[SỰ KIỆN] Đại Chiến Người Tuyết


[SỰ KIỆN] Đại Chiến Người Tuyết - 1

1. Thời gian:

Từ ngày 23/12 – 31/12.

(Sự kiện có thể kết thúc sớm hơn nếu hết quà).

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các Dũng Sĩ của Chiến Binh Huyền Thoại.

3. Cách thức tham gia:

Các Dũng Sĩ có thể tham gia tại đây: https://kysirong.vn/dai-chien-nguoi-tuyet

- Dũng Sĩ chuyển Scoin thành công ở mỗi mốc nhất định sẽ được số lần đập bí tương ứng:

BẢNG CHI TIẾT QUY ĐỔI LƯỢT NÉM

SCOIN

SỐ LƯỢT NÉM TUYẾT

50

1

100

2

200

4

500

11

1000

22

2000

45

5000

120

Lưu ý:

- Dũng Sĩ chuyển đổi Scoin ở những mốc khác ngoài 7 mốc này thì sẽ không nhận được lần ném tuyết.

- Ném tuyết sẽ có thể nhận được các phần thưởng như sau:

STT

PHẦN THƯỞNG

1

Điểm tích lũy 5

2

Điểm tích lũy 10

3

Điểm tích lũy 15

4

Điểm tích lũy 25

5

Điểm tích lũy 50

6

Giftcode Tuần lộc bé

7

Giftcode Tuần lộc lớn

8

Giftcode Xe Tuần lộc

9

Thẻ cào viettel 10k

10

Thẻ cào viettel 50k

11

Thẻ cào viettel 100k

12

Thẻ cào viettel 500k

Ngoài ra, điểm tích lũy Dũng Sĩ thu thập được có thể dùng để đổi phần thưởng là các Giftcode giá trị tương ứng:

- Đổi 200 điểm ném tuyết nhận được Giftcode Rương Noel Đồng

- Đổi 350 điểm ném tuyết nhận được Giftcode Rương Noel Bạc

- Đổi 500 điểm ném tuyết nhận được Giftcode Rương Noel Vàng

Sau khi đổi quà điểm tích lũy sẽ bị trừ theo số điểm đổi tương ứng, tuy nhiên tổng điểm trên bảng xếp hạng vẫn được cộng dồn theo tổng điểm cao nhất từ lúc người chơi tham dự

4. Phần Thưởng

PHẦN THƯỞNG 5 NGƯỜI

TÍCH LŨY ĐIỂM NÉM TUYẾT CAO NHẤT

- BXH làm mới mỗi 60p/lần

- Phần thưởng của TOP BXH sẽ được gửi vào hòm thư ingame sau khi kết thúc sự kiện.

TOP TÍCH LŨY ĐIỂM

HẠNG

VẬT PHẨM THƯỞNG

Hạng 1

T Trang Noel (VV) x1

Qùa đá LV8 x10

Thẻ 50 vạn vàng khóa x200

Tinh Vận Cam x5

Rương Pet Cao x20

Hạng 2-3

Hồn Hoa Tuyết(VV) x1

Qùa đá LV7 x15

Thẻ 50 vạn vàng khóa x50

Tinh Vận Tím x10

Rương Pet Cao x10

Hạng 4-5

Khung Đông Tuyết(VV) x1

Qùa đá LV6 x5

Thẻ 50 vạn vàng khóa x30

Tinh Vận Tím x5

Rương Pet Cao x5
 


PHẦN THƯỞNG TOP 5 NGƯỜI

TÍCH LŨY SỐ LẦN NÉM TUYẾT CAO NHẤT

- BXH làm mới mỗi 60p/lần

Phần thưởng của TOP BHX sẽ được gửi vào hòm thư ingame sau khi kết thúc sự kiện

TOP SỐ LẦN NÉM

HẠNG

VẬT PHẨM THƯỞNG

Hạng 1

Dấu chân đoán xuân 2017(VV) x1

Qùa đá lv 8 x10

Thẻ 50 vạn vàng khóa x200

Đá Tăng bậc vạn năng x500

Điểm Nhập Ma x500

Hạng 2-3

Hồn Rồng Lục(VV) x1

Qùa đá lv7 x15

Thẻ 50 vạn vàng khóa x50

Đá Tăng bậc vạn năng x300

Điểm Nhập Ma x300

Hạng 4-5

Khung Chat-Bé Gái(VV)x1

Qùa đá lv6 x10

Thẻ 50 vạn vàng khóa x30

Đá Tăng bậc vạn năng x100

Nhập Ma x100

Nội Dung Code:

- Code tuần lộc nhỏ: Thẻ 10.000 vàng khóa x10,Qùa đá lv2 x5,Thẻ làm mới hộ tống x5,Thẻ NV Ngày x10

Code tuần lộc lớn: Qùa đá lv2 x5,Đá cường hóa Sơ x20,Thẻ NV Tuần Hoàn x10,Đá Tăng bậc vạn năng x20

Code xe tuần lộc: Thẻ đào bảo x3,Thẻ 10.000 vàng x20,Đá tăng bậc cánh x40,Thẻ làm mới hộ tống x10

Code rương noel đồng: Qùa đá lv4 x5,Đá cường hóa sơ x100,Thẻ NV Tuần Hoàn x20,Rương trang bị pet bậc 1 x5

Code rương noel bạc: Qùa đá lv5 x1,Pet 5 sao-Rồng Lưu Ly x3,Thẻ 50 vạn vàng khóa x10,Khung Chat-Trời đêm(VV) x1

Code rương noel vàng: Đá tăng bậc vạn năng x300,Rương trang bị pet Cao x1,Thẻ 50 vạn vàng khóa x20,Dấu Chân-Phát Sáng(VV) x1