Nơi đăng ký kcb ban đầu là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu? Nội quy chi tiết?

Quy định về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu từ  ngày 16 tháng 02 năm 2022

Địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu? Tôi có thể đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu bằng tiếng Anh ở đâu? Quy định về địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu? Người có bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

Quy định về    địa điểm khám chữa bệnh ban đầu    là vấn đề quan trọng đối với người tham gia BHYT. Thông qua việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh và sử dụng dịch vụ. Bài viết dưới đây có những thông tin cần thiết cho người tham gia BHYT về: nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. 1. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu?

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên do người tham gia BHYT đăng ký. Trong quá trình khám chữa bệnh, người bệnh được lưu ý, nếu không đủ điều kiện cơ sở điều trị sẽ được chuyển lên tuyến trên.

Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở    cấp quận    , huyện, không phân biệt   địa giới hành chính     , phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng tìm kiếm chính.

Người tham gia BHYT được thay đổi địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu     . 2. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bằng tiếng Anh ở đâu?

Nơi đăng ký khám bệnh   , chữa bệnh ban đầu tiếng Anh là   nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu   .

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 40/2015 / TT-BYT, người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 3, Điều 3. 4 Thông tư này Thông tư và không phụ thuộc vào địa giới hành chính, nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng của người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu như sau.

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng và tương đương bao gồm:

 • Cộng đồng, huyện và trạm y tế cộng đồng.
 • Phòng khám hoặc trạm y tế, phòng y tế của chính quyền, đơn vị, tổ chức.
 • Hành nghề bác sĩ gia đình tư nhân độc lập.
 • Trạm y tế, bệnh xá quân dân y, quân dân y cấp tiểu đoàn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến quận, huyện và tương đương:

 • Bệnh viện đa khoa quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
 • Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa.
 • Phòng khám đa khoa khu vực và phòng khám đa khoa.
 • Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV chưa trực thuộc bộ, cục, đơn vị trực thuộc bộ, cục.
 • Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương.
 • Phòng bệnh Bộ Công an hoặc phường, bệnh viện công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Bệnh viện vệ sinh, bệnh viện quân dân y, bệnh viện quân y thành phố trực thuộc trung ương, bệnh viện quân y từ hạng III, hạng IV trở lên, bệnh viện quân dân y hạng III, hạng IV chưa được xếp hạng và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thực hiện theo quy định của Bộ. Phòng thủ.
Xem thêm:  Hồ sơ xin việc tiếng trung là gì

3. Quy định về địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 40/2015 / TT-BYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
 • Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có Chứng chỉ hành nghề bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh.
 • Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 3 Thông tư 40/2015 / TT-BYT chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về con người. Cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường và cấp cứu, cấp phát, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về an toàn y tế. khám chữa bệnh.
 • Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập: Có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập.
 • Riêng đối với phòng khám đa khoa phải có ít nhất 02 (hai) chuyên khoa nội và chuyên khoa ngoại; Đối với phòng khám đa khoa khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em thì ngoài 02 (hai) chuyên khoa trên phải có thêm chuyên khoa Nhi.

Căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2015 / TT-BYT:

Xem thêm:   Hướng dẫn tra cứu nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ngay hôm nay

“Người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu (gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh ban đầu) tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với địa bàn công tác, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ”.

Như vậy  , trường hợp không thuộc đối tượng ưu tiên hoặc được hưởng chính sách đặc biệt theo quy định đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh nêu trên thì người tham gia BHYT có thể lựa chọn đăng ký nơi khám bệnh, chữa bệnh. Ban đầu tại các cơ sở sau:

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương  : 

– Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

– Phòng khám, trạm y tế, phòng y tế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức;

– Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập;

– Trạm quân dân y, bệnh xá quân dân y, quân y cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

+) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương:

Xem thêm:  Vai trò chủ yếu của vitamin a là gì

– Bệnh viện đa khoa quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Trung tâm y tế huyện có chức năng khám chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

– Phòng khám đa khoa; phòng đa khoa khu vực;

– Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

– Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

– Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

– Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

– Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó  , căn cứ vào nhu cầu của bản thân và tiêu chí của từng bệnh viện mà bạn có thể lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh thuận tiện nhất.

Về việc thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định:

“Đầu tiên. Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ các trường hợp đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế…

2. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được ghi ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế. ”

Như vậy  , nếu có nhu cầu, người tham gia BHYT có thể thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý (tháng 1, 4, 7, 10) hoặc trong thời gian được gia hạn. thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng. Đây là quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người đóng BHYT, nhất là trường hợp người dân phải đi công tác xa, tạm trú ở nơi khác có thể chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. phù hợp bệnh tật, thuận tiện cho việc đi lại. 

Để thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, bạn cần xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế đã cấp. Đồng thời, bạn cần kê khai vào tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin trong tờ khai TK1-TS ghi rõ thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.

Thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu được thực hiện trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lưu ý: Thẻ bảo hiểm y tế của bạn phải còn giá trị sử dụng, bạn cần nộp bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Theo quy định tại Thông tư số 40/2015 / TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế có quyền được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính phù hợp với nơi công tác, nơi cư trú và khả năng đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Trả lời của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến tỉnh trở lên,

Xem thêm:  Chu trình tải xuống của máy giặt lg là gì

– Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc công tác trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, huyện hoặc cơ sở vật chất đó không đáp ứng yêu cầu. việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có ý kiến ​​thống nhất bằng văn bản của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh do Giám đốc điều hành. Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có ý kiến ​​thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các đối tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số. 52HD / BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

– Đối tượng được ủy quyền quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố;

– Người có công với cách mạng, người từ 80 tuổi trở lên;

– trẻ em dưới 6 tuổi;

– Những người làm việc trong quân đội khi nghỉ hưu.

Vì vậy nếu thuộc một trong các trường hợp trên, bạn có thể thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Để thay đổi địa điểm khám chữa bệnh ban đầu và đăng ký điều trị, người được bảo hiểm y tế phải giao nộp thẻ bảo hiểm y tế đã cấp vào đầu mỗi quý để vào xe đẩy.

Kết luận:   Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu rất quan trọng, là nơi khám chữa bệnh kịp thời, thuận tiện cho việc đi lại của người tham gia BHYT. Chọn địa điểm đăng ký phù hợp và thuận tiện sau này.

Mã lỗi truy cập bị từ chối 1020

Bạn không có quyền truy cập vào luathhoangphi.vn.

Chủ sở hữu trang web có thể đã đặt các hạn chế ngăn bạn truy cập trang web. Liên hệ với chủ sở hữu trang web để có quyền truy cập hoặc thử tải lại trang.

4 cách tra cứu cơ sở khám sàng lọc ban đầu và đăng ký điều trị BHYT

bài viết liên quan

 • Thủ tục, thời gian chuyển địa điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở
 • Các nhóm đối tượng sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ năm 2022
 • Cách tra cứu mã số BHYT nhanh nhất, chính xác nhất khi bị mất thẻ
 • Bảo hiểm sức khỏe cho trẻ sơ sinh – Thủ tục xin thẻ và các quyền lợi mới nhất


Video Nơi đăng ký kcb ban đầu là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Nơi đăng ký kcb ban đầu là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ