#n/a trong excel là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Sai lầm

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 cho Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 cho Mac Excel 2019 Excel 2019 cho Mac Excel 2016 Excel 2016 cho Mac Excel 2013 Excel cho iPad Excel Web App Excel cho iPhone Excel cho máy tính bảng Android Excel 2010 Excel 2007 Excel cho Mac 2011 Excel cho điện thoại Android Excel cho Windows Phone 10 Excel Mobile Excel Starter 2010 Hiển thị thêm … Bớt

Lỗi # N / A thường chỉ ra rằng một công thức không thể tìm thấy những gì công thức cần tìm. giải pháp hàng đầu

Nguyên nhân phổ biến nhất của lỗi # N / A là các hàm XLOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH khi một công thức không thể tìm thấy giá trị được tham chiếu. Ví dụ: giá trị tìm kiếm của bạn không tồn tại trong dữ liệu nguồn.

Trong trường hợp này, không có giá trị “Banana” nào được liệt kê trong bảng tra cứu, do đó, hàm VLOOKUP trả về lỗi # N / A.

Giải pháp   : Đảm bảo giá trị tra cứu tồn tại trong dữ liệu nguồn hoặc sử dụng trình gỡ lỗi như IFERROR trong công thức. Ví dụ: = IFERROR (FORMULA (), 0), trong đó:

 • = IF (Nếu công thức của bạn trả về lỗi, hãy hiển thị 0, nếu không thì hiển thị kết quả của công thức)

Bạn có thể sử dụng “” để hiển thị không có gì hoặc thay thế nó bằng văn bản của riêng bạn: = IFERROR (FORMULA (), ”Thông báo lỗi ở đây”)

Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì vào thời điểm này hoặc loại trợ giúp nào bạn cần, bạn có thể tìm kiếm trên diễn đàn cộng đồng Excel cho các câu hỏi tương tự hoặc đăng câu hỏi của riêng bạn.

Lưu ý:    Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp về lỗi # N / A với một chức năng cụ thể như VLOOKUP hoặc INDEX / MATCH.

Nếu bạn quyết định tiếp tục, danh sách kiểm tra sau đây chứa các bước khắc phục sự cố để giúp bạn tìm ra điều gì có thể đã sai trong công thức của bạn.

Giá trị tìm kiếm và dữ liệu nguồn là các kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ: bạn cố gắng để hàm Vlookup tham chiếu đến một số, nhưng dữ liệu nguồn được lưu trữ dưới dạng văn bản.

Giải pháp   : Đảm bảo rằng các loại dữ liệu của bạn là cùng một loại. Bạn có thể kiểm tra định dạng ô bằng cách chọn một ô hoặc một dải ô, sau đó nhấp chuột phải và   chọn Định dạng Ô   >   Số   (hoặc nhấn Ctrl + 1) và thay đổi số tại

Mẹo:    Nếu bạn cần buộc thay đổi định dạng trên toàn bộ cột, trước tiên hãy áp dụng định dạng bạn muốn, sau đó sử dụng   Dữ liệu   >   Văn bản thành Cột   >   Kết thúc   .

Bạn có thể sử dụng hàm TRIM để xóa các khoảng trắng ở đầu hoặc cuối. Các ví dụ sau đây sử dụng hàm TRIM được lồng trong một hàm Vlookup để xóa các khoảng trắng ở đầu khỏi các tên có trong A2: A7 và trả về các tên bộ phận.

= VLOOKUP (D2, TRIM (A2: B7), 2, FALSE)

Lưu ý: 24/09/2018 – Công thức mảng động – Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365 và đang ở trên kênh phát hành Người dùng nội bộ Nhanh thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn Enter để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Theo mặc định, các hàm tra cứu thông tin trong bảng phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tuy nhiên, các hàm trang tính VLOOKUP và HLOOKUP đều chứa tham đối range_lookup yêu cầu hàm tìm kết quả khớp chính xác, ngay cả khi bảng không được sắp xếp. Để tìm kết quả khớp chính xác, hãy đặt tham đối range_lookup thành FALSE. Xin lưu ý rằng việc sử dụng TRUE, là tham đối yêu cầu hàm tìm kiếm kết quả khớp tương đối, có thể không chỉ gây ra lỗi #N/A mà còn có khả năng trả về các kết quả sai như được trình bày trong ví dụ dưới đây.

Trong ví dụ này, không chỉ giá trị “Chuối” trả về lỗi #N/A mà giá trị “Lê” còn trả về giá tiền sai. Điều này xảy ra do việc sử dụng tham đối TRUE, tham đối này sẽ yêu cầu hàm VLOOKUP tìm kiếm một kết quả khớp tương đối thay cho một kết quả khớp chính xác. Không tồn tại kết quả gần khớp nào cho giá trị “Chuối” và “Lê” đứng trước “Đào” theo thứ tự bảng chữ cái. Trong trường hợp này, việc sử dụng hàm VLOOKUP kèm theo tham đối FALSE sẽ trả về giá tiền chính xác cho giá trị “Lê” nhưng giá trị “Chuối” vẫn sẽ trả về lỗi #N/A vì không có giá trị “Chuối” tương ứng nào trong danh sách tra cứu.

Nếu bạn đang sử dụng hàm MATCH, hãy thử thay đổi giá trị của tham đối match_type nhằm chỉ định thứ tự sắp xếp cho bảng. Để tìm kết quả khớp chính xác, hãy đặt tham đối match_type thành  (không).

Để khắc phục điều này, hãy chắc chắn phạm vi được tham thiếu bằng công thức mảng có cùng số hàng và cột như phạm vi của các ô trong đó công thức mảng được nhập vào, hoặc nhập công thức mảng vào ít hoặc nhiều ô hơn để khớp với tham chiếu phạm vi trong công thức.

Trong ví dụ này, ô E2 chứa các dải ô không khớp được tham chiếu:

=SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B5))

Để công thức tính toán chính xác thì công thức cần được thay đổi để cả hai dải ô sẽ đều phản ánh các hàng 2 – 11.

=SUM(IF(A2:A11=D2,B2:B11))

Lưu ý: 24/09/2018 – Công thức mảng động – Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365 và đang ở trên kênh phát hành Người dùng nội bộ Nhanh thì bạn có thể nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn Enter để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng kế thừa bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Trong trường hợp này, tháng 5-tháng 12 chứa các giá trị #N/A, do đó, không thể tính Tổng số và thay vào đó, sẽ trả về lỗi #N/A.

Để khắc phục sự cố này, hãy kiểm tra cú pháp công thức của hàm bạn đang sử dụng, rồi nhập toàn bộ các tham đối bắt buộc trong công thức trả về lỗi. Hoạt động này có thể yêu cầu bạn đi đến Trình soạn thảo Visual Basic (VBE) để kiểm tra hàm. Bạn có thể truy nhập VBE từ tab Nhà phát triển hoặc bằng tổ hợp phím ALT+F11.

Để sửa điều này, hãy xác nhận sổ làm việc chứa hàm do người dùng xác định đang mở và hàm đang làm việc chính xác.

Để sửa điều này, hãy xác nhận đối số trong hàm đó là chính xác và được dùng ở vị trí chính xác.

Để khắc phục sự cố này, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl+Atl+F9 để tính toán lại trang tính

Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Hàm để nhận trợ giúp nếu bạn không chắc chắn về các tham đối phù hợp. Chọn ô có câu hỏi về công thức, rồi đi đến tab Công thức trên Dải băng và nhấn vào Chèn Hàm.

Excel sẽ tự động tải Trình hướng dẫn cho bạn:

Khi bạn bấm vào từng tham đối, Excel sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp cho từng tham đối một.

#N/A có thể trở nên hữu ích! #N/A thường được sử dụng khi sử dụng dữ liệu tương tự như ví dụ về các biểu đồ sau đây, do các giá trị #N/A không được thể hiện trên biểu đồ. Đây là ví dụ về giao diện của biểu đồ khi sử dụng 0 so với sử dụng #N/A.

Trong ví dụ trước, bạn sẽ thấy rằng các giá trị 0 đã được biểu thị và hiển thị dưới dạng đường phẳng ở dưới đáy biểu đồ và vọt lên để hiển thị Tổng số. Trong ví dụ sau, bạn sẽ thấy các giá trị 0 được thay thế bằng #N/A.Để biết thêm thông tin về lỗi #NA xuất hiện trong một hàm cụ thể, hãy xem các chủ đề dưới đây:

 • Sửa lỗi #N/A trong hàm VLOOKUP
 • Sửa lỗi #N/A trong hàm INDEX/MATCH
Xem thêm:  Lịch sử nghiên cứu vấn đề là gì

Đầu trangBạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.Xem thêm

Chuyển đổi số được lưu trữ dưới dạng văn bản sang số

Hàm VLOOKUP

Hàm HLOOKUP

Hàm LOOKUP

Hàm MATCH

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Các Phím tắt trong Excel

Tất cả Excel hàm (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

 Phát triển các kỹ năng của bạnKhám phá nội dung đào tạoSở hữu tính năng mới đầu tiênTham gia Microsoft Office nội bộ

Lỗi #N/A trong Excel là gì? Làm sao để khắc phục lỗi này?

Có lẽ không cần Microsoft đưa ra một con số nhất định nhưng trong hàng triệu người sử dụng Excel thì chắc chắn sẽ có lúc ai cũng sẽ gặp lỗi #N/A. Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu #N/A trong Excel là gì, nó tới từ đâu và cách khắc phục cũng như sửa lỗi này cùng Gitiho trong bài viết dưới đây nhé.

Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Lỗi #N/A trong Excel là gì?

N/A trong tiếng Anh là viết tắt của cụm từ “Not Available” , tức nghĩa là “không tồn tại, không có giá trị”. Từ đó chúng ta trả lời câu hỏi “#N/A trong Excel là gì?”. Lỗi #N/A nghĩa là trong công thức của bạn có chứa nội dung không có sẵn trong vùng dữ liệu thuộc Excel, dẫn đến việc tính toán, hoàn thành công thức không có kết quả.

“Bệnh” này thường gặp khi ta dùng các hàm tham chiếu hoặc tìm kiếm. Nội dung cần tham chiếu hay tìm kiếm mà không có sẵn trong vùng cần tìm kiếm sẽ báo lỗi #N/A.

Xem thêm: Giải đáp lỗi #VALUE!, #REF!, #NUM, #N/A, #DIV/0!, #NAME?, #NULL! trong Excel và cách sửaNguyên nhân và cách khắc phục lỗi #N/A trong Excel

Tại sao lại xảy ra lỗi #N/A trong Excel?

Sau khi đã trả lời câu hỏi “#N/A trong Excel là gì?”, ta tìm hiểu nguyên nhân cụ thể qua ví dụ trên. Ta thấy ô F2:F3 đang hiện lỗi #N/A. Vậy tại sao lại xảy ra lỗi này?

 • Hàm VLOOKUP nằm ở ô F2 có lookup_value là nội dung của ô E2 nhưng nội dung này lại không có trong vùng B2:B15.
 • Tương tự ở ô F3 nhưng thêm một lỗi nữa ở col_index_num. Vậy nên ô F3 này có đến 2 lỗi: lỗi #N/A và lỗi #REF!, nhưng Excel lại trả về chung là #N/A.

Sau khi đã chẩn đoán được lỗi, ta sẽ xem giá trị ở ô E2 có nằm trong vùng tra cứu B2:B15 không. Để kiểm tra, ta sẽ dùng hàm COUNTIF ở ô F4. Nếu ra kết quả bằng “0” thì có nghĩa là nội dung thuộc ô E2 không tôn tại trong danh sách tra cứu.

Ngoài ra, cách hiển thị lỗi của Excel cũng có chủ đích từ Microsoft: vị trí nào phát hiện ra lỗi trước thì sẽ báo lỗi đó. (Từ trái sang)

Những hàm thường xảy ra lỗi #N/A gồm: LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH.

Xem thêm: Hướng dẫn cách phân biệt lệnh VLOOKUP và lệnh HLOOKUP trong Excel

Làm sao để khắc phục lỗi #N/A trong Excel?

Như chúng ta đã đề cập phía trên, lỗi #N/A chỉ xuất hiện khi không tìm thấy được đối tượng tìm kiếm cần tìm, vậy nên theo logic thì cách sửa lỗi sẽ là biện luận trước trường hợp không tìm thấy đối tượng cần tìm. Không tìm thấy sẽ trả về rỗng chứ không thực hiện công thức.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào “thực chiến” qua các bước sau đây:

 • Bước 1: Nếu lookup_value dưới đây là một ô rỗng thì kết quả trả về là ô rỗng, không cần dùng công thức.
 • Bước 2: Kiểm tra lookup_value có tồn tại hay không. Nếu không tồn tại thì kết quả sẽ bao ngay giá trị này không tồn tại thay vì sử dụng công thức (ô F9 báo kết quả “không tồn tại” thay cho kí hiệu lỗi #N/A).

Bên cạnh việc không tìm thấy kết quả trong dải dữ liệu cần tra cứu thì Excel sẽ trả lỗi #N/A khi hai dữ liệu nhìn giống nhau bằng mắt thường nhưng lại khác về dạng dữ liệu.

Với ví dụ này ta thấy rằng tuy nhìn hai bên có sự tương đồng, nhưng về loại dữ liệu thì lại khác nhau. Nếu dữ liệu ở lookup_value là dạng Text (chữ) trong khi dữ liệu ở bảng dữ liệu cần tra cứu là dưới dạng Date (ngày tháng) thì Excel sẽ báo lỗi #N/A.

Xem thêm: Hướng dẫn hàm VLOOKUP trong Excel cho người mới bắt đầu: Học với các ví dụ

Ngoài ra, việc để thừa ký tự cũng sẽ dẫn đến việc dữ liệu không đồng nhất khiến cho việc tìm kiếm dữ liệu cần tìm xảy ra lỗi.Tổng kết

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu lỗi #N/A trong Excel là gì. Quan trọng hơn, chúng ta đã biết 3 cách khắc phục lỗi #N/A như sau: Sử dụng hàm COUNTIF để kiểm tra sự tồn tại của giá trị cần tìm trong vùng tìm kiếm, kiểm tra xem có thừa ký tự không, format dữ liệu về cùng một loại, từ bảng dữ liệu cá nhân và cả giá trị tìm kiếm. Nếu các bạn muốn học thêm các kiến thức bổ ích về Excel, hãy đón đọc các bài viết trên blog Gitiho và nhanh tay đăng kí khóa học Tuyệt đỉnh Excel nhé.

Khóa học Tuyệt đỉnh Excel tại Gitiho được xây dựng bởi các chuyên gia tin học văn phòng hàng đầu, đã có kinh nghiệm giảng dạy cho nhân viên tại các tập đoàn lớn như TH True Milk, Samsung, Vietinbank, VP Bank, FPT Software,… Chương trình học đi từ cơ bản đến nâng cao, lý thuyết song song với thực hành giúp bạn nắm bắt kiến thức một cách trọn vẹn. Xuyên suốt quá trình học, các bạn luôn nhận được sự hỗ trợ 24/7 của giảng viên để đảm bảo mọi thắc mắc được giải đáp kịp thời. Hoàn thành khóa học các bạn sẽ có được:

 1. Tư duy chủ động khi làm việc với Excel, biết cách tìm nguyên nhân và xử lý vấn đề mà không cần tốn thời gian tìm kiếm giải pháp.
 2. Thành thạo các công cụ của Excel, biết ứng dụng công cụ cho công việc thường ngày nhanh và hiệu quả hơn.
 3. Biết cách xử lý các loại dữ liệu trong Excel, định dạng lại dữ liệu cho đạt chuẩn và giúp việc tính toán trở nên dễ dàng hơn.
 4. Nắm chắc kiến thức, biết cách vận dụng để sử dụng được 150+ hàm thông dụng trong Excel cho công việc văn phòng.
 5. Biết cách sử dụng Excel để lập báo cáo dữ liệu, ứng dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Chúc các bạn áp dụng thủ thuật thành công!

Tham khảo các bài viết về Excel tại đây:

Hướng dẫn cách dùng hàm index trong Excel chi tiết nhất

Hướng dẫn cách copy chỉ những giá trị hiển thị sau khi lọc trong Excel

Hướng dẫn cách sắp xếp ngày trong Excel

Hướng dẫn cách dùng hàm VLOOKUP qua các ví dụ từ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế

Cùng tham gia cộng đồng hỏi đáp về chủ đề Excel Cơ Bản                Gitiho.com – Nền tảng học online duy nhất tại Việt Nam tập trung vào phát triển kỹ năng làm việc dành cho người đi làmVới sứ mệnh: “Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người”, đội ngũ phát triển  Gitiho.com  đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

 • 50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…
 • 100.000+ học viên trên khắp Việt Nam

Tìm hiểu ngay các khóa học của Gitiho TẠI ĐÂY
Excel Cơ BảnBàn luận 0 câu trả lờiLượt xem 19247 lượt xemVỗ tay vỗ tay

0 Bình luận

Excel cho Microsoft 365 Excel cho Microsoft 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel for Windows Phone 10 Xem thêm… Ít hơn

Chủ đề này mô tả các lý do VLOOKUP phổ biến nhất cho một kết quả sai trong hàm và cung cấp các đề xuất để thay thế bằng cách sử dụng INDEXvà MATCH.

Mẹo: Ngoài ra, hãy tham khảo Thẻ Tham khảo Nhanh: Mẹo khắc phục sự cố VLOOKUP trình bày các lý do phổ biến #NA cố trong một tệp PDF thuận tiện. Bạn có thể chia sẻ tệp PDF với người khác hoặc in để tham khảo riêng.Sự cố: Giá trị tra cứu không nằm ở cột đầu tiên trong tham table_array đã chọn

Xem thêm:  Bộ nhớ đệm trong cpu được gọi là gì

Một ràng buộc của hàm VLOOKUP là nó chỉ có thể tìm các giá trị trên cột ngoài cùng bên trái trong mảng bảng. Nếu giá trị tra cứu của bạn không nằm trong cột đầu tiên của mảng, bạn sẽ gặp lỗi #N/A.

Trong bảng sau đây, chúng tôi muốn truy xuất số đơn vị đã bán cho Kale.

Lỗi #N/A có thể xảy ra do giá trị tra cứu “Kale” xuất hiện trong cột thứ hai (Nông sản) của đối table_array A2:C10. Trong trường hợp này, Excel bạn đang tìm trong cột A, chứ không phải cột B.

Giảipháp : Bạn có thể thử khắc phục sự cố này bằng cách điều chỉnh hàm VLOOKUP để tham chiếu cột đúng. Nếu điều đó không thể, hãy thử di chuyển các cột của bạn. Điều đó cũng có thể rất khó thực thi, nếu bạn có bảng tính lớn hoặc phức tạp trong đó giá trị ô là kết quả của các phép tính khác—hoặc có thể có các lý do lô-gic khác lý do tại sao bạn chỉ đơn giản là không thể di chuyển các cột. Giải pháp là sử dụng kết hợp hàm INDEX và MATCH, hàm này có thể tra cứu giá trị trong một cột bất kể vị trí của nó trong bảng tra cứu. Xem phần tiếp theo.Cân nhắc việc sử dụng INDEX/MATCH để thay thế

Hàm INDEX và MATCH là những tùy chọn tốt cho nhiều trường hợp, trong đó VLOOKUP không đáp ứng nhu cầu của bạn. Ưu điểm chính của index/MATCH là bạn có thể tra cứu giá trị trong một cột ở bất kỳ vị trí nào trong bảng tra cứu. Index trả về giá trị từ bảng/phạm vi đã xác định—theo vị trí của nó. Match trả về vị trí tương đối của một giá trị trong bảng/phạm vi. Dùng index và MATCH cùng nhau trong công thức để tìm kiếm giá trị trong bảng/mảng bằng cách xác định vị trí tương đối của giá trị trong bảng/mảng.

Có một số lợi ích của việc sử dụng INDEX/MATCH thay vì VLOOKUP:

 • Với index và MATCH, giá trị trả về không cần phải ở trong cùng một cột với cột tra cứu. Giá trị này khác với hàm VLOOKUP, trong đó giá trị trả về phải nằm trong phạm vi đã xác định. Điều này quan trọng như thế nào? Với hàm VLOOKUP, bạn phải biết số cột có chứa giá trị trả về. Mặc dù việc này có vẻ không khó khăn, nhưng bạn có thể rườm rà khi có một bảng lớn và phải đếm số cột. Ngoài ra, nếu bạn thêm/loại bỏ cột trong bảng, bạn phải tính lại và cập nhật đối col_index_num số. Với hàm INDEX và MATCH, không yêu cầu đếm vì cột tra cứu khác với cột có giá trị trả về.
 • Với index và MATCH, bạn có thể xác định một hàng hoặc một cột trong một mảng—hoặc xác định cả hai. Điều này có nghĩa là bạn có thể tra cứu các giá trị cả theo chiều dọc và chiều ngang.
 • Có thể dùng index và MATCH để tra cứu giá trị trong bất kỳ cột nào. Không giống như hàm VLOOKUP— trong đó bạn chỉ có thể tra cứu giá trị ở cột đầu tiên của bảng —hàm INDEX và MATCH sẽ hoạt động nếu giá trị tra cứu của bạn nằm trong cột đầu tiên, cột cuối cùng hoặc bất kỳ đâu ở giữa.
 • Hàm INDEX và MATCH mang đến khả năng linh hoạt khi tạo tham chiếu động cho cột chứa giá trị trả về. Điều này có nghĩa là bạn có thể thêm cột vào bảng của mình mà không phá vỡ index và MATCH. Mặt khác, hàm VLOOKUP sẽ ngắt nếu bạn cần thêm một cột vào bảng — vì nó tạo tham chiếu tĩnh đến bảng.
 • Index và MATCH cho phép khả năng khớp linh hoạt hơn với khớp. Index và MATCH có thể tìm thấy kết quả khớp chính xác hoặc giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị tra cứu. VLOOKUP sẽ chỉ tìm kiếm kết quả khớp gần nhất với giá trị (theo mặc định) hoặc giá trị chính xác. Theo mặc định, VLOOKUP cũng giả định rằng cột đầu tiên trong mảng bảng được sắp xếp theo bảng chữ cái và giả sử bảng của bạn không được thiết lập theo cách đó, hàm VLOOKUP sẽ trả về kết quả khớp đầu tiên trong bảng, mà đó có thể không phải là dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm.

Cú pháp

Để xây dựng cú pháp cho hàm INDEX/MATCH, bạn cần sử dụng đối số mảng/tham chiếu từ hàm INDEX và lồng cú pháp MATCH vào bên trong. Cách này có dạng:

=INDEX(array or reference, MATCH(lookup_value,lookup_array,[match_type])

Chúng ta hãy dùng hàm INDEX/MATCH để thay thế hàm VLOOKUP từ ví dụ ở trên. Cú pháp sẽ có hình thức như sau:

=INDEX(C2:C10,MATCH(B13,B2:B10,0))

Nói một cách đơn giản, tiếng Anh có nghĩa là:

=INDEX(trả về một giá trị từ C2:C10, mà sẽ MATCH(Kale, nằm ở đâu đó trong mảng B2:B10, trong đó giá trị trả về là giá trị thứ nhất tương ứng với Kale))

Công thức tìm kiếm giá trị đầu tiên trong C2:C10 tương ứng với Kale (trong B7) và trả về giá trị trong C7 (100), là giá trị đầu tiên khớp với Kale.Sự cố: Không tìm thấy kết quả khớp chính xác

Khi tham range_lookup là FALSE — và hàm VLOOKUP không thể tìm thấy kết quả khớp chính xác trong dữ liệu của bạn—nó trả về lỗi #N/A.

Giảipháp: Nếu bạn chắc chắn rằng dữ liệu liên quan tồn tại trong bảng tính của mình và hàm VLOOKUP không nắm được, hãy dành thời gian để xác minh rằng các ô được tham chiếu không có khoảng trắng ẩn hoặc ký tự không in. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng các ô tuân theo đúng kiểu dữ liệu. Ví dụ: ô có số phải được định dạng là Số , chứkhông phải Văn bản.

Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng hàm CLEAN hoặc TRIM để dọn sạch dữ liệu trong các ô.Sự cố: Giá trị tra cứu nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong mảng

Nếu đối range_lookup được đặt thành TRUE—và giá trị tra cứu nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong mảng—bạn sẽ gặp lỗi #N/A. TRUE tìm kiếm kết quả khớp tương đối trong mảng và trả về giá trị nhỏ nhất gần nhất so với giá trị tra cứu.

Trong ví dụ sau đây, giá trị tra cứu là 100, nhưng không có giá trị nào trong phạm vi B2:C10 nhỏ hơn 100; do đó có lỗi.

Giải pháp:

 • Sửa giá trị tra cứu nếu cần.
 • Nếu bạn không thể thay đổi giá trị tra cứu và cần sự linh hoạt cao hơn với các giá trị khớp, hãy cân nhắc sử dụng INDEX/MATCH thay cho VLOOKUP—hãy xem mục ở trên trong bài viết này. Với index/MATCH, bạn có thể tra cứu các giá trị lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tra cứu. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm INDEX/MATCH thay vì hàm VLOOKUP, hãy tham khảo mục trước trong chủ đề này.

Sự cố: Cột tra cứu không được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Nếu tham range_lookup được đặt thành TRUE— và một trong các cột tra cứu của bạn không được sắp xếp theo thứ tự tăng dần (A-Z) — bạn sẽ gặp lỗi #N/A.

Giải pháp:

 • Thay đổi hàm VLOOKUP để tìm kết quả khớp chính xác. Để làm điều đó, hãy đặt đối range_lookup thành FALSE. Không cần phải sắp xếp cho FALSE.
 • Dùng hàm INDEX/MATCH để tra cứu giá trị trong bảng chưa được xếp loại.

Sự cố: Giá trị là một số điểm trôi nổi lớn

Nếu bạn có giá trị thời gian hoặc số thập phân lớn trong các ô, Excel trả về lỗi #N/A vì độ chính xác của điểm trôi nổi. Số dấu điểm trôi nổi là những số theo sau dấu thập phân. (Ví Excel lưu trữ các giá trị thời gian dưới dạng số dấu 0 trôi nổi.) Excel thể lưu trữ số có các điểm trôi nổi rất lớn, vì vậy để hàm hoạt động đúng cách, số dấu hiển thị trôi nổi sẽ cần được làm tròn đến 5 vị trí thập phân.

Giảipháp: Rút ngắn số bằng cách làm tròn số lên tới năm vị trí thập phân với hàm ROUND.Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.Xem thêm

 • Sửa lỗi #N/A
 • VLOOKUP: Không còn sự khác #NA
 • Số học dấu động có thể cho kết quả không chính xác Excel
 • Thẻ Tham chiếu Nhanh: Ôn lại về VLOOKUP
 • Hàm VLOOKUP
 • Tổng quan về các công thức trong Excel
 • Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi
 • Phát hiện lỗi trong các công thức
 • Tất cả Excel hàm (theo thứ tự bảng chữ cái)
 • Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

 Phát triển các kỹ năng của bạnKhám phá nội dung đào tạoSở hữu tính năng mới đầu tiênTham gia Microsoft Office nội bộ

Xem thêm:  Chuyển khoản nội bộ qua thẻ là gì

Cách sửa lỗi #N/A trong Excel hiệu quả, có ví dụ minh họa

Le Linh 01/11/2021Lỗi #N/A! là lỗi thường gặp trong Excel và nếu bạn chưa biết cách khắc phục. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về lỗi #N/A! cũng như cách sửa khi gặp phải lỗi này nhé.Xem nhanh

 • 1. Ví dụ về lỗi #N/A! trong Excel
 • 2. Một số hàm dễ mắc phải lỗi #N/A! trong Excel
 • 1. Lỗi #N/A! do vùng tìm kiếm không đầy đủ
 • 2. Lỗi #N/A! do không cố định vùng tìm kiếm khi copy công thức
 • 3. Lỗi #N/A! khi sử dụng hàm Vlookup, Hlookup kết hợp với MID, LEFT, RIGHT
 • 4. Tại sao lỗi #N/A vẫn xảy ra khi có điều kiện tìm kiếm trong vùng điều kiện
 • 5. Dùng hàm ISNA để sửa lỗi #N/A! trong Excel

II. Nguyên nhân gây lỗi #N/A! và cách khắc phụcI. Lỗi #N/A! trong Excel là gì? 1. Ví dụ về lỗi #N/A! trong Excel 2. Một số hàm dễ mắc phải lỗi #N/A! trong Excel II. Nguyên nhân gây lỗi #N/A! và cách khắc phục 1. Lỗi #N/A! do vùng tìm kiếm không đầy đủ 2. Lỗi #N/A! do không cố định vùng tìm kiếm khi copy công thức 3. Lỗi #N/A! khi sử dụng hàm Vlookup, Hlookup kết hợp với MID, LEFT, RIGHT 4. Tại sao lỗi #N/A vẫn xảy ra khi có điều kiện tìm kiếm trong vùng điều kiện 5. Dùng hàm ISNA để sửa lỗi #N/A! trong Excel

I. Lỗi #N/A! trong Excel là gì?

N/A trong tiếng anh có thể là [Not Available] hoặc [No Answer] hoặc [Not Applicable]. Cả 3 từ trên đều có thể hiểu là không sẵn có hoặc không thể áp dụng.

Hay có thể hiểu lỗi #N/A nghĩa là trong công thức của bạn có chứa nội dung không có sẵn trong vùng dữ liệu thuộc Excel, dẫn đến việc tính toán, hoàn thành công thức sẽ không có kết quả như ý muốn.

1. Ví dụ về lỗi #N/A! trong Excel

#N/A! trong Excel là lỗi được trả về khi công thức không tìm thấy giá trị.

Lỗi #N/A! trong Excel.

2. Một số hàm dễ mắc phải lỗi #N/A! trong Excel

Các hàm có thể dễ mắc lỗi #N/A! như: VLOOKUP, HLOOKUP, IF,…

II. Nguyên nhân gây lỗi #N/A! và cách khắc phục

1. Lỗi #N/A! do vùng tìm kiếm không đầy đủ

Nguyên nhân: Do hàm tính không tìm thấy giá trị. Nghĩa là trong vùng tìm kiếm bạn nhập vào không có dữ liệu để truy suất.

Ví dụ: Tìm sản phẩm Xoài trong bảng dữ liệu sau:

Bước 1: Mình nhập hàm =VLOOKUP(“XOÀI”,A2:D6,4,0) vào bảng tính Excel.

Ví dụ minh họa lỗi #N/A!.

Bước 2: Sau đó bạn nhấn phím Enter. Vì bảng dữ liệu không có tên cần tìm nên Excel sẽ xuất hiện lỗi #N/A! như hình.

Xuất hiện lỗi #N/A! như hình.

Cách khắc phục: Kiểm tra dữ liệu tính toán của hàm và chỉnh sửa lại. Ở đây mình chỉnh lại sản phẩm cần tìm là Sầu Riêng với công thức =VLOOKUP(“Sầu Riêng”,B2:D6,2,0) nên Excel trả kết quả như hình.

Khắc phục lỗi #N/A!.

2. Lỗi #N/A! do không cố định vùng tìm kiếm khi copy công thức

Nguyên nhân: Khi không cố định vùng tìm kiếm thì công thức copy trong Excel sẽ tự động lấy dữ liệu từ ô đầu tiên xuống cho các ô còn lại thì vùng tìm kiếm sẽ thay đổi theo.

Ví dụ: Như bảng minh họa trên mình sử dụng công thức để tìm sản phẩm Sầu Riêng nhưng không cố định vùng dữ liệu. Khi mình copy xuống dưới thì Excel sẽ báo lỗi như hình.

Xuất hiện lỗi #N/A! như hình.

Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi này cần cố định lại vùng dữ liệu trong công thức.

Bước 1: Trong vùng dữ liệu chọn ở công thức tính. Bạn bôi đen vùng dữ liệu đó. Ở đây mình chọn bôi đen ô B2:D6 như hình.

Bôi đen vùng dữ liệu.

Bước 2: Trên bàn phím bạn ấn phím F4. Excel sẽ tự động cố định vùng dữ liệu được chọn như hình. Sau đó bạn có thể copy mà không sợ dữ liệu bị thay đổi.

Khắc phục lỗi #N/A!.

3. Lỗi #N/A! khi sử dụng hàm Vlookup, Hlookup kết hợp với MID, LEFT, RIGHT

Nguyên nhân: Thường gặp lỗi #N/A! khi định dạng không trùng khớp giữa kết quả hiển thị và dữ liệu tra cứu.

Ví dụ: Dùng hàm Hlookup để tìm điểm khu vực dựa và số báo danh của sinh viên.

Bước 1: Trong bảng tính mình nhập hàm =HLOOKUP(MID(A3,4,1),$C$9:$F$10,2,0) như hình.

Trong đó:

 • MID(A3,4,1): Lấy 1 kí tự thứ 4 ở ô A3 (cụ thể là số 1).
 • $C$9:$F$10: Bảng chứa khu vực thi và điểm khu vực.
 • 2: Lấy điểm khu vực.
 • 0: Lấy giá trị chính xác tuyệt đối.

Ví dụ minh họa lỗi #N/A!.

Bước 2: Minh nhấn phím Enter thì Excel báo lỗi như hình.

Lỗi #N/A! xuất hiện.

Cách khắc phục: Có 2 cách khắc phục lỗi do nguyên nhân này gây ra là:

 • Chuyển đổi kết quả của hàm Mid thành một số bằng cách sử dụng   hàm Value  .
 • Định dạng khớp giữa dữ liệu tra cứu và kết quả được hiển thị.

Ở đây, tôi sử dụng hàm Value để xử lý lỗi trên. Bằng cách thêm hàm Giá trị như sau   = HLOOKUP (VALUE (MID (A3,4,1)), $ C $ 9: $ F $ 10,2,0).

Sửa lỗi # N / A !.

Sau đó, bạn nhấn phím Enter. Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Sửa lỗi # N / A !.

Ví dụ:   Nhập tên công ty vào mã lô hàng tương ứng.

Bước 1:   Mình nhập vào bảng tính Excel công thức hàm Vlookup:   = VLOOKUP (LEFT (B3,3), E8: F11,2,0)   như hình.

Giải thích chức năng:

 • VLOOKUP:   Là tên của hàm tính toán và tìm kiếm dữ liệu.
 • LEFT (A3,3):   Là lệnh hàm tìm dữ liệu ô A3 có 3 ký tự.
 • E8: F11:   Là vùng dữ liệu tìm kiếm.

Kết hợp hàm LEFT vào hàm VLOOKUP.

Bước 2:   Bạn   nhấn phím Enter.  Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Lỗi # N / A! cùng một bức tranh.

Cách khắc phục:   Để khắc phục lỗi này các bạn kiểm tra và sửa lại giá trị trong hàm LEFT vì ô trang tính chỉ chứa 2 ký tự nhưng ở đây mình lấy giá trị bằng 3 như sau   = VLOOKUP (LEFT (A3,2), HANGSANXUAT , 2,0)  . Sau khi bạn sửa giá trị, Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Sửa lỗi # N / A !.

Ví dụ:   Nhập tên công ty vào mã theo dõi tương ứng.

Bước 1:   Mình nhập công thức hàm Vlookup trong bảng tính Excel:   = VLOOKUP (RIGHT (A3,2), D7: E11,2,0)   như hình.

Da khô:

 • RIGHT (A3,2):   Lấy 2 ký tự bên phải ô A3 (cụ thể là SS tại đây).
 • D7: E11:   Vị trí BẢNG THÔNG TIN chứa mã sản xuất.
 • 2:   Chức vụ được lấy trong cột tên công ty.
 • 0:   Chọn loại giá trị chính xác tuyệt đối.

Tích hợp hàm RIGHT vào hàm Vlookup.

Bước 2:   Bạn   nhấn Enter   . Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Lỗi số N / A! cùng một bức tranh.

Ở đây mình đã kiểm tra giá trị cần lấy và hàm tính toán đúng nhưng Excel vẫn báo lỗi # N / A! ra khỏi. Điều này là do có khoảng trống trong điều kiện để vào bảng thông tin.

Dữ liệu chứa khoảng trắng gây ra lỗi # N / A !.

Giải pháp:   Ở đây mình kiểm tra và bỏ khoảng trắng ở mã hàng SX trong bảng thông tin và Excel sẽ hiển thị kết quả như hình.

Đúng # N / A !.

4. Tại sao lỗi # N / A vẫn xảy ra khi có một điều kiện tìm kiếm trong vùng điều kiện

Nguyên nhân:   Lỗi # N / A xuất hiện trong trường hợp này do điều kiện tìm kiếm hoặc giá trị tương ứng trong vùng điều kiện tìm kiếm được theo sau bởi một hoặc nhiều dấu cách.

Làm thế nào để khắc phục:

 • Cách đơn giản nhất để sửa lỗi trên là chọn lần lượt từng giá trị. Giá trị được sử dụng làm điều kiện và giá trị tương ứng trong vùng điều kiện.
 • Nhấn phím F2 khi bạn thấy con trỏ cách ký tự cuối cùng một hoặc nhiều khoảng trắng, xóa các khoảng trắng thừa. Làm tương tự cho cả hai giá trị.

5. Sử dụng tính năng ISNA để sửa lỗi # N / A! ở định dạng Excel

Đối với lỗi này, bạn cũng có thể   sử dụng hàm ISNA   để sửa lỗi nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng cách lồng hàm ISNA.

Trên đây là bài viết về # N / A! in Excel và cách sửa lỗi # N / A! ở định dạng Excel. Mình hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lỗi này và nếu có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé 7.765  lượt xem

bạn có thể làm hướng dẫn này không có không 

Cảm ơn phản hồi của bạn

Xin lỗi bài viết không đáp ứng yêu cầu của bạn. Vấn đề bạn đang gặp phải là gì?

Làm việc bị lỗi, không có trong hướng dẫn Nhưng không thành công Bài viết không đạt yêu cầu Bài viết cũ, thiếu thông tin GỬI  Từ khóa:   thủ thuật văn phòng, lỗi n / a lỗi n / lỗi là gì, sửa lỗi print excel , Cách sửa lỗi N / A

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết #n/a trong excel là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ