Sự nóng chảy là gì sự đông đặc là gì

Sự nóng chảy là gì sự đông đặc là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Sự đông đặc nào? Đã tan chảy? Khi nóng chảy (đông đặc) là nhiệt độ của vật

câu hỏi

kiến thức

Sự đông đặc nào? Đã tan chảy? trong mùa tan

(Sự đông đặc) Nhiệt độ của vật có thay đổi không?
A. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Trong thời gian nóng chảy (đông đặc), nhiệt độ của vật thay đổi.B.Độ lạnh là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Trong thời gian nóng chảy (đông đặc), nhiệt độ của vật không thay đổi.Chất lỏng là sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Trong thời kỳ nóng chảy (đông đặc), nhiệt độ của vật không thay đổi.D.là sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

Câu trả lời đúng: ĐÃ NHẬN

Giải pháp tự học 365

Giải pháp mở rộng:

Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Trong thời gian nóng chảy (đông đặc), nhiệt độ của vật không thay đổi.

Chọn XÓA

Lý thuyết về sự nóng chảy và sự đông đặc

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là sự đông đặc.

tan chảy và đóng băng

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là sự đông đặc.

Hầu hết các chất nóng chảy (hoặc đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó được gọi là nhiệt độ nóng chảy. Điểm nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau

Trong quá trình nóng chảy (hoặc đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.

Loigiaihay.com
>> (Hot) Các bài soạn văn lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều cho năm học mới 2022-2023. Xem ngay! Bài tiếp theo

 • Giải bài C1 trang 76 SGK Vật Lý 6 Giải bài C1 trang 76 SGK Vật Lý 6. Khi bị nung nóng, nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào?
 • Giải bài C2 trang 76 SGK Vật Lý 6 Giải bài C2 trang 76 SGK Vật Lý 6. Ở nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại như thế nào?
 • Bài C3 trang 76 SGK Vật Lý 6 Bài C3 trang 76 SGK Vật Lý 6. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không?
 • Bài C4 trang 76 SGK Vật Lý 6 Giải bài C4 trang 76 SGK Vật Lý 6. Nếu băng phiến đã nóng chảy thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian?
 • Bài C5 trang 76 SGK Vật Lý 6 Bài C5 trang 76 SGK Vật Lý 6. Hãy chọn từ đúng điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng tiếng anh là gì

>> Xem thêm Báo cáo lỗi – Bình luận

Học tốt Vật Lí  Các bài viết & trao đổi mới nhất về chủ đề “Học tốt Vật Lí”.

 • Tin trước Nhiệt kế là gì? 3 loại nhiệt kế phổ biến nhất mà bạn biết là gì? Ngày 19 tháng 6 năm 2021
 • Tin tiếp theo Sự bay hơi và sự ngưng tụ là gì? Kiến thức lý thuyết 6 bạn cần biết 19/6/2021

Xem thêm Tin tức Vật lý Học tốt Chia sẻ thêm các bài viết & trao đổi trên Tin tức Học tốt Vật lý

Các tin tức khác cần xem

Trình độ học vấn 6

Sự đông đặc là gì? nêu ví dụ về sự đông đặc – Vật lý 6 bài 25

14 tháng 3 năm 2022

Ở bài trước, các em đã biết về sự nóng chảy, bài này chúng ta liên tục tìm hiểu về sự kết hợp đông, bởi khái niệm nóng và thông điệp chung.

 • Sự việc xảy ra là gì? for example about the hot of hot – Vật lý 6 bài 2414/03/2022
 • Khối lượng là gì? Đo khối lượng bằng công cụ gì và Cách đo – Vật lý 6 bài 507/03/2022
 • Vật thể rắn đo lường không thấm nước và sử dụng câu hỏi – Vật lý 6 bài 406/03/2022
 • Một số ứng dụng nở rộ vì nhiệt, băng kép là gì? create and the app of the tape of the – Vật lý 6 bài 2106/03/2022

Đặc biệt là gì? bài viết này sẽ giúp các em giải đáp câu hỏi này.

II. Đặc biệt là gì?

Bạn đang xem: Sự đặc biệt là gì? for example about the special Đổng – Vật lý 6 bài 25

Xem thêm:  Bộ nhớ đệm trong cpu gọi là gì

– Đặc biệt là sự chuyển đổi từ thể rắn.

1. Dự đoán

– Trong thí nghiệm ở bài trước, khi thôi không đun nóng, băng phiến sẽ nguội dần, và chuyển về thể rắn ban đầu.

– Kết quả thí nghiệm:

 Nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội

2. Phân tích kết quả thí nghiệm

– Từ phút 0 đến phút thứ 4: Nhiệt độ giảm

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Nhiệt độ không thay đổi

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Nhiệt độ giảm

* Câu C1 trang 78 SGK Vật Lý 6: Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

* Lời giải:

– Nhiệt độ băng phiến giảm dần đến 80oC, băng phiến bắt đầu đông đặc.

* Câu C2 trang 78 SGK Vật Lý 6: Trong khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì?

– Từ phút 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

* Lời giải:

– Từ phút 0 đến phút thứ 4: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn DC).

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm ngang (đoạn CB).

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn BA).

* Câu C3 trang 78 SGK Vật Lý 6: Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào?

– Từ phút 0 đến phút thứ 4?

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7?

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

* Lời giải:

– Từ phút 0 đến phút thứ.4: nhiệt độ của băng phiến giảm dần.

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: thì nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: nhiệt độ của băng phiến tiếp tục giảm.

3. Kết luận

– Băng phiến đông đặc ở 80oC. Nhiệt độ này được gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến.

– Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy.

– Trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

* Câu C4 trang 78 SGK Vật Lý 6:    Chọn từ thích hợp: 70  o  C, 80  o  C, 90  o  C, như nhau, không đổi để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Phân tử nước đá đông đặc ở (1) … Nhiệt độ này được gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Điểm đóng băng (2)… điểm nóng chảy.

b) Trong quá trình đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) tăng…

Xem thêm:  Thẻ ghi nợ nội địa bidv là gì

* Câu trả lời:

(1     ) 80ºC

(2) giống nhau

(3) không thay đổi

III. Vận dụng

* Câu C5 trang 78 SGK Vật Lý 6:    Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và hình dạng của chất này ở trạng thái nóng chảy?

* Câu trả lời:

Đường thể hiện trong Hình 25.1 là biểu đồ về sự thay đổi nhiệt độ của băng.

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và hình dạng băng trong bảng dưới đây:

Thời gian nấu (phút) Nhiệt độ (0   o   C) Chất rắn hay chất lỏng?
-4 Đường kẻ
Ngày thứ nhất Rắn và lỏng
2 Rắn và lỏng
3 Rắn và lỏng
4 Rắn và lỏng
5 2 Dịch
6 4 Dịch
7 6 Dịch

Đặc biệt:

– Từ phút 0 đến phút 1: nhiệt độ nước đá tăng dần từ -4   o   C đến 0   o   C (trạng thái rắn)

– Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4: nhiệt độ nước đá không đổi, nước đá tan (rắn → lỏng).

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: nhiệt độ nước đá tăng lên (chất lỏng)

* Câu hỏi C6 trang 79 SGK Vật Lý 6:    Khi đúc tượng đồng có những quá trình biến đổi nào?

* Câu trả lời:

Có các quá trình biến đổi trong đúc đồng:

– Luyện đồng: Từ rắn sang lỏng khi nung trong lò đúc

– Đồng lỏng đông đặc: Chuyển từ thể lỏng sang thể rắn khi làm nguội trong khuôn.

Như vậy, khi đúc đồng có cả quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.

* Câu C7 trang 79 SGK Vật Lý 6:    Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc?

* Câu trả lời:

Nhiệt độ của nước đá đang tan chảy được dùng làm thước đo nhiệt độ vì nhiệt độ nóng chảy của nước đá là duy nhất (0   oC   ) và nhiệt độ của nước đá không thay đổi trong quá trình tan chảy.

Ngoài ra, nước đá là nguyên liệu sẵn có, dễ kiếm, không độc hại, rất thích hợp để làm thí nghiệm.

Hi vọng với bài viết    Tích tụ là gì?  Đưa ra   ví dụ ở trên về sự kết tụ để giúp bạn. Mọi góp ý và thắc mắc các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết để trường THPT Chuyên Sóc Trăng ghi nhận và hỗ trợ các bạn, chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

Posted by: THPT Sóc Trăng

Thể loại: Giáo dục


Video Sự nóng chảy là gì sự đông đặc là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Sự nóng chảy là gì sự đông đặc là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts