Liên minh hợp tác xã việt nam là gì

Cách tải game android cho ios? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Hợp tác xã là gì? Luật hợp tác xã

Hợp tác xã là gì? Liên hiệp hợp tác xã được hiểu như thế nào? Hợp tác xã bị giải thể có đúng quy định của pháp luật không? Xe cá nhân có phải vào công ty, công ty, hợp tác xã không? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến pháp luật được luật sư tư vấn cụ thể:  1. Khái niệm liên kết hợp tác xã Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể được tổ chức theo ngành, chi nhánh hoặc vùng lãnh thổ; được tổ chức và hoạt động theo Luật Hiệp hội và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định của Luật hợp tác xã 2012, tổ chức đại diện chủ sở hữu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là liên hiệp hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được thành lập ở Trung ương; Hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được Đại hội đồng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều lệ của liên đoàn hợp tác xã do đại hội liên hiệp hợp tác xã và chủ tịch ủy ban nhân dân bang thông qua.

Với tư cách là tổ chức đại diện của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nghĩa vụ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật hợp tác xã 2012.

Nhà nước cam kết thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực để hỗ trợ Liên minh HTX và tạo điều kiện thuận lợi để Liên minh HTX thực hiện tốt các hoạt động được giao (Điều 59 Luật HTX 2012). .

1. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế – xã hội do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cùng thành lập. Các hiệp hội hợp tác xã được tổ chức theo ngành, lĩnh vực ngành nghề. Liên hiệp hợp tác xã được thành lập ở trung ương và ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Hợp tác xã có các chức năng sau đây:

a) Đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hợp tác xã thành viên, liên hiệp hợp tác xã;

b) Thúc đẩy và vận động sự phát triển của hợp tác xã;

c) Hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ cần thiết cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tiến hành các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Chính phủ giao; Đào tạo và thăng tiến cán bộ HTX theo quy định của Chính phủ;

d) Tham gia xây dựng chủ trương và pháp luật cho hợp tác xã;

đ) Sự đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong hoạt động hợp tác của thành viên đối với các tổ chức trong và ngoài nước.

3. Quyền, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tên gọi và tài chính của liên hiệp hợp tác xã do điều lệ liên hiệp hợp tác xã quy định.

4. Quy chế của liên hiệp hợp tác xã trung ương được công nhận theo nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ; Điều lệ của liên hiệp hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công nhận.

5. Nhà nước các điều kiện để liên hiệp hợp tác xã ở trung ương và địa phương hoạt động hợp pháp.

6. Chính quyền xác định mối quan hệ công tác giữa HTX và chính quyền các cấp.

>> Tham khảo các dịch vụ liên quan: Dịch vụ   tư vấn giải quyết tranh chấp tại Tòa án; 2. Xe cá nhân có phải vào công ty, công ty, hợp tác xã không? Thưa luật sư! Tôi có một chiếc xe tải đứng tên tôi. Lần trước, tôi có một hợp đồng cho thuê xe hơi với một công ty làm phù hiệu và sắp chuyển công ty. Tôi nghe nói năm 2017 có thay đổi là xe cá nhân vào doanh nghiệp, tổng công ty hoặc hợp tác xã thì bắt buộc phải có. Xin hỏi luật sư điều đó có đúng không? Nếu vậy tôi phải sang tên đổi chủ khi vào công ty để tôi không còn quyền đối với xe nữa đúng không? Cảm ơn bạn!

>>   Luật sư tư vấn doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Câu trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang sở hữu một chiếc xe tải và có công ty kinh doanh vận tải với loại xe đó nên hoạt động kinh doanh của bạn là chuyển hàng hóa.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 86/2014 / NĐ-CP của Chính phủ: Đối với kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

“4. Công ty vận tải là các công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Như vậy, doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô không nhất thiết phải là công ty, hợp tác xã mà có thể hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh.

Đối với hình thức kinh doanh vận tải hàng hóa, pháp luật không bắt buộc phải thành lập công ty, hợp tác xã, người kinh doanh vận tải đường bộ có thể đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất để thực hiện hoạt động vận tải.

Dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 86/2014 / NĐ-CP gần đây nhất không dự thảo sửa đổi khoản 4, điều 3 nêu trên, nên khối kinh doanh vận tải bằng ô tô năm 2017 vẫn gồm 3 hình thức: tổng công ty, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đối với việc góp vốn vào công ty:

Theo quy định tại Điều 35 Luật Công ty 2020 quy định về việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn:

1. Cổ đông công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông tổng công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất đó cho công ty theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải nộp lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì việc góp vốn phải được xác nhận bằng văn bản về việc bàn giao tài sản góp vốn, trừ trường hợp thực hiện qua tài khoản.

2. Biên bản giao nhận tài sản góp vốn phải có các thông tin chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ liên hệ, số văn bản quy phạm pháp luật của cá nhân, số văn bản pháp lý của tổ chức của nhà đầu tư;

c) Loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng vốn góp giá trị và tỷ lệ của tổng tài sản giá trị đó trong điều kiện vốn của công ty;

d) Giao nhận ngày; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Việc góp vốn chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

4. Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

5. Việc thanh toán đối với mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và hình thức khác không bằng tiền mặt.

Ô tô là tài sản có đăng ký quyền sở hữu nên khi góp vốn vào doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản. Lúc này người góp vốn không còn quyền sở hữu với ô tô mà sẽ có quyền sở hữu vốn góp trong doanh nghiệp và hưởng lợi nhuận hoặc chịu trách nhiệm pháp lý theo tỷ lệ vốn góp trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp ( doanh nghiệp bao gồm : Công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần). Như vậy, khi bạn vào công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần, bạn sẽ không còn quyền sở hữu với ô tô.

Xem thêm:  Trung tâm y tế dự phòng tiếng anh là gì

Trân trọng./.3. Tư vấn thủ tục phá sản Hợp tác xã ?Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Cho hỏi khi Hợp tác xã phá sản, thì tài sản không chia sẽ giao lại cho chính quyền địa phương, nhưng chính quyền địa phương là cấp xã hay cấp huyện. Cụ thể ở đây tài sản là máy sấy lúa được sở nông nghiệp tỉnh tài trợ cách đây khoảng 5 năm, nhưng bây giờ htx phá sản thì không biết tài sản này sẽ giao về cho UBND xã hay UBND huyện (HTX này nằm tại địa bàn xã)Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê. Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này. Kính thư!Người gửi: VTT Hoàng

Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số:1900.6162

Trả lời:

Khoản 3, điều 64 Luật phá sản năm 2014 quy định:

3. Trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì việc xử lý tài sản không chia được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.”

Khoản 4, điều 4 Luật hợp tác xã năm 2012 quy định:

“4. Tài sản không chia là một bộ phận tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được chia cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên hoặc khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động.”

Điều 21, nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của hợp tác xã

Thì tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật hợp tác xã khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản được xử lý như sau:

– Phần giá trị tài sản được hình thành từ khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước thì chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được Điều lệ quy định là tài sản không chia khi chấm dứt tư cách thành viên, tư cách hợp tác xã thành viên thì đại hội thành viên quyết định phương án xử lý thích hợp;

– Phần giá trị tài sản được hình thành từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm đã được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chấm dứt hoạt động thì đại hội thành viên quyết định chuyển giao cho chính quyền địa phương hoặc một tổ chức khác nằm trên địa bàn nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng dân cư tại địa bàn;

– Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định pháp luật về đất đai.

– Trường hợp giải thể, phá sản mà vốn, tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đủ để thanh toán các khoản nợ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được sử dụng tài sản không chia theo thứ tự sau đây để thanh toán các khoản nợ:

+Khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia;

+Phần trích từ quỹ đầu tư phát triển hàng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia;

+Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

Vậy căn cứ vào các quy định trên thì tài sản của bạn là máy sấy lúa được sở nông nghiệp tỉnh tài trợ cách đây khoảng 5 năm, đây là khoản hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước, vì vậy tài sản này sẽ được chuyển vào ngân sách địa phương cùng cấp với cơ quan đăng ký hợp tác xã.

Trân trọng./.

4. Sáng lập viên của hợp tác xã là gì ?Sáng lập viên của hợp tác xã là gì

Theo Điều 19 Luật hợp tác xã năm 2012 quy định

Điều 19. Sáng lập viên

1. Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.

Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã.

2. Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:  Nét vẽ g1 có tên gọi là gì

5. Tham gia hợp tác xã vận tải, ai được phát hành vé xe khách ?Thưa Luật sư! Em có câu hỏi này, mong Luật sư tư vấn cho em: Gia đình em là hộ kinh doanh xe khách vận chuyển hành khách chạy tuyến cố định, có giấy phép kinh doanh và tham gia vào hợp tác xã vận tải của Huyện. Luật sư cho em hỏi, gia đình em có thể đặt in và phát hành vé xe khách hay là do Hợp tác xã phát hành vé?Nếu là gia đình em đặt in và phát hành vé thì phải đăng ký mẫu vé ở đâu? Em có phải làm thủ tục xin cơ quan quản lý để đặt in vé không?Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Bạn có trình bày gia đình bạn là hộ kinh doanh kinh doanh vận tải nhưng đã tham gia vào Hợp tác xã vận tải là một tổ chức kinh tế tập thể theo quy định tại khoản 1, điều 3 của Luật hợp tác xã 2012:

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Do là tổ chức kinh tế tập thể nên việc tham gia này dẫn đến giờ gia đình bạn kinh doanh vận tải hành khách không còn với tư cách hộ kinh doanh nữa mà với tư cách là thành viên hợp tác xã. Thêm vào đó, vé xe là hóa đơn thể hiện giao dịch vận chuyển hành khách giữa hai bên chủ thể, giờ bạn tham giao dịch vận chuyển hành khách với tư cách là thành viên hợp tác xã, giao dịch này là giao dịch vận chuyển của hợp tác xã nên chủ thể tham gia giao dịch vận chuyển hành khách được thể hiện trên vé xe sẽ là hợp tác xã.

Điều 3 Thông tư 191/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô quy định về các loại hóa đơn vận tải hành khách như sau:

“Hoá đơn vận tải hành khách được quy định Thông tư này có các loại sau đây:

– Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn cung ứng dịch vụ vận tải hành khách dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

– Hoá đơn bán hàng là hoá đơn cung ứng dịch vụ vận tải hành khách dành cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

– Tem, vé, thẻ các loại.”

Vé thì được chia thành 02 loại áp dụng đối với 2 đối tượng:

Vé (01VEDB) áp dụng cho hợp tác xã tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Hợp tác xã phải phát hành vé theo quy định tại Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTChướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Vé (02VEDB) áp dụng cho hợp tác xã tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Hợp tác xã tiến hành mua vé theo quy định tại Điều 11, 12 thông tư 39/2014/TT-BTC.

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Công ty luật Minh KhuêGọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnChủ đề liên quan

 • Chủ thể nào là người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ? Nên giải thể hay phá sản công ty ?
 • Phân chia tài sản phá sản như thế nào theo quy định pháp luật?
 • Hội nghị chủ nợ là gì ? Quy định pháp luật Việt Nam về hội nghị chủ nợ ?
 • Đại hội xã viên của hợp tác xã là gì ? Nhận thức chung về đại hội thành viên của hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp tập thể là gì ? Khái niệm về doanh nghiệp tập thể (Hợp tác xã)
 • Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn
 • Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể
 • Hủy giấy phép hộ kinh doanh khi cho người khác đứng tên ? Giải thể, phá sản hộ kinh doanh
 • Luật phá sản doanh nghiệp là gì ? Tìm hiểu về luật phá sản doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ là gì ? Chủ thể tham gia quá trình giải quyết yêu cầu phá sản

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

Quy định chung về thủ tục phá sản đang diễn ra

Quy định chung về thủ tục phá sản hiện nay

Ai có thẩm quyền nộp đơn phá sản? Nên giải thể hay phá sản công ty?

Chủ thể nào là người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ? Nên giải thể hay phá sản công ty ?

Liên minh tín dụng là gì? Quỹ cho vay nhân dân là gì?

Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Quyền sử dụng đất của hợp tác xã từ năm 1991 đến nay được quy định như thế nào?

Quyền sử dụng đất do hợp tác xã giao từ năm 1991 được quy định như thế nào?

Giải pháp về chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Những giải pháp về Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Định hướng phát triển chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hợp tác xã địa phương

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hợp tác xã địa phương

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trung ương

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trung ương

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4454:1987 về quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã – tiêu chuẩn thiết kế

Nhiệm vụ và giải pháp về sự hỗ trợ Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Nhiệm vụ và giải pháp về sự hỗ trợ Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản

Hậu quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản

Quy định chung về thủ tục phá sản hiện nay

Quy định chung về thủ tục phá sản hiện nay

Chủ thể nào là người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ? Nên giải thể hay phá sản công ty ?

Chủ thể nào là người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ? Nên giải thể hay phá sản công ty ?

Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Ngân hàng hợp tác xã là gì? Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Quyền sử dụng đất do hợp tác xã giao từ năm 1991 được quy định như thế nào?

Quyền sử dụng đất do hợp tác xã giao từ năm 1991 được quy định như thế nào?

Những giải pháp về Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Những giải pháp về Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hợp tác xã địa phương

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hợp tác xã địa phương

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trung ương

Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trung ương

prevnextHợp Tác Xã

 • Doanh nghiệp tập thể là gì ? Khái niệm về doanh nghiệp tập thể (Hợp tác xã)
 • Liên hiệp hợp tác xã là gì ? Ban kiểm soát của hợp tác xã là gì ? Quy định về sở hữu tập thể của hợp tác xã
 • Luật hợp tác xã năm 2003
 • Liên minh hợp tác xã là gì ? Quy định pháp luật về hợp tác xã
 • Phân tích các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã ?
 • Khái niệm hợp tác xã ? Đặc điểm của hợp tác xã theo quy định mới
 • Quy định mới về thành lập hợp tác xã và giải thể hợp tác xã ?
 • Thành viên hợp tác xã là gì ? Quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp tác xã
 • Tài sản góp vốn, chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn đối với hợp tác xã ?
Xem thêm:  Giao thức được sử dụng trong mạng internet là gì

Thủ Tục Phá Sản

 • Phân chia tài sản phá sản như thế nào theo quy định pháp luật?
 • Hội nghị chủ nợ là gì ? Quy định pháp luật Việt Nam về hội nghị chủ nợ ?
 • Tình trạng phá sản là gì ? Phá sản theo thủ tục rút gọn
 • Tuyên bố phá sản là gì ? Phân biệt phá sản với giải thể
 • Hủy giấy phép hộ kinh doanh khi cho người khác đứng tên ? Giải thể, phá sản hộ kinh doanh
 • Luật phá sản doanh nghiệp là gì ? Tìm hiểu về luật phá sản doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ là gì ? Chủ thể tham gia quá trình giải quyết yêu cầu phá sản
 • Phá sản doanh nghiệp là gì ? Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khi nào ?
 • Phá sản là gì ? Tại sao nói phá sản là hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế thị trường ?

Xem nhiều

 • Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa, dich vụ mới nhất năm 2021
 • Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2021
 • Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2021
 • Mẫu Điều lệ Công ty TNHH MTV mới nhất năm 2021
 • Hướng dẫn đóng dấu giáp lai và niêm phong quy định mới năm 2021
 • Quy định mới năm 2021 của Đạo luật Công ty về GmbHs
 • Mẫu bài báo liên kết công ty cổ phần cập nhật lần cuối năm 2021
 • Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mới năm 2021
 • Quy định mới nhất năm 2021 về hộ kinh doanh cá thể?

Quyết định 75/2005 / QĐ-TTg về việc công nhận Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 75/2005 / QĐ-TTg Loại tài liệu: phán quyết
Nơi trưng bày: Thủ tướng Chữ ký: Phan Văn Khải
Ngày phát hành: 04/11/2005 Ngày có hiệu lực: Đã biết
Ngày phát hành: Đã biết Số xuất bản: Đã biết
Trạng thái: Đã biết

Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

12:17 chiều, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 • Phiên bản để in
 • Tăng phông chữ
 • Thu nhỏ phông chữ
 • nhận xét

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Lê Minh Khai vừa thông qua Quyết định số 1328 / QĐ-TTg điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA).

VCA là tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động theo hình thức trang trại tập thể, hợp tác xã tự nguyện. tham gia (thành viên); Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nhận nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trung tâm, thúc đẩy sự phát triển của trang trại, hợp tác xã tập thể, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và các thành viên khác. Thành phần kinh tế tập thể và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

VCA có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ này; Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

VCA hoạt động chất lượng. VCA là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; có thể tham gia với tư cách là thành viên của các tổ chức khu vực và quốc tế tương ứng theo quy định của pháp luật.

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam bao gồm VCA và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên minh HTX tỉnh) được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Liên minh HTX Việt Nam. . VCA có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

VCA có nhiệm vụ đại diện, giữ gìn và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; đại diện cho các thành viên đối với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của đảng, chính trị, pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đồng thời đề xuất, kiến ​​nghị tham gia xây dựng các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ công và các hoạt động kinh tế phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác hài hòa, bền vững trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác.

Tập hợp, kết nối, dẫn dắt các thành viên cộng tác, giúp nhau phát triển; Chung tay xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam phát triển bền vững.

VCA có đầy đủ thành viên, thành viên liên kết và thành viên danh dự.

Cơ cấu tổ chức của VCA gồm có: Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực (gồm Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm), Ban Kiểm tra, Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh được thành lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc hệ thống Hợp tác xã Việt Nam chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy và quản lý nhà nước. của UBND tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệp hội HTX Việt Nam.

Vũ Phương Nhi

CÙNG LOẠI

 • Vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy hoạch là …
 • Theo đuổi 100% hoàn toàn làm chủ trước năm 2030 …
 • Phân biệt giới tính trong thế giới việc làm là …
 • Mức phạt cao đối với tài xế khi đón trả khách …
 • Công bố kết quả của 7 chủ đề và …
 • Cơ quan ủy quyền chuẩn bị các văn bản quy định …
 • Quy định chi tiết thi hành pháp luật về xử lý vi …


Video Liên minh hợp tác xã việt nam là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Liên minh hợp tác xã việt nam là gì ! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts