy tích hợp khoa học?” và “Giảng dạy học thuật là gì?”. Năm 1972, Hội nghị UNESCO về Điều phối các Chương trình Giáo dục, họp tại Paris, đã đưa ra định nghĩa về dạy học tích hợp các khoa học. Ngay sau đó, UNESCO đã tổ chức một hội nghị về đào tạo giáo viên,

vào tháng 4 năm 1973 tại Đại học Maryland đã thảo luận thêm về khái niệm

giáo dục khoa học tích hợp, bao gồm giảng dạy, khoa học

tích hợp với công nghệ. Nghĩa là, phải thể hiện cách chuyển từ nghiên cứu khoa học

sang nghiên cứu ứng dụng, làm cho tri thức kỹ thuật và công nghệ

trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống xã hội hiện đại. Xavier Roegiers (Phó Giám đốc Văn phòng Công nghệ Giáo dục và Đào tạo Liên minh Châu Âu)

cũng cho biết theo hướng hội nhập khoa học và công nghệ, gắn kết học tập và thực hành, giáo dục nhà trường đang chuyển từ việc truyền thụ kiến ​​thức đơn thuần sang phát triển khả năng hành động của học sinh, coi 13 năng lực (tính tổng hợp) là “khái niệm cơ bản” của phương pháp sư phạm tích hợp

(sư phạm tích hợp). Phương pháp sư phạm tích hợp (SPTH) là sau Xavier Roegiers

một khái niệm về quá trình học tập, trong đó toàn bộ quá trình học tập góp phần phát triển

các năng lực cụ thể ở

học sinh nhằm dự kiến ​​những điều kiện tiên quyết cần thiết cho việc học tập của học sinh nhằm phục vụ quá trình học tập sau này hoặc

Xem thêm:  Bộ khoa học công nghệ tiếng anh là gì

để học sinh tích hợp chuyên môn. sự sống. Như vậy, SPTH cố gắng làm cho

quá trình học tập trở nên có ý nghĩa. Tổng quan về dạy học tích hợp đã được đưa ra

trong cuốn sách “Phương pháp sư phạm tích hợp hay cách

phát triển năng lực trong trường học ”của Xavier Roegiers, Đào Trọng Quang và Nguyễn Ngọc Nhị dịch (1996). Trong cuốn sách này, tác giả đã đưa ra định nghĩa và mục tiêu của phạm vi tích hợp giảng viên; tác động của phương pháp sư phạm tích hợp đối với chương trình;

ảnh hưởng của phương pháp sư phạm tích hợp đến việc đánh giá

kiến ​​thức tiếp thu và ảnh hưởng của phương pháp sư phạm tích hợp đến

việc soạn thảo sách giáo khoa.

Quan điểm tích hợp cũng được thể hiện khá rõ trong nhiều

tài liệu nghiên cứu cũng như sách giáo khoa của một số nước như Trung Quốc, Pháp,

Malaysia, Đức… Tuy nhiên, việc tích hợp vào khoa học tự nhiên

và khoa học xã hội ở một số nước lại khác nhau. Đặc biệt trong môn học

của ngôn ngữ, xu hướng hội nhập từ bậc tiểu học đến bậc trung học phổ thông

tương đối không đổi ở các nước trên thế giới. Tích hợp nhuần nhuyễn các mảng nội dung để dạy các kỹ năng

Nghe, Nói, Đọc, Viết bằng cách cho học sinh tiếp xúc với các văn bản ngay từ

những ngày đầu học đọc, học viết từ tiểu học đến trung học phổ thông.

Vì vậy, hội nhập là một hiện tượng khá phổ biến đã

xảy ra ở các nước trên thế giới từ lâu. Nhưng mỗi quốc gia có cách nhìn nhận và vận dụng riêng

, tùy theo đặc điểm tình hình của mỗi nước, mỗi vấn đề, không

đi chệch khỏi đường lối cốt lõi của mình.

14

2.2. Dạy học tích hợp ở Việt Nam

Vấn đề tích hợp môn học trên thế giới đã có từ lâu nhưng ở Việt Nam

mới xuất hiện và từ những năm 1990

ngày càng được chú trọng với các cấp học khác nhau.

Ở Việt Nam thời Pháp thuộc, quan điểm tổng hợp đã được thể hiện.

Một số môn học ở trường tiểu học, chẳng hạn như ‘Tư duy’, sau đó được đổi thành ‘

Khoa học Nhận thức Thông thường’. Môn học này đã được đưa

vào giảng dạy ở các trường tiểu học ở miền Bắc nước ta từ vài năm nay. Từ năm 1987, việc nghiên cứu và phát triển bộ môn dạy học “

Tìm hiểu về tự nhiên – xã hội” ở Việt Nam được thiết kế theo quan điểm tích hợp và đưa vào các bài học từ lớp 1 đến lớp 5. Đến năm 2000,

quan điểm tích hợp

được thể hiện trong chương trình, sách giáo khoa và các hoạt động trên lớp ở trường tiểu học.

Khái niệm tích hợp vẫn còn mới mẻ đối với nhiều giáo viên .

Đối với chương trình ở cấp THCS, việc tích hợp chủ yếu

thể hiện ở mức độ thấp, chưa được vận dụng sâu. Một trong những nguyên nhân chính là

dạy học tích hợp bao hàm nhiều yếu tố đòi hỏi quá trình

chuẩn bị lâu dài mà chúng ta chưa thực hiện được đầy đủ như: B.: chương trình,

sách giáo khoa, tổ chức lớp học, phương pháp dạy và học, đánh giá, kiểm tra. và

kiểm tra… Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nội dung giáo dục được

tích hợp vào nhiều môn học ở cấp trung học cơ sở (như dân số, môi trường,

Phòng chống HIV / AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông đường bộ…)

bằng phương pháp lồng ghép. Việc dạy học theo nội dung này bước đầu đã mang lại cho giáo viên những

kinh nghiệm tích hợp thực tế và tạo điều kiện thuận lợi

cho việc triển khai dạy học tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa mới

sau năm 2015.

Chúng ta còn rất “hàn lâm, lý thuyết”. Đặc điểm cơ bản là chú trọng

dạy

hệ thống tri thức khoa học đã được xây dựng trong chương trình mà chưa

chú trọng đúng mức đến đối tượng người học, cũng như khả năng vận dụng kiến ​​thức đã học vào các tình huống khác nhau. Các mục tiêu giáo dục

15

của chương trình được đưa ra một cách chung chung và không chi tiết; Sự quản lý

Chất lượng giáo dục chỉ tập trung vào “kiểm soát đầu vào”, tức là

nội dung giảng dạy. Đến nay, việc thiết kế lại sách giáo khoa ở trường phổ thông theo hướng

tích hợp là tiền đề tất yếu để đổi mới dạy và học văn. Chương trình trung học phổ thông môn

văn, năm học 2002 do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo

nêu rõ: “Lấy quan điểm tích hợp làm nguyên tắc chỉ đạo trong việc tổ chức nội dung môn học, biên soạn sách giáo khoa và lựa chọn phương pháp dạy học” [tr .

27]. “Nguyên tắc tích hợp phải nắm vững ở tất cả các môn học, từ

tập đọc đến viết tiếng Việt; kỹ lưỡng trong tất cả các khâu của

quá trình dạy học; vô địch trong tất cả các yếu tố của hoạt động học tập; tích hợp trong

chương trình; tích hợp vào sách giáo khoa; lồng ghép vào

phương pháp dạy của giáo viên và lồng ghép vào hoạt động học của học sinh; lồng ghép vào các tác phẩm đọc thêm

và tham khảo ”[tr. 40]. Sau gần mười năm thực hiện

chương trình ngữ văn mới trung học cơ sở, bước đầu chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Với

quan điểm tích hợp là nguyên tắc để biên soạn chương trình, vấn đề

dạy học tiếng Anh ở trường THCS theo hướng tích hợp ngày càng được

nghiên cứu sâu sắc và toàn diện.

Nhưng có một vấn đề đáng bàn là hội nhập ở nước ta trong nhiều năm qua

đã nhận được rất nhiều sự quan tâm tại các hội thảo, hội nghị nhưng chưa

Xem thêm:  Cần thơ có tên gọi khác là gì

thực sự trở thành một nguyên tắc hoặc một phương hướng nhất quán, chung ngay từ đầu. Tích hợp chỉ là một trong những định hướng cơ bản của cấu trúc chương trình tiểu học năm 2000. Do định hướng tích hợp chưa trở thành phương hướng chỉ đạo của việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông nên cần phải đưa định hướng này vào đào tạo. Mặc dù, đội ngũ chuyên gia giáo dục và giáo viên đều nhận thức tích hợp không có môn học nào mới như

Tích hợp một số khía cạnh giáo dục vào dạy học chủ đề, tích hợp nội bộ

16

môn học, nhưng việc xây dựng bộ môn tích hợp và những vấn đề đặt ra. Học tập dựa trên dự án

vẫn còn rất phổ biến hạn chế.

Ở Việt Nam, đã có nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề hội nhập

, mà điển hình là tích hợp trong văn học, như: Trương Định trong

tác phẩm “Thiết kế dạy học văn trung học cơ sở theo hướng tích hợp” đã nêu bật

những khía cạnh tích hợp trong dạy học văn học trung học cơ sở; khả năng cài sẵn,

kiểu văn bản cài sẵn, phương thức cài sẵn; mối quan hệ giữa tích hợp

và tích cực; dạy học tích hợp tích hợp và hiệu quả; lồng ghép vào đời sống Đời sống

xã hội và việc triển khai cụ thể việc dạy học trong

chương trình THCS theo định hướng tích hợp…

Người rất tâm huyết với các bài toán đọc hiểu và tích hợp là GS.TS

Nguyễn Thành Hưng. Trong bài báo “Dạy học tích hợp văn học” đăng trên tạp chí “Nghiên cứu giáo dục” (số 6 tháng 3 năm 2006)

, tác giả đã chỉ ra

bản chất của tích hợp là một “hướng tích hợp”, theo nghĩa tốt nhất của từ này là tích hợp

các quá trình học tập của nhiều môn học và các phân môn văn học,

tiếng Việt và văn học trong một phân môn Ngữ văn ”. Trên cơ sở phân tích tư tưởng tích hợp

, tác giả chỉ ra tầm quan trọng của tích hợp: “Tích hợp trong nhà trường giúp

học sinh học tập một cách thông minh và biết vận dụng

sáng tạo kiến ​​thức, kỹ năng, phương pháp

vào các tình huống mới và khác nhau của cuộc sống hiện đại”.

Quan tâm đến vấn đề tích hợp, Dr THCS ”Nhà xuất bản Giáo dục

Ngôi nhà (2002); tác giả có hệ thống bài viết về tầm quan trọng của điểm tích cực và dạy văn theo hướng tích hợp, giúp người đọc hiểu rõ “lấy tên gọi chung của sách là văn học không chỉ đơn thuần là ba môn học theo kiểu kết hợp (tổ hợp) trong một cuốn sách, nhưng chúng được xây dựng trên tinh thần tích hợp. ” Trong bài “Dạy văn theo

nguyên tắc tích hợp”, tác giả đã chỉ ra biểu hiện của tích hợp: “Ở Quyển

17

, cả ba phân môn Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn trên một

văn bản chung để vận dụng, giáo dục và rèn luyện kỹ năng. Tác giả chỉ ra những ưu điểm của nguyên tắc

dạy học tích hợp

: “Tích hợp thể hiện ở việc xây dựng cấu trúc sách giáo khoa, trong

quá trình dạy, học, thay đổi cách dạy, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học

sinh”.

Nguyễn Văn Dưỡng, trong “Tích hợp trong dạy học văn ở

cấp THCS” (Tạp chí Giáo dục, 2002), cũng đề cập đến một số

nguyên tắc lý luận và thực tiễn, cách thức tích hợp và đề xuất hướng thực hiện tích hợp trong dạy học văn

, nhưng chỉ trong phạm vi

cấp trung học cơ sở.

Ngoài ra còn có một số công trình, bài báo, luận văn tham khảo về

vấn đề tích hợp trong dạy học văn của nhiều tác giả: Trần Bá Hoành,

Nguyễn Khắc Phi, Vũ Thị Sơn, Phan Trọng Luận, Trần Đình Lịch sử… Các

tài liệu trên đã đặt cơ sở lý luận cho một nền giáo dục hội nhập, nhưng đối

tượng chính vẫn là học sinh trung học cơ sở. Đối với trường phổ thông, có rất ít tài liệu đề cập đến chủ đề

dạy học tích hợp.

Tích hợp không chỉ tập trung vào dạy học văn

nói chung mà những năm gần đây đã bắt đầu thu hút nhiều học giả

nghiên cứu dạy học tích hợp tiếng Việt. Nhưng do điều kiện

và thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ giới hạn tìm hiểu công trình nghiên cứu trong phạm vi trường cao đẳng sư phạm. Giống như

chuyên ngành Ngôn ngữ học của Trường Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội, có

Loạt bài nghiên cứu: Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Vân Anh

– Trường Sư phạm (2008 – 2010).

, các biện pháp tu từ hoán dụ theo hướng tích hợp trong

chương trình ngữ văn lớp 6, lớp 7 THCS ”; Luận văn Thạc sĩ của tác giả Lưu Quỳnh Nga Trường Đại học Sư phạm (2008 – 2010): “Dạy tiếng Việt lớp 10

hình thức 6 theo hướng tích hợp (bảng cơ bản)”; Luận văn thạc sĩ của tác giả

18

Nguyễn Thị Hương – Trường Phổ thông Trung học (2010 – 2012): “Tập giáo án

Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt lớp 10 theo hướng tích hợp”…

Có thể thấy, tích hợp đã trở thành xu thế chung trong việc xây dựng

chương trình, sách giáo khoa ngữ văn ở nhiều nước trong khu vực và trên

thế giới, đồng thời không phải hoàn toàn mới trong lịch sử

xây dựng chương trình, sách giáo khoa tiếng Việt và văn học của nước ta. Tuy nhiên, ở Việt Nam

, vấn đề tích hợp trước đây vẫn chủ yếu theo quan điểm đặt văn học

làm trung tâm, mục tiêu của mỗi bài học trong sách giáo khoa vẫn là chủ yếu

giúp học sinh cảm thụ tác phẩm văn học. Kiến thức về văn học viết Việt Nam được đề cập

Xem thêm:  Xả rác bừa bãi tiếng anh là gì

là rất cần thiết do bản chất của văn bản được sử dụng trong

sắp xếp theo trình tự văn học và lịch sử, còn rời rạc và ngẫu nhiên. Trong khi đó, chúng tôi thấy việc xây dựng

của chương trình, sách giáo khoa ngữ văn hiện hành theo quan điểm tích hợp, vừa kế thừa

tính tích hợp thể hiện trong chương trình, sách giáo khoa ngữ văn trước đây

, vừa thể hiện sự đổi mới theo hướng cập nhật, tiệm cận với

chương trình, sách giáo khoa tích hợp trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, việc vận dụng quan điểm tích hợp vào việc dạy học cụ thể các môn văn học nói chung và phần Tiếng Việt nói riêng vẫn còn bỏ ngỏ.

Phần lớn người

viết nghiên cứu mới chỉ đưa ra phương pháp dạy học tích hợp chung trong một

nhóm bài đã giới thiệu mà chưa chỉ ra cách thức dạy học một bài cụ thể trong

chương trình có thể thực hiện theo hướng tích hợp như thế nào. Mặt khác, các tác giả chủ yếu tiến hành

nghiên cứu tích hợp dưới dạng bài học có nhiều thao tác thực hành

, nhưng chưa có nghiên cứu nào chuyên sâu vào việc tích hợp kiến ​​thức ngữ

văn với văn học dưới dạng bài học để giáo dục, xây dựng khái niệm và kiến ​​thức mới.

Kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước là

nguồn tư liệu quý báu, có giá trị sử dụng làm luận cứ hoặc phương pháp

chứng minh quan điểm của mình để tiếp tục tìm hiểu và đào sâu hơn nữa

những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn của Tích hợp. Phương pháp

sử dụng trong dạy học văn nói chung và tiếng Việt

nói riêng ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

19

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục đích nghiên cứu khi tiến hành

Nghiên cứu đề tài, chúng tôi mong muốn có tiếng nói trong

việc đổi mới phương pháp dạy học văn nói chung, dạy học

Tiếng Việt nói riêng, hướng tới giải quyết các yêu cầu sau:

+ Trên cơ sở nghiên cứu lí luận dạy học tích hợp và tìm hiểu, đánh giá các Thực trạng, xây dựng cơ sở

lý luận cho việc dạy học theo quan điểm tích hợp

ngôn ngữ học và kiến ​​thức văn học, luận án đề xuất phương thức tích hợp kiến ​​thức ngữ văn với văn học vào

việc dạy học ngữ văn trong chương trình ngữ văn

10

và sách giáo khoa. . Đồng thời

giúp học sinh thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa bài Đọc và Viết

phần Tiếng Việt và phần Làm văn, xem cảm nhận và hiểu biết.

Suy nghĩ sâu sắc nhất về ngôn ngữ nghệ thuật được sử dụng trong văn bản đọc hiểu và

qua đó có thể giúp các em phát triển kĩ năng viết văn

để rèn luyện văn phong của mình và giúp học sinh có ý thức giữ gìn sự trong sáng cho chữ viết của mình

. Kỹ năng Nói, Đọc, Viết và Phát triển Cá nhân

.

+ Trên cơ sở thực nghiệm một bài Tiếng Việt cụ thể, giáo viên có thể khái quát

phương pháp dạy học toàn bộ phân môn Tiếng Việt trong

chương trình ngữ văn THPT theo hướng tích hợp.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất: Về cơ sở lý luận của đề tài, chúng tôi tập trung nghiên cứu

những cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tích hợp trên thế giới và Việt Nam.

các bài tích hợp ngữ văn nói chung và các

bài tích hợp Tiếng Việt lớp 10 nói riêng.

Thứ hai: Trên cơ sở lý thuyết tích hợp, cô nêu những yêu cầu và đề xuất

cách tích hợp kiến ​​thức ngữ văn và văn học

vào bài học “Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật” (Ngữ Văn 10 – Tập 2).

20

Thứ ba: Tiến hành thực nghiệm sư phạm

để khẳng định tính khả thi của đề tài. Trên cơ sở kết quả thí nghiệm tiến hành phân tích, nhận xét,

đánh giá nhằm đưa ra các đề xuất và giải pháp cụ thể cho

hướng nghiên cứu tiếp theo.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. đối tượng nghiên cứu

Thiết kế bài giảng “Phong cách ngôn ngữ – nghệ thuật” ngữ văn lớp

10 – tập 2 theo hướng tích hợp kiến ​​thức ngữ văn và văn học.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

– Nội dung: Nghiên cứu các hoạt động dạy và học của bài

Phong cách nghệ thuật ngôn ngữ (Ngữ văn 10 – Tập 2) theo hướng tích hợp kiến ​​thức ngữ liệu để

thấy được chất lượng và hứng thú học tập của học sinh có thay đổi không?

– Về thời gian nghiên cứu: năm học 2014-2015

– Về phòng: Lớp 10A1, 10A2 trường THPT Trần Thánh Tông –

Hà Nội.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn tốt nghiệp sử dụng linh hoạt một số phương pháp cơ bản:

5.1. lý thuyết

Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết chủ yếu là

thực hiện trong việc xác định cơ sở lý thuyết cho môn học. Để giải quyết tốt nhiệm vụ của đề tài, cần

nghiên cứu lý luận về khoa học tích hợp, nghiên cứu tập hợp các lý thuyết về dạy học bộ môn

, các quan điểm tích hợp trong chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn 10. Vì vậy

, việc nghiên cứu khoa học là hết sức cần thiết. kết quả của nhiều đề tài khoa học Vận dụng nhiều ngành, nhiều

lĩnh vực nghiên cứu khác nhau để phân tích đầy đủ

cơ sở khoa học của môn học nhằm xác định yêu cầu, tiêu chí và khả năng

tích hợp vào dạy học tiếng Việt trên cơ sở này.

5.2. Phương pháp nghiên cứu và khảo sát

Để có được bức tranh tổng thể về thực tế sử dụng

các phương pháp tích hợp trong dạy học Tiếng Việt lớp 10 phổ thông đơn vị Phong

21

xem thêm

Trang chủ / Tin tức / Lịch sử nghiên cứu là gì?

Lịch sử nghiên cứu là gì?

Sau khi học xong bài này, bạn sẽ có thể:  – Định nghĩa một vấn đề nghiên cứu.– Phân tích nghiên cứu và nghiên cứu khoa học. vấn đề ‘.

You are watching: History of the problem is gì

1. User title is gì?

Một thách thức lớn là xác định rõ ràng “vấn đề nghiên cứu” dẫn đến nhu cầu nghiên cứu của bạn. Vấn đề nghiên cứu là những vấn đề giáo dục, những tranh cãi hoặc mối quan tâm mà dẫn dắt sự cần thiết phải tiến hành một nghiên cứu (Creswell, 2002). Ví dụ như sự gia tăng bạo lực trong khuôn viên trường học, sức khỏe tâm thần của học sinh khi học tập trong môi trường online trong dịch bệnh Covid-19, sự chuyển đổi văn hóa học tập của sinh viên đến e-learing… Khi viết về vấn đề nghiên cứu, các tác giả nêu vấn đề đó thành một câu đơn hoặc một số câu trong báo cáo nghiên cứu.

Để xác định vấn đề nghiên cứu trong một nghiên cứu, hãy tự hỏi:Welches Problem oder welche Kontroverse möchte der Forscher lösen? Welche Kontroverse hat dazu geführt, dass diese Studie erforderlich ist? ?”

Ví dụ minh họa: Ngày nay, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thường tổ chức các cuộc thi thiết kế kĩ thuật cho sinh viên như một cách để họ và xã hội phát hiện ra các ứng viên tiềm năng trong tương lai, chẳng hạn như cuộc thi ABU Robocon Châu Á Thái Bình Dương, Cuộc thi thiết kế xe sinh thái của TOYOTA, cuộc thi chủ đề môi trường (ô nhiễm nước, không khí…). Các cuộc thi này thi hút sự quan tâm lớn của các sinh viên, giảng viên và nhà trường. Một trường đại học kĩ thuật A đã có ý tưởng và thực hiện sử dụng các cuộc thi thiết kế kĩ thuật này như các đồ án môn học/ đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Có nghĩa là, sinh viên khi tham gia các cuộc thi thiết kế kĩ thuật được xem như hoàn thành các học phần đồ án môn học/ tốt nghiệp. Một cuộc tranh cãi đã xảy ra khi một số người cho rằng việc tham gia các dự án thông qua cuộc thi thiết kế này sẽ hạn chế sự tiếp xúc của sinh viên đến các dự án công nghiệp. Nhưng một số người khác đấu tranh lại cho rằng, sự cạnh tranh gay gắt giữa các đội thi, khi họ tham gia cuộc thi đã thúc đẩy họ không ngừng học tập và hoàn thiện dự án thiết kế của họ. Thay vì các sinh viên chỉ hoàn thành đúng như tiêu chuẩn được giáo viên hướng dẫn chỉ định trong các dự án công nghiệp truyền thống. Điều này thúc đẩy các nhà nghiên cứu đến một vấn đề: Những gì là các giá trị mà sinh viên nhận được trong các dự án thiết kế thông qua cuộc thi thiết kế kĩ thuật? Khi vấn đề này được giải quyết, nó sẽ chấm dứt cuộc tranh luận, và cho các nhà quản lí biết dự án thông qua một cuộc thi thiết kế nên được sử dụng ở đâu, và khi nào?

Bạn có thể tìm thấy “vấn đề nghiên cứu” trong phần giới thiệu (Introduction) của một nghiên cứu. Chúng được bao gồm trong một đoạn văn được gọi là phần “tuyên bố của vấn đề” (statement of the problem). Bạn có thể tìm thấy đoạn văn này trong đoạn mở đầu hoặc phần giới thiệu của một nghiên cứu.

Chúng ta giải quyết các vấn đề nghiên cứu để có thể hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách khi họ đưa ra quyết định, giúp giáo viên và nhà trường giải quyết các vấn đề thực tế và cung cấp cho các nhà nghiên cứu hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề giáo dục. Trên quan điểm nghiên cứu, việc xác định rõ một vấn đề nghiên cứu trong nghiên cứu là rất quan trọng vì nó tạo tiền đề cho toàn bộ nghiên cứu. Nếu không biết vấn đề nghiên cứu, người đọc không biết tại sao nghiên cứu lại quan trọng và tại sao họ nên đọc nghiên cứu.2. Unterschied zwischen Forschungsproblem und anderen Teilen der Forschung

Die Bedeutung des Forschungsproblems unterscheidet sich von anderen Teilen der Studie.Ein Forschungsthema ist das breite Thema, das die Forschung abdeckt. Ein Forschungsproblem ist ein allgemeines pädagogisches Problem, Interesse oder eine Kontroverse, die in der Forschung behandelt wird. Zweck ist die Hauptabsicht oder das Hauptziel der Forschung, die zur Lösung des Problems verwendet wird. Forschungsfragen grenzen den Zweck ein konkrete Fragestellungen, die der Forscher in der Forschung beantworten oder lösen will.

Trong ví dụ trên, một nhà nghiên cứu bắt đầu với một tổng quan chủ đề, ‘Đào tạo từ xa’. Sau đó, một vấn đề liên quan đến chủ đề này: thiếu sinh viên đăng ký các lớp đào tạo từ xa. Uroblement of the proventation of the projecting to anotation (bố cục mục tiêu): ‘Kí sự nghiên cứu về các tội lỗi giac đại học’. Kiểm tra tuyên bố này, nhà tự nhiên tìm kiếm mục tiêu thành các câu hỏi cụ thể, một số trong đó là “tâm lý xã hội phân biệt bằng cấp cả tinh đv đv vào một?” Quá trình này bao gồm việc thu hồi một chủ đề tổng quát thành các câu hỏi cụ thể. Trong quá trình này, “Nghiên cứu vấn đề” trở thành một bước khác biệt cần được xác định để giúp người đặt vấn đề thấy được. 3. Khi nào có vấn đề thì nên được nghiên cứu?

Khi một tồn tại vấn đề và một tác giả có thể xác định rõ vấn đề đó không có nghĩa là nhà nghiên cứu có thể biến thành công. Bạn cũng có thể nghiên cứu một bảng vấn đề mà bạn có thể truy cập vào những người tham gia và định hướng nghiên cứu như thời gian, nguồn lực và kỹ thuật nĂng cần thiết để thực thi điều khiển. You should close up a problem and the study it, it is the can totement to the constructor of education, tăng thêm hiệu quả của chương trình giáo dục thực sự. Những câu hỏi dưới đây nên được xem xét khi bạn xác định một vấn đề để nghiên cứu.

Bạn có thể truy cập vào mọi người và địa điểm không?

Khả năng tiếp cận mọi người và trang web của bạn có thể giúp xác định xem bạn có thể điều tra vấn đề hay không. Để điều tra một vấn đề, các nhà điều tra cần được phép nhập một địa điểm và tiếp cận những người tham gia, chẳng hạn như vào một trường tiểu học để kiểm tra trẻ em. Quyền truy cập này thường yêu cầu nhiều cấp phê duyệt từ các trường học, chẳng hạn như: Hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Ngoài ra, dự án được điều hành bởi các cơ quan quản lý giáo dục (thường là các trường đại học), vì vậy việc phê duyệt đánh giá là cần thiết để đảm bảo rằng nhà nghiên cứu đang bảo vệ lợi ích của những người tham gia.

Bạn có thể có thời gian, tìm tài nguyên và sử dụng các kỹ năng nghiên cứu của mình không?

Ngay cả khi bạn được tiếp cận với những người và địa điểm cần thiết cho nghiên cứu của mình, khả năng nghiên cứu vấn đề của bạn phụ thuộc vào thời gian, nguồn lực (thiết bị, kinh phí) và kỹ năng nghiên cứu.

Vấn đề có nên được điều tra không?

Một câu trả lời tích cực cho câu hỏi này là liệu nghiên cứu của bạn có đóng góp vào kiến ​​thức và thực hành hay không. Một lý do chính để tham gia vào nghiên cứu là để nâng cao kiến ​​thức hiện có và cung cấp thông tin về thực tiễn giáo dục của chúng tôi. Có năm cách bạn có thể quyết định xem có nên điều tra một chủ đề hay không: Nghiên cứu vấn đề nếu nghiên cứu của bạn sẽ lấp đầy khoảng trống hoặc khoảng trống trong tài liệu hiện có. Một nghiên cứu lấp đầy khoảng trống bằng cách giải quyết các vấn đề không được đề cập trong các tài liệu đã xuất bản. Nghiên cứu vấn đề nếu nghiên cứu của bạn sao chép một nghiên cứu trước đó nhưng kiểm tra những người tham gia ở các địa điểm nghiên cứu khác nhau và đa dạng. Giá trị của nghiên cứu tăng lên khi kết quả nói chung có thể áp dụng cho nhiều người và nhiều nơi chứ không chỉ cho bối cảnh mà nghiên cứu ban đầu được thực hiện. Loại nghiên cứu này đặc biệt quan trọng trong các nghiên cứu định lượng. Ví dụ, thang đo sức khỏe tâm thần DASS-21 được phát triển tại Úc (viết bằng tiếng Anh), nhưng liệu nó có còn giá trị khi dịch sang tiếng Việt để đo sức khỏe tâm thần của người Việt Nam không? Bạn đã có một vấn đề nghiên cứu bằng cách sao chép công việc của người khác. Nghiên cứu vấn đề nếu nghiên cứu của bạn mở rộng nghiên cứu trước đó hoặc khám phá chủ đề sâu hơn. Một vấn đề nghiên cứu tốt cho nghiên cứu là một trong đó bạn mở rộng nghiên cứu của mình sang một chủ đề hoặc lĩnh vực mới, hoặc đơn giản là nghiên cứu sâu hơn ở mức độ sâu hơn, kỹ lưỡng hơn để hiểu chủ đề. Ví dụ, bạn có thể mở rộng một phương pháp giảng dạy hiệu quả cho Chủ đề A cho Chủ thể B. Nghiên cứu của bạn mở rộng kiến ​​thức của bạn bằng cách trình bày ý tưởng và lời nói của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội (ví dụ như người vô gia cư, phụ nữ, các nhóm dân tộc). Nghiên cứu vấn đề nếu việc học của bạn ảnh hưởng đến việc thực hành. Bằng cách xem xét vấn đề, nghiên cứu của bạn có thể dẫn đến sự thừa nhận giá trị của thực tiễn lịch sử, thực tiễn hiện tại, hoặc sự cần thiết phải thay đổi thực tiễn giảng dạy hiện tại. Những người được hưởng lợi từ kiến ​​thức thực tế có thể là nhà hoạch định chính sách, người dạy hoặc người học. Ví dụ, một trường đại học kỹ thuật A có ý tưởng rằng sinh viên nên tham quan các nhà máy hiện đại nhất trong tuần đầu tiên nhập học (1 ngày), với hy vọng nâng cao hiểu biết về công nghệ và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây dường như là một nghiên cứu để thừa nhận giá trị của tác phẩm này. Nó có thực sự hữu ích cho sinh viên không? Nó có đáp ứng được mong đợi của người quản lý không? một trường đại học kỹ thuật A có ý tưởng rằng sinh viên nên đến thăm các nhà máy hiện đại nhất trong tuần đầu tiên nhập học (1 ngày), với hy vọng nâng cao hiểu biết về công nghệ và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây dường như là một nghiên cứu để thừa nhận giá trị của tác phẩm này. Nó có thực sự hữu ích cho sinh viên không? Nó có đáp ứng được mong đợi của người quản lý không? một trường đại học kỹ thuật A có ý tưởng rằng sinh viên nên đến thăm các nhà máy hiện đại nhất trong tuần đầu tiên nhập học (1 ngày), với hy vọng nâng cao hiểu biết về công nghệ và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây dường như là một nghiên cứu để thừa nhận giá trị của tác phẩm này. Nó có thực sự hữu ích cho sinh viên không? Nó có đáp ứng được mong đợi của người quản lý không? 4. Vấn đề nghiên cứu khác nhau như thế nào trong nghiên cứu định tính và định lượng?

Sau khi xác định được vấn đề nghiên cứu, bạn cũng nên cân nhắc xem vấn đề đó phù hợp hơn với cách tiếp cận định lượng hay định tính. Bởi vì hai cách tiếp cận khác nhau về các đặc điểm cơ bản của chúng, nên có sự phù hợp giữa vấn đề của bạn và cách tiếp cận bạn đang sử dụng.

Xem thêm: Tiếp theo Con cừu đen họ nhà gì, Con cừu đen là con gì

Thăm dò và Khám phá – Cung cấp một tiêu chuẩn để xác định xem vấn đề nghiên cứu của bạn phù hợp hơn với nghiên cứu định lượng hay định tính. Giải thích hoặc dự đoán mối quan hệ giữa các biến là một đặc điểm quan trọng của nghiên cứu định lượng. Khám phá một vấn đề là một đặc điểm của nghiên cứu định tính. Sử dụng thêm nghiên cứu định lượng khi vấn đề nghiên cứu của bạn yêu cầu: đo lường các biến, đánh giá tác động của biến đến kết quả, kiểm định lý thuyết hoặc diễn giải chung, áp dụng kết quả cho nhiều người, đánh giá quan điểm cá nhân, đánh giá tiến độ theo thời gian, thiết lập lý thuyết dựa trên ý kiến ​​về những người tham gia, có được thông tin chi tiết về một vài người hoặc nơi học tập. 5. Bạn viết phần “vấn đề” như thế nào?

Sau khi bạn đã xác định vấn đề nghiên cứu của mình, xác định rằng nó có thể và nên được nghiên cứu, và xác định một cách tiếp cận định lượng hoặc định tính, đã đến lúc viết về “vấn đề” trong tuyên bố vấn đề. Vấn đề bao gồm vấn đề nghiên cứu thực tế và bốn khía cạnh khác: 1 / chủ đề; 2 / vấn đề nghiên cứu; 3 / sự biện minh cho tầm quan trọng của vấn đề, như đã được thiết lập trong nghiên cứu trước đây và trong thực tế; 4 / thiếu sót trong kiến ​​thức hiện có của chúng tôi về chủ đề này; 5 / Khán giả sẽ có lợi khi xem xét vấn đề. Bằng cách xác định năm yếu tố này, bạn có thể dễ dàng hiểu phần mở đầu cho nghiên cứu của bạn và viết phần giới thiệu tốt cho các báo cáo nghiên cứu của bạn.

Đầu tiên, một chủ đề giáo dục là một chủ đề rộng lớn mà một nhà nghiên cứu muốn đề cập đến trong một nghiên cứu và điều đó khơi dậy sự quan tâm ban đầu ở người đọc. Sau khi nêu tên chủ đề trong phần thảo luận mở đầu, hãy thu hẹp chủ đề xuống một vấn đề cụ thể hoặc vấn đề nghiên cứu. Hãy nhớ rằng một vấn đề nghiên cứu là một vấn đề giáo dục, mối quan tâm hoặc tranh cãi mà nhà nghiên cứu đang điều tra. Tác giả có thể trình bày dưới dạng một câu đơn hoặc một số câu ngắn. Ngoài ra, các tác giả có thể nhìn thấy vấn đề trong tình trạng thiếu tài liệu, vì vậy chúng tôi biết rất ít về các yếu tố thúc đẩy cha mẹ tham gia vào việc học của trẻ em. Đôi khi các vấn đề nghiên cứu là kết quả của các vấn đề hoặc mối quan tâm gặp phải trong trường học hoặc các cơ sở giáo dục khác. Chúng tôi sẽ đặt tên cho những Vấn đề của nghiên cứu thực tế  . Ví dụ như những giá trị mà học sinh nhận được khi tham gia Cuộc thi Robocon. Trong các nghiên cứu khác, “vấn đề” sẽ dựa trên nhu cầu nghiên cứu sâu hơn vì còn khoảng cách hoặc vì chúng ta cần mở rộng nghiên cứu sang các lĩnh vực khác. Nó cũng có thể dựa trên thông tin mâu thuẫn trong tài liệu. Loại vấn đề này là vấn đề   nghiên cứu dựa trên cơ sở nghiên cứu  . Với một số nghiên cứu, bạn có thể áp dụng cả cách tiếp cận thực tế và dựa trên nghiên cứu cho vấn đề và nêu cả hai dạng vấn đề.

Bạn cũng phải cung cấp lý do tại sao điều này lại quan trọng. Biện minh cho một vấn đề nghiên cứu có nghĩa là biện minh cho tầm quan trọng của nghiên cứu về vấn đề hoặc mối quan tâm. Cơ sở lý luận này được tìm thấy trong một số đoạn trong phần mở đầu, nơi bạn cung cấp bằng chứng rằng bạn cần giải quyết vấn đề. Bạn có thể biện minh cho tầm quan trọng của vấn đề bằng cách trích dẫn bằng chứng từ các nguồn sau: Các nhà nghiên cứu và chuyên gia khác có tên trong tài liệu. Bạn có thể biện minh cho các câu hỏi nghiên cứu sâu hơn như các bài báo trên tạp chí, kinh nghiệm của những người khác ở nơi làm việc và / hoặc kinh nghiệm cá nhân ở cuối tài liệu. Bạn có thể biện minh cho vấn đề nghiên cứu của mình bằng bằng chứng từ nơi làm việc hoặc kinh nghiệm cá nhân. Ví dụ, các nhà hoạch định chính sách phải quyết định

Bước tiếp theo là xác định những lỗ hổng trong kiến ​​thức hiện có của chúng ta về vấn đề. Bạn phải tóm tắt rằng tình trạng kiến ​​thức hiện tại của chúng ta – cả từ nghiên cứu và từ thực tiễn – là ít như thế nào. Mặc dù sự thiếu hụt trong tài liệu có thể là một phần lý do cho một vấn đề nghiên cứu, nhưng sẽ rất hữu ích nếu liệt kê một số thiếu sót trong tài liệu hoặc thực tiễn hiện có. Thiếu bằng chứng có nghĩa là các tài liệu trước đây hoặc kinh nghiệm thực tế của các nhà nghiên cứu không đề cập đầy đủ đến vấn đề nghiên cứu.

Cuối cùng, các nhóm mục tiêu sẽ được hưởng lợi từ nghiên cứu cần được xác định rõ ràng trong phần định nghĩa vấn đề. Nó bao gồm các cá nhân và nhóm, những người sẽ đọc và có khả năng hưởng lợi từ thông tin được cung cấp trong nghiên cứu của bạn. Chúng thường được xem xét bởi các nhà giáo dục, bao gồm các nhà nghiên cứu, các nhà thực hành, các nhà hoạch định chính sách và những người tham gia nghiên cứu. Tác phẩm này thường được viết ở cuối phần giới thiệu. 6. Một số chiến lược để viết phần mô tả vấn đề.

Khi bạn viết phần mở đầu hoặc “phát biểu vấn đề” làm đoạn mở đầu trong báo cáo nghiên cứu của mình, bạn đã tạo tiền đề cho người đọc hiểu dự án của bạn và đánh giá cao hướng nghiên cứu của bạn. Một số chiến lược viết giúp bạn khi viết phần giới thiệu:  Mẫu Thông thường:   Chiến lược viết phần mở đầu hoặc phần “vấn đề” này thường bao gồm năm đoạn, với mỗi đoạn đề cập đến một trong năm khía cạnh của phần này. Làm việc theo thứ tự các phần, bắt đầu với chủ đề, vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý luận, thiếu sót và đối tượng mục tiêu. Các chiến lược sử dụng tài liệu tham khảo:Một chiến lược viết khác là sử dụng tài liệu tham khảo thường xuyên trong suốt phần giới thiệu này. Rất nhiều tài liệu tham khảo thêm một giọng điệu hàn lâm vào bài viết của bạn và cung cấp bằng chứng từ những người khác thay vì dựa trên ý kiến ​​của riêng bạn về nó. Sử dụng tài liệu tham khảo trong nghiên cứu của bạn làm tăng uy tín cho công việc của bạn. Chiến lược thứ ba là cung cấp tài liệu tham khảo từ các xu hướng thống kê để hỗ trợ tầm quan trọng của nghiên cứu. Nghiên cứu vấn đề nghiên cứu. Một chiến lược viết khác là sử dụng trích dẫn từ những người tham gia trong một nghiên cứu hoặc từ các ghi chú nhận được từ những người tham gia quan sát để bắt đầu “phát biểu vấn đề”. Cách tiếp cận này phổ biến và được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu định tính.

Xem thêm: Trang tải game Diem Co Dau 4, Tải game Make Up Bride miễn phí

Tham khảo   Creswell, JW (2002).  Nghiên cứu Giáo dục: Lập kế hoạch, Ứng xử và Đánh giá   . Thượng Saddle River, NJ: Prentice Hall. Đại học chuyên nghiệp đáng yêu. Phương pháp luận của nghiên cứu và thống kê giáo dục. Sản xuất và In bởi Laxmi Publications (P) LTD, 2014. Số 113, Golden House, Daryaganj, New Delhi-110002 cho Đại học Chuyên nghiệp Lovely PhagwaraJohnson, RB, & Christensen, L. (2019). Nghiên cứu Giáo dục: Định lượng, Định tính và Phương pháp Tiếp cận Hỗn hợp. cách các ấn phẩm.


Video Lịch sử nghiên cứu vấn đề là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Lịch sử nghiên cứu vấn đề là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ