Quan hệ pháp luật thương mại là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế?

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, giữa các lĩnh vực pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa luật thương mại với luật dân sự và luật thương mại với luật thương mại quốc tế. Cụ thể:  1. Luật thương mại và luật dân sự

Dù hiểu theo góc độ ngành luật hay lĩnh vực luật thì giữa luật dân sự và luật thương mại chỉ có tính độc lập tương đối, giữa chúng có mối quan hệ giữa luật chung và luật tư. Luật thương mại và luật công ty đều điều chỉnh các quan hệ tài sản được hình thành trên cơ sở quyền tự do thỏa thuận của chủ thể, đồng thời xác định tư cách chủ thể (của tổ chức, cá nhân) trong hợp đồng pháp lý. Trên cơ sở những quy định chung của pháp luật dân sự, Bộ luật Thương mại xác định những bổ sung hoặc quy định cụ thể về đặc điểm của giao dịch thương mại nhằm kiếm lợi nhuận và đặc điểm của chủ thể là thương nhân,

Trong quan hệ với luật dân sự, luật thương mại là một luật riêng biệt, cụ thể là:

“Các quy định của pháp luật thương mại nhằm bổ sung hoặc cụ thể hóa các quy định của pháp luật dân sự. Loại công thức pháp lý này có nguồn gốc từ thời cổ đại (lex specialis và lex generalirs). Trong quá trình áp dụng, luật cụ thể luôn được áp dụng đầu tiên; đối với những vấn đề không phải là đối tượng của luật cụ thể, các quy định của luật chung được áp dụng.

Hiện nay, nguyên tắc này đã được thể hiện rất rõ trong pháp luật Việt Nam. Điều 4 của Đạo luật Thương mại 2005 đưa ra các nguyên tắc áp dụng Đạo luật Thương mại và các luật liên quan, theo đó các hoạt động thương mại phải tuân thủ Đạo luật Thương mại và các luật có liên quan. Trong phạm vi hoạt động thương mại không được quy định trong Bộ luật Thương mại và các luật khác, các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 được áp dụng.

Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự trong pháp luật Việt Nam được thể hiện trên các khía cạnh cơ bản sau:

Thứ nhất,   Bộ luật Dân sự là một văn bản quy định nghĩa vụ và hợp đồng mà không phân biệt đối tượng (kinh doanh hay phi kinh doanh) và mục đích (lợi nhuận hay phi lợi nhuận) trong các điều khoản hợp đồng. Luật Thương mại khi xác định hoạt động thương mại chủ yếu chỉ điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch thương mại. Không có quy định pháp luật nào về hợp đồng như giao kết hợp đồng, hiệu lực hợp đồng, giao kết hợp đồng và hứa thực hiện… Những câu hỏi này dựa trên quy định của Bộ luật dân sự Đức.

Thứ hai   , Bộ luật dân sự quy định về thể nhân, pháp nhân, năng lực pháp luật, năng lực hành vi, giấy ủy quyền và người đại diện, chấm dứt tư cách pháp nhân,… Luật thương mại quy định về quy chế thương nhân đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại. Ngoài các quy định cụ thể này của pháp luật thương mại, các quy định chung của pháp luật dân sự tiếp tục được áp dụng cho mọi tổ chức và cá nhân, kể cả tổ chức doanh nghiệp và cá nhân.

Thứ ba,   do tính chất chung của giao dịch thương mại và giao dịch dân sự được hình thành, sửa đổi, chấm dứt trên cơ sở thoả thuận, tự nguyện, tự do nên việc giải quyết tranh chấp thương mại, mọi tranh chấp dân sự tại toà án đều phải tuân theo thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự. Ngoài ra, Bộ luật Thương mại còn quy định thêm một số phương thức giải quyết tranh chấp thương mại ngoài Tòa án để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các thương nhân có tranh chấp thương mại, như giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải thương mại…

>> Xem thêm:    Một số câu hỏi lý thuyết về giải quyết tranh chấp thương mại 2. Luật Thương mại Việt Nam và Luật Thương mại quốc tế

Cùng một “bản gốc” có luật thương mại – điều chỉnh các quan hệ thương mại, chủ yếu diễn ra giữa các thương gia. Thuật ngữ luật thương mại Việt Nam và luật thương mại quốc tế được sử dụng khá thường xuyên, phân biệt giữa luật thương mại quốc tế, một lĩnh vực chuyên ngành của luật thương mại. bao gồm tập hợp các quy tắc, luật lệ điều chỉnh các quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài, bao gồm quan hệ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại đầu tư và thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Luật thương mại Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ thương mại, chủ yếu diễn ra giữa các thương nhân trong nước. Tuy nhiên, việc xác định nguồn của Luật Thương mại quốc tế là luật quốc gia, các điều ước quốc tế, Thông lệ quốc tế cho thấy Luật thương mại quốc tế cũng bao gồm toàn bộ các quy định do Nhà nước Việt Nam ban hành hoặc thừa nhận. Vì vậy, sự phân biệt giữa luật thương mại Việt Nam và luật thương mại quốc tế rõ ràng là tương đối và chủ yếu chỉ có ý nghĩa trong việc nghiên cứu và giáo dục pháp luật.Luật Minh Khuê   (Sưu tầm & Biên tập) Gọi Luật sư Đặt câu hỏi Báo cáo Vụ việc Đặt lịch hẹn Liên hệ Luật Minh Khuê

 • Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí 24 / 71900.6162
 • Đặt lịch hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Hà Nội qua số điện thoại 024.7306.88.66
 • Đặt lịch hẹn gặp luật sư, yêu cầu dịch vụ tại TP.HCM qua số điện thoại 028.7300.99.79
 • Đặt lịch hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Đà Nẵng theo số 0236.730.88.66
 • Luật Minh Khuê website chính thức: http://luatminhkhue.vn

Chủ đề liên quan

 • Thương phiếu là gì? Quy tắc về đặc điểm và phân loại thương phiếu
 • Thương mại Dịch vụ – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Phân tích Nguồn cơ bản của Luật Thương mại Việt Nam là gì?
 • Các chủ đề của luật kinh doanh là gì?
 • Thương mại quốc tế là gì? Phân tích các loại hình thương mại quốc tế
 • Quy định mới của pháp luật thương mại về chế tài hợp đồng?
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế
 • Xúc tiến thương mại là gì ? Đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại

Ban thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Co Khong

Ban thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của luật thương mại hay luật dân sự?

Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của luật thương mại hay luật dân sự?

Nội dung chủ yếu khi phân tích luật thương mại và luật dân sự?

Nội dung chủ yếu khi phân tích luật thương mại và luật dân sự?

Cấu trúc của luật thương mại được xác định như thế nào?

Cấu trúc của luật thương mại được xác định như thế nào?

Cụ thể hóa những thỏa thuận thương mại trong luật thương mại Hoa Kỳ năm 1974?

Cụ thể hóa những thỏa thuận thương mại trong luật thương mại Hoa Kỳ năm 1974?

Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?

Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?

Chủ thể của luật thương mại gồm những đối tượng nào ?

Chủ thể của luật thương mại gồm những đối tượng nào ?

Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?

Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?

Lịch sử của luật thương mại qua các thời kỳ kinh tế?

Lịch sử của luật thương mại qua các thời kỳ kinh tế?

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật thương mại quốc tế?

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật thương mại quốc tế?

Quy định của pháp luật về khái niệm chào hàng là gì? Quy định pháp luật về chào hàng theo pháp luật thương mại quốc tế

Quy định của pháp luật về khái niệm chào hàng là gì? Quy định pháp luật về chào hàng theo pháp luật thương mại quốc tế

Xác định thời điểm xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại ?

Xác định thời điểm xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại ?

Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của luật thương mại hay luật dân sự?

Tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của luật thương mại hay luật dân sự?

Nội dung chủ yếu khi phân tích luật thương mại và luật dân sự?

Nội dung chủ yếu khi phân tích luật thương mại và luật dân sự?

Cấu trúc của luật thương mại được xác định như thế nào?

Cấu trúc của luật thương mại được xác định như thế nào?

Cụ thể hóa những thỏa thuận thương mại trong luật thương mại Hoa Kỳ năm 1974?

Cụ thể hóa những thỏa thuận thương mại trong luật thương mại Hoa Kỳ năm 1974?

Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?

Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?

Chủ thể của luật thương mại gồm những đối tượng nào ?

Chủ thể của luật thương mại gồm những đối tượng nào ?

Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?

Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?

Lịch sử của luật thương mại qua các thời kỳ kinh tế?

Lịch sử của luật thương mại qua các thời kỳ kinh tế?

prevnextLuật Thương Mại

 • Thương mại dịch vụ – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?
 • Chủ thể của luật thương mại gồm những đối tượng nào ?
 • Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế ?
 • Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?
 • Xúc tiến thương mại là gì ? Đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại
 • Hợp đồng thương mại là gì ? Đặc điểm của hợp đồng thương mại
 • Tổng đại lý là gì ? Quy định về giao kết hợp đồng đại lý theo Luật Thương mại ?
 • Chứng từ thương mại là gì ? Các loại chứng từ thương mại
Xem thêm:  Nhân viên xử lý dữ liệu tiếng anh là gì

Tư Vấn Luật Thương Mại

 • Thương mại quốc tế là gì ? Phân tích các loại hình thương mại quốc tế
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế
 • Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) là gì? Tìm hiểu về hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP)?
 • Điều kiện thương mại quốc tế (INCOTERMS) là gì ? Thời điểm chuyển dịch rủi ro trong Incoterms
 • Dịch vụ xúc tiến thương mại là gì ? Cho ví dụ dịch vụ xúc tiến thương mại
 • Hành vi thương mại là gì ? Đặc điểm của hành vi thương mại
 • Luật thương mại là gì ? Tìm hiểu về luật thương mại
 • Luật thương mại của Việt Nam quy định những nội dung gì ?

Xem nhiều

 • Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất mới nhất năm 2022
 • Mẫu đơn xin ly hôn bản cập nhật mới nhất năm 2022
 • Mã chương, mã tiểu mục theo quy định mới nhất năm 2022
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 2022 ?
 • Mẫu hợp đồng lao động bản cập nhật mới nhất năm 2022
 • Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình mới nhất của tòa án năm 2022
 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, ủy quyền doanh nghiệp mới 2022
 • Xin mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2022 ? Hướng dẫn thủ tục ly hôn nhanh
 • Môi trường là gì ? Vai trò của môi trường là gì ? Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ?

Quan hệ thương mại là gì? Đặc điểm và những thay đổi và phát triển

16/01/2022bởi

Quan hệ thương mại là gì? Đặc điểm và những thay đổi và phát triển? Những thay đổi và phát triển của quan hệ thương mại?

Hiện nay quan hệ thương mại được ví như chìa khóa mở cửa cho các giao dịch kinh tế – quốc tế. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi trọng vấn đề này.  và theo đó luôn khuyến khích các doanh nghiệp trong nước xây dựng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thương mại với các quốc gia trên thế giới. Vậy để hiểu thêm về Quan hệ thương mại là gì? Đặc điểm và những thay đổi và phát triển.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.65681. Quan hệ thương mại là gì?

Như chúng ta đã biết thì thương mại là toàn bộ các hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa, dịch vụ giữa các chủ thể với nhau trên thị trường, đây là hoạt động có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau cùng thực hiện một hoặc nhiều hành vi thương mại như mua bán, cung cấp dịch vụ hay thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại .

Hoạt động thương mại được diễn ra nhằm những vai trò chủ yếu như:

– Hoạt động thương mại giúp điều kiện quá trình sản xuất vì mọi sản phẩm được tạo ra từ hoạt động sản xuất đều sẽ được trao đổi, buôn bán trên thị trường.

– Thương mại phát triển đã tạo điều kiện cho quá trình trao đổi ngày càng được mở rộng, từ đó thúc đẩy sự phát triển của quá trình sản xuất hàng hóa.

– Ngoài ra hoạt động thương mại còn có một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn tiêu dùng vì qua đây nó có thể tạo dựng ra được các tập quán tiêu dùng mới trên thị trường.

Quan hệ thương mại hay quan hệ kinh tế trong thương mại trong tiếng Anh được gọi là trade relations hay trading ties, commercial relations.

Khi nhắc về quan hệ thương mại ta hiểu đây chính là tổng thể những mối quan hệ lẫn nhau về kinh tế, tổ chức và luật pháp phát sinh giữa các doanh nghiệp trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo nghĩa rộng, quan hệ kinh tế trong thương mại thực chất là hệ thống các quan hệ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp về sự vận động của hàng hóa, dịch vụ trong những điều kiện kinh tế – xã hội nhất định.

Cơ sở của việc hình thành quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp là sự phân công lao động xã hội. Phân công lao động xã hội định ra sự cần thiết phải trao đổi sản phẩm giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh với nhau.

– Hệ thống các quan hệ thương mại trong nền kinh tế quốc dânlà toàn bộ các mối quan hệ kinh tế phát sinh giữa các doanh nghiệp trong quá trình mua bán hàng hoá, dịch vụ.2. Đặc điểm của quan hệ thương mại:

Các chủ thể khi tham gia vào hoạt động hàng hóa đều nhằm hướng đến mục đích nhất định đó chính lại tạo ra được lợi nhuận kinh tế. Do vậy hoạt động thương mại sẽ bao gồm một số đặt điểm dưới đây:

– Chủ thể tham gia hoạt động thương mại

Chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại đó là thương nhân. Trong một quan hệ thương mại thì phải có ít nhất một bên chủ thể là thương nhân thực hiện các hoạt động thương mại mang tính nghề nghiệp.

Theo đó căn cứ dựa trên Luật Thương mại 2005 thì ta có thể hiểu thương nhân chính là các tổ chức kinh tế được thành lập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, các cá nhân có hoạt động thương mại một cách độc lập, diễn ra thường xuyên và đã đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Mục đích hoạt động thương mại

Bất cứ chủ thể nao khi tham gia vào hoạt động thương mại đều nhằm một mục đích quan trọng nhất đó chính là tạo ra được lợi ích kinh tế.

Thông qua quá trình thương mại, các chủ thể sẽ đáp ứng đạt được nhu cầu của nhau, bên cung sẽ cung cấp cho bên cầu hàng hóa hoặc dịch vụ theo yêu cầu, đổi lại bên cầu sẽ trả lại khoản tiền tương ứng với hàng hóa, dịch vụ đó cho bên cung cấp.

– Nội dung chính của hoạt động thương mại

Trong hoạt động thương mại gồm có 2 nội dung lớn đó chính là: Mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Ngoài 2 nội dung này ra thì mọi hoạt động diễn ra dưới các hình thức khác nhau đều nhằm mục đích thu lợi nhuận thì đều được xác định là hoạt động thương mại.3. Những :

Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, tiến bộ khoa học kĩ thuật và phân công lao động xã hội, các hình thức quan hệ kinh tế trong thương mại được hình thành và phát triển ở nhiều mức độ khác nhau.

Hệ thống các mối quan hệ thương mại trên luôn luôn thay đổi và phát triển theo hướng ngày càng trở nên phức tạp và hoàn thiện hơn. Xu hướng các mối quan hệ kinh tế trong thương mại ngày càng trở nên phức tạp là do:

– Thứ nhất, qui mô sản xuất kinh doanh ngày càng lớn làm cho quá trình mua bán hàng hóa ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn

– Thứ hai, mở rộng danh mục sản phẩm sản xuất, kinh doanh, ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm mới trong nền kinh tế

– Thứ ba, gia tăng số lượng các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế làm cho sự trao đổi sản phẩm mở rộng hơn và sâu sắc hơn

– Thứ tư, sự phát triển sản xuất kinh doanh trên những vùng mới làm cho thay đổi sơ đồ ghép giữa các doanh nghiệp vốn đã hình thành từ trước đây.

– Thứ năm, chuyên môn hoá sản xuất phát triển4. Tham khảo về quan hệ thương mại Việt Nam – EU:

Hiện nay một quãng thời gian đó là 31 năm sau khi đã thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU), theo đó chính phủ cùng các bộ ngành đã thúc đẩy quan hệ song phương đi vào khuôn khổ, phát triển nhanh chóng cả chiều rộng lẫn chiều sau. Trong đó, quan hệ thương mại là quan hệ tiền đề và quan trọng để thúc đẩy hợp tác chính trị cũng như các hợp tác khác rộng rãi và đa dạng, trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.Qua quan hệ thương mại này lại càng khẳng định được tầm quan trọng của việc tham gia hợp tác và phát triển mối quan hệ với EU, bởi đây là đối tác quan trọng hàng đầu, mang tính chiến lược của Việt Nam trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hỗ trợ tích cực cho quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã nỗ lực tiến hành đàm phán và đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA); đồng thời đang tích cực thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA).Thực tế cho thấy EU là thị trường thương mại mà có dung lượng lớn với sự thống nhất trong đa dạng và nhiều dư địa tăng trưởng; đồng thời cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và EU mang tính bổ trợ thay vì đối đầu cạnh tranh. Với bối cảnh EVFTA đi vào thực thi, với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế và giá trị thương mại sau một lộ trình nhất định, EVFTA được kỳ vọng sẽ tạo cú huých mạnh mẽ cho xuất khẩu, đặc biệt với các nhóm hàng trọng điểm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như dệt may, da giày, nông thủy sản, đồ gỗ…

Xem thêm:  Số chứng minh nhân dân tiếng anh là gì

Như vậy ta thấy thông qua hoạt động thương mại và tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, các doanh nghiệp có thể tăng hiệu quả sản xuất – kinh doanh, mở rộng quy mô và đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận tốt hơn cho doanh nghiệp.

Như vậy nên có hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi thương mại quốc tế là yếu tố quan trọng bậc nhất trong chính sách và chiến lược phát triển kinh tế của mình. Bên cạnh đó thì nền thương mại quốc tế không phải lúc nào cũng là giải pháp màu nhiệm mang lại sự thịnh vượng cho một quốc gia. Thương mại quốc tế càng phát triển, đồng nghĩa với quá trình tự do hóa thương mại phát triển theo (lúc này rào cản thuế quan và rào cản phi thuế trong thương mại giữa các nước giảm). Theo đó nên trong điều kiện còn có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động, thương mại quốc tế có xu hướng khiến cho nhập khẩu của các nước đang và kém phát triển tăng lên, nhiều hàng hóa nước ngoài trở nên cạnh tranh với hàng hóa nội địa, làm giảm quy mô sản xuất nội địa, kéo theo đó là hiện hưởng thất nghiệp của các nước có thể gia tăng.

Nhìn chung, có thể thấy rằng thương mại quốc tế mang lại lợi ích rõ rệt cho các nước phát triển có trình độ công nghệ và tổ chức sản xuất cao, có khả năng cạnh tranh cao ở cả bốn bình diện cụ thể như các doanh nghiệp, sản phẩm, ngành và quốc gia. Đối với các nước đang và kém phát triển, thương mại quốc tế chỉ mang lại lợi ích thực sự khi các nước đó có chiến lược hội nhập kinh tế đúng đắn, phù hợp; biết chủ động và tận dụng lợi ích, biết hạn chế tác động bất lợi từ thương mại quốc tế đưa lại.

Chủ thể của luật thương mại gồm những đối tượng nào ?

Chủ thể của Luật Thương mại bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia vào các quan hệ thương mại và các quan hệ pháp luật có liên quan đến quá trình hoạt động thương mại của thương nhân. Bài viết phân tích cụ thể như sau:1. Thương nhân là chủ thể chủ yếu của Luật Thương mại

Nội dung chủ yếu của Luật Thương mại quy định về thương nhân và hành vi thương mại của họ. Do vậy, ở tất cả các quốc gia, thương nhân luôn là chủ thể chủ yếu của Luật Thương mại.

Thương nhân bao gồm doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác, thường xuyên tham gia vào các quan hệ thương mại, giữ vị trí trung tâm ở tất cả các quan hệ thương mại và tham gia vào quan hệ pháp luật khác cần phải thực hiện trong quá trình hoạt động thương mại, bao gồm quan hệ đầu tư góp vốn, hợp đồng thương mại, đăng ký kinh doanh, giải quyết tranh chấp thương mại, giải thể, phá sản… Thương nhân cũng chiếm vị trí chủ thể chủ yếu do số lượng đông và ngày càng phát triển. Tính đến tháng 31/12/2019, cả nước có 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động, chưa kể đến các thương nhân là hợp tác xã, là người kinh doanh nhỏ. Doanh nghiệp và các thương nhân khác hoạt động ở tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế và thuộc nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế khác nhau, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, quyết định sự phát triển của nền kinh tế.

Thương nhân là chủ thể chủ yếu của Luật Thương mại, xuất hiện ữong các trường hợp sau đây:

– Thương nhân là chủ thể đầu tư, góp vốn để thành lập doanh nghiệp.

Trừ một số trường hợp bị hạn chế quyền tiếp tục đầu tư, góp vốn, các thương nhân là cá nhân, phâp nhân được quyền đầu tư, góp vốn để thành lập doanh nghiệp khác và trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp đó.

Ví dụ: Công ty TNHH một thành viên Hồng Hà có quyền đầu tư 100% Vốn để thành lập một công ty con (Công ty TNHH Hồng Hà miền Trung) và trở thành công ty mẹ của công ty này. Hoặc Công ty TNHH một thành viên Hồng Hà có quyền góp vốn cùng với các tổ chức, cá nhân khác để thành lập Công ty cổ phần Đông Đô và trở thành một cổ đông của Công ty Đông Đô.

Trong các trường hợp này, thương nhân là chủ thể của quan hệ đầu tư, phải tuân thủ quy định pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.

– Thương nhân là chủ thể thực hiện các hoạt động thương mại như mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại, xúc tiến thương mại…

>> Xem thêm:  Một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thương mại

Chức năng, nhiệm vụ chính của thương nhân là hoạt động thương mại nhằm mục tiêu lợi nhuận. Đê thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đó, thương nhân hoạt động thương mại với tính chất nghề nghiệp, thường xuyên, liên tục và là chủ thể chủ yêu trong các quan hệ mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại, xúc tiến thương mại…

– Thương nhân là chủ thể thực hiện các hoạt động đăng ký kinh doanh (đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Bên cạnh việc khẳng định và bảo hộ quyền tự do kinh doanh của thương nhân, nhà nước cũng khẳng định vai trò của mình trong quản lý về kinh tế và kiểm soát việc thực hiện quyền tự do kinh doanh, theo đó, ai kinh doanh, kinh doanh cái gì, kinh doanh ở đâu, mức vốn bao nhiêu… đều phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp và khi doanh nghiệp đang hoạt động nhưng có thay đổi những thông tin này. Thực hiện các thủ tục bắt buộc này là căn cứ để xác định tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh của thương nhân khi họ sử dụng quyền tự do kinh doanh mà Hiến pháp đã quy định.

– Thương nhân là chủ thể thực hiện các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp (hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi doanh nghiệp), là chủ thể thực hiện các hoạt động rút khỏi thị trường (giải thể, phá sản doanh nghiệp) và là chủ thể của tranh chấp thương mại và quan hệ giải quyết tranh chấp thương mại.2. Các chủ thể khác có quan hệ pháp lý với thương nhân

Trong quá trình thành lập, hoạt động thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại của thương nhân các chủ thể khác có quan hệ với thương nhân bao gồm:

2.1 Tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh

Tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh (không phải là thương nhân) có thể tham gia vào quan hệ thương mại và trở thành chủ thể của Luật Thương mại. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp và trở thành chủ thể của quan hệ đầu tư vào tổ chức kinh tế. Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng mua bán hàng hoá, uỷ thác mua bán hàng hoá, môi giới… với thương nhân và trở thành chủ thể quan hệ thương mại hỗn hợp (quan hệ thương mại có một bên là thương nhân, một bên không phải và thương nhân).

>> Xem thêm:  Thương phiếu là gì ? Quy định về đặc điểm, phân loại thương phiếu

Ví dụ:

– Các ông bà A, B, c thoả thuận góp vốn và thành lập ra Công ty cổ phần ABC. Trong quá trình thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần ABC, các ông bà A, B, c đóng vai trò là chủ đầu tư, chủ sở hữu công ty và có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

– Bệnh viện Nhi TW ký hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá với Công ty Xuất nhập khẩu Hà Thành để mua một số thiết bị y tế. Đây là quan hệ thương mại hỗn hợp, có một bên là thương nhân. Trường hợp bên uỷ thác là Bệnh viện Nhi TW (không phải là thương nhân) chọn áp dụng Luật Thương mại cho quan hệ hợp đồng này thì cả hai bên của hợp đồng đã được coi là chủ thể của Luật Thương mại. Tuy nhiên, Bệnh viên Nhi TW chỉ trở thành chủ thể của Luật Thương mại khi tham gia vào quan hệ thương mại, do vậy, đây không phải là chủ thể chủ yếu, thường xuyên của Luật Thương mại.

2.2 Cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh là đầu mối quan trọng thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và chủ thể kinh doanh khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh là nơi tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh…

Xem thêm:  Liên minh hợp tác xã việt nam là gì

Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ở cấp tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (Điềụ 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã). Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng kỉ kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh. Ở cấp huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh, đãng ký hợp tác xã (gọi chung là cơ quán đăng ký kinh doanh cấp huyện).

2.3 Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành

Trong quá trình hoạt động thương mại, để đảm bảo quản lý nhà nước về kinh tế, thương nhân phải thực hiện một số nghĩa vụ cần thiết tại cơ quan quản lý chuyên ngành, tuỳ thuộc vào loại hoạt động thương mại mà họ thực hiện. Ví dụ: thực hiện các thủ tục về đảm bảo điều kiện kinh doanh tại Sở Y tế/BỘ Y tế khi kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh phải đảm bảo điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các thủ tục về đảm bảo điều kiện kinh doanh tại cơ quan công an khi kinh doanh các ngành, nghề phải đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện các thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan khi thực hiện hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu…

>> Xem thêm:  Thương mại dịch vụ – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

2.4 Tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng giải quyết tranh chấp thương mại của thương nhân

Khi hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại, Toà án, tổ chức trọng tài, hoà giải viên (khi thực hiện hoà giải thưong mại), trọng tài viên của hội đồng trọng tài vụ việc được coi là chủ thể của Luật Thương mại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tổ chức, cá nhân này với tư cách là chủ thể của Luật Thương mại phụ thuộc vào việc có tranh chấp thưong mại xảy ra hay không? số lượng vụ tranh chấp nhiều hay ít và thương nhân của vụ tranh chấp lựa chọn cách thức nào để giải quyết hanh chấp xảy ra giữa họ.

Luật Minh Khuê (sưu tầm & biên tập)Gọi luật sư Đặt câu hỏi Báo giá vụ việc Đặt lịch hẹnLiên hệ Luật Minh Khuê

 • Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí 24/71900.6162
 • Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Hà Nội024.7306.88.66
 • Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại TPHCM028.7300.99.79
 • Đặt hẹn luật sư, yêu cầu dịch vụ tại Đà Nẵng0236.730.88.66
 • Website chính thức của Luật Minh Khuêhttps://luatminhkhue.vn

Chủ đề liên quan

 • Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?
 • Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế ?
 • Thương mại quốc tế là gì ? Phân tích các loại hình thương mại quốc tế
 • Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế
 • Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Có Không

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Email nhận thông báo sửa đổi(nếu có) Gửi góp ý

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Bài viết cùng chủ đề

Mức phạt hành vi vi phạm về thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Mức phạt hành vi vi phạm về thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quy định pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quy định pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Khái niệm,hoạt động của thương nhân nước ngoài tại VIệt Nam,thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam ?

Khái niệm,hoạt động của thương nhân nước ngoài tại VIệt Nam,thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam ?

Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?

Phân tích nguồn cơ bản của luật thương mại Việt Nam là gì ?

Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế ?

Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế ?

Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?

Quy định mới của luật thương mại về mức phạt vi phạm hợp đồng ?

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có được tuyển dụng nhân sự là người Việt Nam không ?

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có được tuyển dụng nhân sự là người Việt Nam không ?

Quy định pháp luật hiện hành về gia hạn giấy phép hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Quy định pháp luật hiện hành về gia hạn giấy phép hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Strafen für Verstöße gegen die Ausübung von Export- und Importrechten durch ausländische Händler ohne Präsenz in Vietnam

Mức phạt hành vi vi phạm về thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Verfahren zur Beendigung des Betriebs von Repräsentanzen und Zweigniederlassungen ausländischer Händler in Vietnam

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Aktuelle gesetzliche Regelungen zur Organisation und zum Betrieb von Repräsentanzen und Niederlassungen ausländischer Unternehmer in Vietnam

Quy định pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Verfahren zur Verlängerung der Lizenz zur Errichtung von Repräsentanzen und Lizenzen zur Errichtung von Zweigniederlassungen ausländischer Händler in Vietnam

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Khái niệm và hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam?

Khái niệm và hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thẩm quyền cho phép thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam?

Phân tích Nguồn cơ bản của Luật Thương mại Việt Nam là gì?

Phân tích Nguồn cơ bản của Luật Thương mại Việt Nam là gì?

Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế?

Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế?

Quy định mới của pháp luật thương mại về chế tài hợp đồng?

Quy định mới của pháp luật thương mại về chế tài hợp đồng?

thứ hai sau luật thương mại tiếp theo

 • Thương mại Dịch vụ – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.
 • Phân tích Nguồn cơ bản của Luật Thương mại Việt Nam là gì?
 • Các chủ đề của luật kinh doanh là gì?
 • Mối quan hệ giữa luật thương mại và luật dân sự, luật thương mại quốc tế?
 • Quy định mới của pháp luật thương mại về chế tài hợp đồng?
 • Xúc tiến thương mại là gì? Đặc điểm của hoạt động xúc tiến thương mại
 • Hợp đồng thương mại là gì? Đặc điểm của hợp đồng thương mại
 • Tổng đại lý là gì? Quy định của pháp luật thương mại đối với việc ký kết hợp đồng đại lý?
 • Tài liệu thương mại là gì? Các loại chứng từ thương mại

Tư vấn luật kinh doanh

 • Thương mại quốc tế là gì? Phân tích các loại hình thương mại quốc tế
 • Hợp đồng mua bán quốc tế là gì? Đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
 • Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thương mại quốc tế
 • Hệ thống Ưu đãi Tổng quát (GSP) là gì? Bạn muốn biết thêm về hệ thống Ưu đãi Chung (GSP)?
 • Điều khoản Thương mại Quốc tế (INCOTERMS) là gì? Thời điểm chuyển dịch rủi ro trong Incoterms
 • Dịch vụ xúc tiến thương mại là gì? Cho ví dụ về dịch vụ xúc tiến thương mại
 • Hành vi thương mại là gì? Đặc điểm của hành vi thương mại
 • Luật thương mại là gì? Tìm hiểu về luật kinh doanh
 • Luật thương mại của Việt Nam quy định những gì?

Thương nhân nước ngoài

 • Các hình thức xúc tiến thương mại của thương nhân tại Việt Nam?
 • Trình bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là gì? Đặc điểm của việc trình bày và giới thiệu hàng hóa, dịch vụ
 • Đại lý thương mại là gì? Đặc điểm của đại lý đại diện
 • Quy định pháp luật mới về hợp đồng đại lý đối với thương nhân?
 • Thương nhân theo quy định của pháp luật thương mại?
 • Trách nhiệm vô hạn là gì? Các quy định pháp luật về trách nhiệm không giới hạn
 • Thương nhân là gì? Đặc điểm của thương nhân theo luật thương mại
 • Bạn phân tích quyền của thương nhân trong kinh doanh?
 • Thủ tục thành lập chi nhánh liên quan đến dự án đầu tư? Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài?

Thương nhân việt nam

Xem thêm

 • Mẫu thỏa thuận lưu ký mua bán bất động sản mới nhất năm 2022
 • Lần cập nhật cuối cùng của mẫu đơn ly hôn vào năm 2022
 • Mã chương, tiểu mục theo quy định mới nhất năm 2022
 • Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ được tính như thế nào theo quy định mới vào năm 2022?
 • Mẫu hợp đồng lao động cập nhật lần cuối vào năm 2022
 • Mẫu đơn thuận tình ly hôn mới nhất của tòa án năm 2022
 • Mẫu giấy ủy quyền riêng cho ủy quyền kinh doanh mới 2022
 • Xin mẫu đơn ly hôn 2022 mới nhất? Hướng dẫn nhanh về thủ tục ly hôn
 • môi trường là gì Môi trường có vai trò gì? Luật Bảo vệ Môi trường?


Video Quan hệ pháp luật thương mại là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Quan hệ pháp luật thương mại là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ