The story of mai an tiêm nghĩa là gì

The story of mai an tiêm nghĩa là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Trang chủ sgk Tiếng Anh lớp 5 Bài 1 Unit 14 Trang 24 Tiếng Anh mới lớp 5, We have…

Giải bài 1 SGK ngữ văn lớp 5, Chúng ta có một câu chuyện Việt Nam về quả dưa hấu có tên là Mai An Tiêm. Chúng tôi có một câu chuyện Việt Nam về trái cây …

Bài 14: Chuyện gì đã xảy ra trong câu chuyện? – Giải bài 1 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới. Chúng ta có một câu chuyện Việt Nam về những quả dưa hấu có tên là The St of Mai An Tiêm. Chúng ta có một câu chuyện Việt Nam về quả dưa hấu có tên là Chuyện về Mai An Tiêm

Bài 1

1. Xem, nghe và lặp lại

Bấm vào đây để nghe:

a) Dưa hấu ngon quá!

Dưa hấu rất ngon!

Chúng ta có một câu chuyện Việt Nam về những quả dưa hấu có tên là The St of Mai An Tiêm.

Chúng ta có một câu chuyện Việt Nam về quả dưa hấu có tên là Truyện Mai An Tiêm.

Ồ vậy ư? Những gì đã xảy ra trong câu chuyện?

Ồ vậy ư? Điều gì xảy ra trong câu chuyện?

b) Đầu tiên, vua Hùng Mai sai An Tiêm và gia đình đến sống trên đảo Crưm. Hòn đảo đã rất xa.

Đầu tiên, vua Hùng sai An Tiêm và gia đình đến sống trên đảo. Đảo chứng tỏ đã THÀNH CÔNG.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và ông đã trồng chúng. Hạt giống đã cho dưa hấu.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và ông đã gieo chúng. Các giống siêu quả tạo thành dưa.

c) Tiếp theo, gia đình An Tiêm đổi quả dưa hấu lấy thức ăn và thức uống. Tiếp đó, gia đình An Tiêm buôn dưa của người Lô’u để lấy thức ăn và nước uống.

d) Ồ, cuối cùng thì họ cũng gặp may phải không?

Ồ, cuối cùng thì họ cũng gặp may phải không?

Cuối cùng, vua Hùng nghe chuyện và cho An Tiêm cùng gia đình về quê.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua đã cho An Tiêm và gia đình của ông về nhà.

2. Chỉ và đọc

Bấm vào đây để nghe:

A / chuyện gì đã xảy ra trong câu chuyện?

Điều gì xảy ra trong câu chuyện?

Đầu tiên, vua Hùng Mai lệnh cho An Tiêm và gia đình đến sống trên một hòn đảo. Hòn đảo đã rất xa.

Đầu tiên, vua Hùng sai An Tiêm và gia đình ra đảo sinh sống. Hòn đảo rất xa.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và ông đã trồng chúng. Hạt giống đã cho dưa hấu.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy hạt đen và đem trồng. Những hạt giống đã hình thành nên những quả dưa hấu.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm kinh doanh dưa hấu để làm thực phẩm và đồ uống.

Tiếp theo, An Tiêm buôn dưa để lấy đồ ăn thức uống.

Cuối cùng, vua Hùng nghe chuyện và cho An Tiêm cùng gia đình về quê.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua đã cho An Tiêm và gia đình của ông về nhà.

3. Hãy nói chuyện với nhau

Hỏi và trả lời các câu hỏi về Truyện Mai An Tiêm.

Những gì đã xảy ra trong câu chuyện?

Điều gì xảy ra trong câu chuyện? 

Ngày thứ nhất,..

Ngày thứ nhất,..

Sau đó…

Một lát sau…

Kế tiếp,..

Kế tiếp,..

Đến cuối cùng,.

Cuối cùng,..

4. Nghe và nhập số

Bấm vào đây để nghe:

a 4 b 1 c 5 d2 e3

Kịch bản âm thanh

Once up a time, there was a beautiful princess She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the princess He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic apple can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She rcr and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

5. Đọc và hoàn thành

(1) princess (2) legs (3) apple (4) got up (5) in the end Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một quâ táo và nói: “Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!”. Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

6. Chúng ta cùng hát

Click tại đây để nghe:

Once upon a time,..

Ngày xửa ngày xưa,..

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince She married him

And they lived happily ever after.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp Mà sống trong một lâu đài gần biển Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hợnh phúc mài mãi về sau.Quảng cáo

Bài trước Lesson 3 Unit 13 trang 22 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới, 1. a Bạn làm gì vào thời gian rảnh của mình? I clean the house. Tôi dọn dẹp nhà cửa.Bài tiếp theo Lesson 2 Unit 14 trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới, 5. Viết về quyển sách yêu thích của bạn. 1. Những loại sách nào bạn thích? I like fairy tales. Tôi

UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY?BÀI 14: ĐIỀU GÌ XẢY RA TRONG CÂU TRUYỆN?TỪVựNGhappen (v) xảy ra, xảy đến ['h£ep(3)n]watermelon (n) quả dưa hấu[’W9:tamel9n]crow (n) con quạ[krou]fox (n) con cáo [fbks]greedy (adj) tham lam [gri:di]intelligent (adj) thông minh[in'telijant]order (v) ra lệnhfordo]seed (n) hạt, hạt giống [si:d]stupid (adj) ngốc ngếch fstju:pid]wise (adj) khôn ngoan [waiz]kind (n) loqi [kaind]clap (n) hoan hô, cổ vũ [klaep]ago (adv) trước, cách đây [9'gao]piece (n) miếng, mẩu [pi:s]drop (n) làm rơi[drop]pick up (n) nhặt lên[pik Ap]wolf (n) con sói[wulf]swallow (n) nuốt[’swoloo]pretend (n) giả dạng[pri'tend]kill (n) giết[kil]suddenly (adj) đột nhiên [’sAd(9)nli]tricky (adj) xảo quyệt, tinh khôn ['triki]tortoise (n) con rùa[’to:t3s]hare (n) con thỏ[hea]race (n) cuộc đua, đường đua [reis]honest (adj) chân thật, lương thiện[’onist]once upon a time (phr) ngày xửa ngày xưa...[wAns a'pon 9 taim]II. NGỬ PHÁP1. Hỏi đáp về diễn biến câu truyện xảy ra thế nàoKhi chúng ta muốn hỏi ai đó về một câu truyện gì đó đã xảy ra thế nào. Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:What happened in the story?Điều gì xảy ra trong câu truyện?Người trả lời sẽ nêu diễn biến của câu truyện gồm: First (Đầu tiên), Then (Sau đó), Next (Tiếp theo), In the end (Cuối cùng) để bắt đầu kể lại câu truyện. Cụ thể như sau:Ex: First, the fox asked, "Can you give me some meat?"Đầu tiên, cáo hỏi: "Bợn sẽ cho tôi một ít thịt được không?"Then, the fox asked, "Can you dance?". The crow shook its head. Sou đó, cóo hỏi: "Bạn có thể khiêu vũ không? Con quợ lắc lắc cói ơầu của mình.Next, the fox asked, "Can you sing?" "Yes,..." the crow opened his beak and said.Tiếp theo, cáo hỏi: "Bợn có thể hát không? Có... con quạ mở miệng và đáp.In the end, the fox picked up the meat and said, "Ha hal".Cuối cùng, con cáo nhặt miếng thịt và nói, "Ha ha!".Sử dụng tính từ so sánh hơnCách thành lập tính từ so sánh hơn:Để thành lộp tính từ so sánh hơn, ta thêm er vào sau tính từ (tính từ ngắn), short adjective (adj)-er... hơn	Ex: short (tha'p) shorter (tha'p hơn)Tham is shorter. Thắm thì tháp hơn. tall (cao)	taller (cao hơn)My brother is taller. Anh tôi cao hơn.Cấu trúc so sánh hơn: Khi so sánh, ta thường đem tính từ ra làm đối tượng để so sánh.s + V + short adj-er + than + N/Pronoun.... hơn...	Ex: She is taller than me. Cô ấy cao hơn tôi.Một số quy tắc thêm đuôi -er vào sau tính từ1) Tính từ ngắn tộn cùng bằng e thì ta chỉ cần thêm -r. tính từ ngắn tính từ so sánh hơnEx: late (trễ)	later (trễ hơn)Tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng phụ âm y thì đổi y thành i và thêm -er.tính từ	so sánh hơnEx: happy (hợnh phúc) happier (hợnh phúc hơn)Tính từ có một âm tiết tận cùng bằng phụ âm (trừ w) mà phía trước là nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm rồi mới thêm -er.tính từ	so sánh hơnEx:	big (lớn)	bigger (lớn hơn)new (mới)	newer (mới hơn)You are taller. Bợn cao hơn.Today is hotter. Hôm nay nóng hơn.Nhan runs faster. Nhân chạy nhanh hơn. d) Một số tính từ so sánh hơn các em cần chú ý khi sử dụng:Tính từ ngắn	Tính từ so sánh hơnslim (thon thả)	—> slimmer (thon thả hơn)weak (yếu)	—> weaker (yếu hơn)strong (khỏe)	-> stronger (khỏe hơn)thin (ốm)	thinner (ốm hơn)big (lớn)	bigger (lớn hơn)small (nhỏ)	-> smaller (nhỏ hơn)tall (cao)	-»taller (cao hơn)short (ngắn)	-> shorter (ngắn hơn)long (dài)	-> longer (dài hơn)high (cao)	-> higher (cao hơn)Hỏi đáp về ai đó thích những loại truyện, sách nàoKhi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó thích những loại truyện nào, chúngta có thể sử dụng cấu trúc sau:	What kinds of stories do you like?Bạn thích những loại truyện nào?What kinds of books do you like?Bợn thích những loại sách nào?I like +...Tôi thích...Hỏi đáp về ai đó nghĩ gì về nhân vật nào đó trong truyệnKhi chúng ta muốn hỏi đáp ai đó nghĩ gì về nhân vột nào đó trong truyện, chúng ta có thể sỡ dụng cấu trúc sau:What do you think of...?Bạn nghĩ gì về...?I think he/she/it + is + ...Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó...Ex: What kinds of stories do you like? Bqn thích những loợi truyện nào?I like The story of Mai An Tiem. Tôi thích Câu chuyện về Mai An Tiêm. What do you think of Mai An Tiem? Bạn nghĩ gì về Mai An Tiêm?I think he is hard-working. Tôi nghĩ cậu ấy chăm chỉ.III. BÀI GIẢI VÀ BÀI DỊCHBài học 1Nhìn, nghe và lợp lạiWatermelons are so delicious!Dưa hd'u thật ngon tuyệt!\Ne have a Vietnamese story about watermelons called The story of Mai An Tiem.Chúng ta có một câu truyện Việt Nam về quả dưa hấu gọi là Truyện của Mai An Tiêm.Oh, really? What happened in the story? ồ, thật không? Điều gì xảy ra trong câu truyện?First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta dến sống ở dào. Hòn đảo rất ra xôi.Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.Rồi một hôm, An Tiêm tìm thây một vài hạt màu đen và cậu ấy dã gieo chúng. Những hợt giống dã tạo thành những quả dưa hâ'u.Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink. Tiếp theo, gia đình An Tiêm dã dổi những quả dưa hấu dể lây thức ăn và thức uốhg.Oh, they were lucky in the end, right?Ồ, họ dã may mắn vào lúc cuối đúng không?In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.Chỉ và đọcWhat happened in the story?Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island. The island was very far away.Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo. Hòn đảo rất ra xôi.Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them. The seeds gave watermelons.Rồi một hôm, An Tiêm tìm thây một vài hợt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng. Những hạt giống đã tạo thành những quả dưa hấu. Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quà dưa hâ'u dể lây thức ăn và thức uống.In the end, King Hung heard about the story and he let An Tiem and his family go back home.Cuối cùng, vua Hùng nghe dược câu chuyện và nhà vua cho An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.Chúng ta cùng nóiHỏi và trả lời những câu hỏi về Truyện của Mai An Tiêm.What happened in the story?Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?First,...Then...Next,...In the end,...Nghe và điền sốa 4	bìĐầu tiên,... Sau đó...Tiếp theo,... Cuối cùng,...d 2	e 3Audio scriptOnce up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn't walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, "This magic apple can make you walk." The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.Đọc và hoàn thành(1) princess (2) legs (3) apple (4) got up (5) in the endNhiều năm về trước, có một cô công chúa râ't xinh đẹp mà sốngtrong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một quả táo và nói: "Đây là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!". Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dậy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.Chúng ta cùng hát Once upon a time,...Ngày xửa ngày xưa,...Once upon a time,There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.Then one day,She met a handsome prince She married himAnd they lived happily ever after.Ngày xửa ngày xưa,Có một nàng công chúa xinh đẹpMà sống trong một lâu đài gần biểnRồi một ngày,Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.Nàng đã kết hôn với chàngVà họ sống thật hợnh phúc mãi mãi về sau.Bài học 2Nhìn, nghe và lộp lạiWhat are you doing, Linda?Bạn đang làm gì vậy Linda?I'm reading The Golden starfruit Tree.Mình đang dọc Ăn khế trả vàng.Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?Ồ, mình dã dọc tuần trước. Bọn nghĩ gì về hai anh em?I think the older brother is very greedy.Mình nghĩ người anh râ't tham lam.Yeah, you're right. How about the younger one?ồ, bợn đúng rồi. Còn người em thê'nào?He's very kind. Cậu ấy rô't tốt bụng.Do you like the story? Bạn có thích câu truyện không?Yes, I do. We can learn a lesson from it: don't be so greedy!Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam!Bợn nghĩ gì về con chuột? Tôi nghĩ thông minh.Bợn nghĩ gì về An Tiêm? Tôi nghĩ chăm chỉ.Chỉ và đọcWhat do you think of the mouse?I think intelligent.What do you think of An Tiem?I think hard-working.What do you think of the older brother?Bợn nghĩ gì về người anh?I think greedy.	Tôi nghĩ tham lam.What do you think of Snow White? Bợn nghĩ gì về Bạch Tuyết?I think kind.	Tôi nghĩ tốt bụng.Chúng ta cùng nóiHỏi và trả lời những câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.What kinds of stories do you like? Những loại truyện nào bạn thích? Nike...	Tôi thích...What do you think of...?	Bạn nghĩ gì về...?I think he's/she's/it's...	Tôi nghĩ cậu/cô â'y/nó...Nghe và khoanh tròn a hoặc bc	2. a	3. aAudio scriptPhong: What story do you like best?Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.Phong: What do you think of the main character?Linda: I think she's kind.Mai: What are you reading, Peter?Peter: I'm reading The story of Mai An Tiem.Mai: What do you think of Mai An Tiem?Peter: I think he's hard-working.Tony: What are you reading, Nam?Nam: Aladdin and the Magic Lamp.Tony: What do you think of Aladdin?Nam: He's generous.Viết về quyển sách yêu thích của bạnNhững loại sách nào bạn thích?I like fairy tales. Tôi thích những truyện cổ tích.Quyển sách yêu thích của bạn là gì?My favourite book is The story of Tom and Cam.Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm và Cám.Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?I like Tam. Tôi thích cô Tấm.Nhân vật nào bạn không thích?I don't like Cam. Tôi không thích Cám.Tại sao bạn thích quyển sách này?Because each of them gives me a lesson in life.Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.Chúng ta cùng chơiStorytelling (Kể chuyện)One day, King Hung got angry with Mai An Tiem...Vào một ngày nọ, vua Hùng dã nổi giận với Mai An Tiêm...Bài học 3Nghe và lặp lạiWhat happened in the story?Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo.Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.Rồi một hôm, An Tiêm tìm thây một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng.Next, An Tiem's family exchanged the watermelons for food and drink.Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lâ'y thức ăn và thức uống.In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.Cuối cùng, vua Hùng cho phép An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu saub First, the poor girl went to the forest.Đầu tiên, cô gái nghèo đi khu rừng.b Then she met an old man.Sau đó cô ấy dỡ gặp một ông già.a Next, he gave her three wishes.Tiếp theo, ông ay dã cho cô ấy ba diều ước.a In the end, she married a prince.Cuối cùng, cô ấy đỡ kết hôn với một hoàng tử.Nghe câu truyệnThe Fox and the CrowCáo và QuạA long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, "Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you dance?" The crow shook its head. Then the fox asked, "Can you sing" "Yes,..." the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, "Ha ha! Thanks for the meat.".Một thời gian dời trước đây, có một con cáo và một con quợ. Con quạ dứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang dứng trên mặt dất. Cáo hỏi quợ: "Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?". Con quạ lắc dầu. Sau đó con cáo hỏi: "Bạn có thể nhảy múa được không?". Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi: "Bạn có thể hát dược không?" "Được,... con quợ mở miệng và nói. Cậu ấy đã dể rdi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: "Ha ha! cảm dn dã cho miếng thịt".Đọc và viếtXin chào, mình là Mai. sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và quạ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.Những loại truyện Mai thích đọc là gì?She likes reading folk tales.Cô ấy thích dọc những truyện dân gian.Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?She thinks they are usually short and interesting.Cô ấy nghĩ chúng thường ngắn và thú vị.Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện dân gian?She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid.Cô ây nghĩ những nhân vật đôi khi thật thà, dôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngô'c nghếch.Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện Cáo và quợ?She thinks the fox was clever and the crow was not.Cô ấy nghĩ cáo thông minh và quạ thì không.Tại sao cô ấy thích những truyện dân gian?Because each of them gives her a lesson in life.Bởi vì mỗi một nhân vật trong sô' họ cho cô ấy một bài học trong cuộc sống.Viết về những nhân vật trong truyền yêu thích của bạnMy favourite story is The Golden starfruit Tree.The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest and kind.Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.Những nhân vật chính là người anh và người em.Tôi thích người em bởi vì cậu ấy thật thà và tốt bụng.Dự ánKể một câu truyện và bạn nghĩ gì về những nhân vật.Tô màu những ngôi saoBây giờ tôi có thể...hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện và nhân vật.nghe và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.đọc và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.viết về những nhân vật trong một câu truyện.

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – What Happened In The Story?

by | Apr 22, 2020 | Tiếng Anh Lớp 5 |

Xem thêm:  Vị trí um trong bảo hiểm là gì

Ba mẹ luôn muốn dạy các con học tiếng Anh tại nhà nhưng lại không biết tìm bài giải, đáp án chính xác, đáng tin cậy ở đâu. Bài viết dưới đây, Step Up sẽ gửi đến các bậc phụ huynh và các bạn học sinh toàn bộ lời giải bài tập tiếng Anh lớp 5  unit 14 trong sách giáo khoa và sách bài tập chuẩn nhất.1. Lösen Sie die Aufgaben des Englischlehrbuchs der 5. Klasse Einheit 14

Das Folgende ist die vollständige Erklärung der Übungen im Englischlehrbuch der 5. Klasse, Einheit 14: Was ist in der Geschichte passiert? Unterstützung des Selbststudiums von Schülern zu Hause und Eltern, die ihre Kinder unterrichten.

Das englische Lehrbuch Klasse 5 Einheit 14 ist in 3 Lektionen mit den folgenden Elementen unterteilt: Sehen, hören und wiederholen, Zeigen und sagen, Reden wir, Hören und ankreuzen, Lesen und vervollständigen, Lass uns singen, um den Schülern zu helfen , ihren Wortschatz zu erweitern , Aussprache üben …

Englisch Klasse 5 Einheit 14 – Lektion 1

 1. Schauen, hören und wiederholen (Schauen, hören und wiederholen)

Klicken Sie hier, um zuzuhören

a) Wassermelonen sind so lecker!

Wassermelone ist köstlich!

Wir haben eine vietnamesische Geschichte über Wassermelonen namens The St of Mai An Tiem.

Wir haben eine vietnamesische Geschichte über eine Wassermelone namens The Tale of Mai An Tiem.

Ach, tatsächlich? Was ist in der Geschichte passiert?

Ach, tatsächlich? Was passiert in der Geschichte?

b) Đầu tiên, vua Hùng Mai lệnh cho An Tiêm và gia đình ra đảo xa sinh sống.

Đầu tiên, vua Hùng Mai lệnh cho An Tiêm và gia đình ra đảo sinh sống. Đảo xa.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và ông đã trồng chúng. Hạt giống đã cho dưa hấu.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và ông đã gieo chúng. Những hạt giống đã hình thành nên những quả dưa hấu.

c) Tiếp theo, gia đình An Tiêm đổi quả dưa hấu lấy thức ăn và thức uống. Tiếp đó, gia đình An Tiêm kinh doanh dưa hấu để làm thức ăn và nước uống.

d) Ồ, cuối cùng thì họ cũng gặp may phải không?

Ồ, cuối cùng thì họ cũng gặp may phải không?

Cuối cùng, vua Hùng nghe chuyện và cho An Tiêm cùng gia đình về quê.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua đã cho An Tiêm và gia đình của ông về nhà.

 1. Point and Tell  (Chỉ và đọc)

Bấm vào đây để nghe

Những gì đã xảy ra trong câu chuyện?

Điều gì xảy ra trong câu chuyện?

Đầu tiên, vua Hùng Mai lệnh cho An Tiêm và gia đình đến sống trên một hòn đảo. Hòn đảo đã rất xa.

Đầu tiên, vua Hùng Mai lệnh cho An Tiêm và gia đình ra đảo sinh sống. Hòn đảo rất xa.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và ông đã trồng chúng. Hạt giống đã cho dưa hấu.

Rồi một hôm An Tiêm tìm thấy một số hạt màu đen và ông đã gieo chúng. Những hạt giống đã hình thành nên những quả dưa hấu.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm kinh doanh dưa hấu để làm thực phẩm và đồ uống.

Tiếp đó, gia đình An Tiêm kinh doanh dưa hấu để làm thức ăn và nước uống.

Cuối cùng, vua Hùng nghe chuyện và cho An Tiêm cùng gia đình về quê.

Cuối cùng, vua Hùng nghe được câu chuyện và nhà vua đã cho An Tiêm và gia đình của ông về nhà.

 1. Hãy nói chuyện  (Let’s talk)

Hỏi và trả lời các câu hỏi về Truyện Mai An Tiêm.

Những gì đã xảy ra trong câu chuyện?

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy tiếng anh là gì

Điều gì xảy ra trong câu chuyện?

Ngày thứ nhất,…

Ngày thứ nhất,…

Sau đó…

Một lát sau…

Kế tiếp,…

Kế tiếp,…

Cuối cùng,..

Chung kết,…

 1. Nghe và đánh  số

Bấm vào đây để nghe

a 4 b 1 c 5 d 2 e 3

kịch bản âm thanh

Once up a time, there was a beautiful princess. She lived in a very big castle. She was unhappy because she couldn’t walk. One day, a prince visited the castle and met the princess. He wanted to help her. He gave her an apple and said, “This magic apple can make you walk. The princess ate the apple. Then the next morning, the princess woke up. She was so surprised because she could walk! She felt very happy. She ran and danced in the castle. In the end, the prince and the princess got married and they lived happily ever after.

 1. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

(1) princess (2) legs (3) apple (4) got up (5) in the end

Nhiều năm về trước, có một cô công chúa rất xinh đẹp mà sống trong lâu đài. Công chúa có vấn đề ở chân và không thể đi được. Vào một ngày nọ, một chàng hoàng tử đã viếng lâu đài và đã gặp nàng công chúa xinh đẹp. Chàng đưa cho nàng một qua táo và nói: “Đó là quả táo thần có thể làm cho nàng đi được!”. Công chúa rất hạnh phúc. Nàng đã ăn quả táo. Sau đó vào sáng hôm sau, nàng đã thức dạy và vô cùng ngạc nhiên bởi vì nàng có thể đi, chạy và nhảy múa. Cuối cùng, hoàng tử và công chúa đã kết hôn và sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

 1. Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Click để nghe tại đây

 Once upon a time,…

Ngày xửa ngày xưa,…

Once upon a time,

There was a beautiful princess Who lived in a castle by the sea.

Then one day,

She met a handsome prince

She married him

And they lived happily ever after.

Ngày xửa ngày xưa,

Có một nàng công chúa xinh đẹp sống trong một lâu đài gần biển

Rồi một ngày,

Nàng gặp một chàng hoàng tử đẹp trai.

Nàng đã kết hôn với chàng

Và họ sống thật hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 2

 1. Look, listen and read (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click để nghe tại đây

a) What are you doing, Linda?

Bạn đang làm gì vậy Linda?

I’m reading The Golden starfruit Tree.

Mình đang đọc Ăn khế trả vàng.

b) Oh, I read it last week. What do you think of the two brothers?

Ồ, mình đã đọc tuần trước. Bạn nghĩ gì về hai anh em?

I think the older brother is very greedy.

Mình nghĩ người anh rất tham lam.

c) Yeah, you’re right. How about the younger one?

Ồ, bạn đúng rồi. Còn người em thế nào?

He’s very kind.

Cậu ấy rất tốt bụng.

d) Do you like the story?

Bạn có thích câu truyện không?

Yes, I do. We can learn a lesson from it: don’t be so greedy!

Mình thích. Chúng ta có thể học một bài học từ nó: đừng quá tham lam

 1. Point and say (Chỉ và đọc)

Click để nghe tại đây

a) What do you think of the mouse?

I think intelligent.

Bạn nghĩ gì về con chuột?

Tôi nghĩ thông minh.

b) What do you think of An Tiem?

I think hard-working.

Bạn nghĩ gì về An Tiêm?

Tôi nghĩ chăm chỉ.

c) What do you think of the older brother?

Bạn nghĩ gì về người anh?

I think greedy.                                         

Tôi nghĩ tham lam.

d) What do you think of Snow White?

Bạn nghĩ gì về Bạch Tuyết?

I think kind.                                              

Tôi nghĩ tốt bụng

 1. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về một quyển sách, một câu truyện hoặc một nhân vật.

What kinds of stories do you like? Những loại truyện nào bạn thích?

I like…                                                       Tôi thích…

What do you think of…?                           Bạn nghĩ gì về…?

I think he’s/she’s/it’s…                             Tôi nghĩ cậu/cô ấy/nó…

 1. Listen and tick

Click để nghe tại đây

1.c               2. a       3. a

Audio script

 1. Phong: What story do you like best?

Linda: I like Snow White and the Seven Dwarfs.

Phong: What do you think of the main character?

Linda: I think she’s kind.

 1. Mai: What are you reading, Peter?

Peter: I’m reading The story of Mai An Tiem.

Mai: What do you think of Mai An Tiem?

Peter: I think he’s hard-working.

 1. Tony: What are you reading, Nam?

Nam: Aladdin and the Magic Lamp.

Tony: What do you think of Aladdin?

Nam: He’s generous.

 1. Write about your favorite book (Viết về quyển sách yêu thích của bạn)
 1. Những loại sách nào bạn thích?

I like fairy tales.

Tôi thích những truyện cổ tích.

 1. Quyển sách yêu thích của bạn là gì?

My favourite book is The story of Tam and Cam.

Quyển sách yêu thích của tôi là Truyện Tấm và Cám.

 1. Nhân vật nào bạn yêu thích nhất?

I like Tam.

Tôi thích cô Tấm

 1. Nhân vật nào bạn không thích?

I don’t like Cam.

Tôi không thích Cám.

 1. Tại sao bạn thích quyển sách này?

Because each of them gives me a lesson in life.

Bởi vì mỗi người trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

 1. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Storytelling (Kể chuyện)

One day, King Hung got angry with Mai An Tiem…

Vào một ngày nọ, vua Hùng đã nổi giận với Mai An Tiêm…

Tiếng Anh lớp 5 unit 14 – Lesson 3

 1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click để nghe tại đây

 What happened in the story?

Chuyện gì xảy ra trong câu truyện?

First, King Hung ordered Mai An Tiem and his family to live on an island.

Đầu tiên, vua Hùng ra lệnh cho Mai An Tiêm và gia đình của cậu ta đến sống ở đảo.

Then one day, An Tiem found some black seeds and he grew them.

Rồi một hôm, An Tiêm tìm thấy một vài hạt màu đen và cậu ấy đã gieo chúng.

Next, An Tiem’s family exchanged the watermelons for food and drink.

Tiếp theo, gia đình An Tiêm đã đổi những quả dưa hấu để lây thức ăn và thức uống.

In the end, King Hung let An Tiem and his family go back home.

Cuối cùng, vua Hùng cho phép An Tiêm và gia đình của cậu ấy trở về nhà.

 1. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click để nghe tại đây

 1. b First, the poor girl went to the forest.

Đầu tiên, cô gái nghèo đi khu rừng.

 1. b Then she met an old man.

Sau đó cô ấy đã gặp một ông già.

 1. a Next, he gave her three wishes.

Tiếp theo, ông ây đã cho cô ấy ba điều ước.

 1. a In the end, she married a prince.

Cuối cùng, cô ấy đã kết hôn với một hoàng tử.

 1. Listen to the story (Nghe câu truyện)

Click để nghe tại đây

The Fox and the Crow Cáo và Quạ

A long time ago, there was a fox and a crow. The crow stood on the roof of a house with a piece of meat in its beak. The hungry fox was standing on the ground. The fox asked the crow, “Can you give me some meat? The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you dance?” The crow shook its head. Then the fox asked, “Can you sing” “Yes,…” the crow opened his beak and said. He dropped the meat on the ground. The fox picked up the meat and said, “Ha ha! Thanks for the meat.”.

Một thời gian dài trước đây, có một con cáo và một con quạ. Con quạ đứng trên mái của một ngôi nhà với miếng thịt ngậm trong miệng của nó. Con cáo đói đang đứng trên mặt đất. Cáo hỏi quạ: “Có thể cho tôi một ít thịt không ạ?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó con cáo hỏi “Bạn có thể nhảy múa được không?”. Con quạ lắc đầu. Sau đó cáo hỏi: “Bạn có thể hát được không?” “Được,… con quạ mở miệng và nói. Cậu ấy đã để rơi miếng thịt xuống đất. Con cáo nhặt miếng thịt và nói: “Ha ha! cám ơn đã cho miếng thịt”.

 1. Read and write (Đọc và viết)

Xin chào, mình là Mai. Sở thích của mình là đọc những truyện dân gian. Những truyện dân gian thường ngắn và thú vị. Chúng thường cho tôi một ngạc nhiên khác. Những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch. Tôi thích truyện Cáo và quạ rất nhiều. Cáo thông minh và quạ thì không. Quạ mất đi miếng thịt ngon của nó và cáo đã lấy nó. Tôi thích truyện dân gian rất nhiều bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho tôi một bài học trong cuộc sống.

 1. Những loại truyện Mai thích đọc là gì?

She likes reading folk tales.

Cô ấy thích đọc những truyện dân gian.

 1. Cô ấy nghĩ gì về truyện dân gian?

She thinks they are usually short and interesting.

Cô ấy nghĩ chúng thường ngắn và thú vị.

 1. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện dân gian?

She thinks the characters are sometimes honest, sometimes greedy, sometimes wise, sometimes stupid.

Cô ấy nghĩ những nhân vật đôi khi thật thà, đôi khi tham lam, đôi khi khôn ngoan, đôi khi ngốc nghếch.

 1. Cô ấy nghĩ gì về những nhân vật trong truyện Cáo và quạ?

She thinks the fox was clever and the crow was not.

Cô ấy nghĩ cáo thông minh và quạ thì không.

 1. Tại sao cô ấy thích những truyện dân gian?

Because each of them gives her a lesson in life.

Bởi vì mỗi một nhân vật trong số họ cho cô ấy một bài học trong cuộc sống.

 1. Write about the characters in your favorite story (Viết về những nhân vật trong truyên yêu thích của bạn)

My favourite story is The Golden starfruit Tree.

The main characters are the older brother and the younger brother. I like the younger brother because he is honest and kind.

Truyện yêu thích của tôi là Ăn khế trả vàng.

Những nhân vật chính là người anh và người em. Tôi thích người em bởi vì cậu ấy thật thà và tốt bụng.

 1. Project (Dự án)

Kể một câu truyện và bạn nghĩ gì về những nhân vật.

 1. Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Bây giờ tôi có thể…

hỏi và trả lời những câu hỏi về truyện và nhân vật.

nghe và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

đọc và gạch dưới những đoạn văn về truyện và nhân vật.

viết về những nhân vật trong một câu truyện.2.   Giải bài tập sách bài tập tiếng Anh lớp 5 unit 14

A. Pronunciation

Phần này sẽ giúp học sinh củng cố về phát âm tiếng Anh.

1. Mark the sentence intonation… (Đánh dấu ngữ điệu của câu. Sau đó đọc to những câu đó.)

Hướng dẫn dịch:

Đã có gì xảy ra trong truyện?

Đầu tiên, cô ấy tới nhà bà ngoại mình.

Rồi con sói chạy tới căn nhà.

Sau đó, con sói nhảy ra khỏi giường.

Cuối cùng, người thợ săn đã giết con sói.

 1. Read and match…(Đọc và nối. Sau đó đọc to những câu đó.)
1. b 2. d 3. c 4. a

Hướng dẫn dịch:

 1. Đầu tiên, con quạ đang đậu trên mái nhà với một miếng thịt trong mỏ.
 2. Rồi con cáo hỏi “Bạn có thể hát không?”
 3. Sau đó quạ mở miệng hát và đánh rơi miếng thịt.
 4. Cuối cùng, con cáo ăn miếng thịt và chạy đi mất.

B. Vocabulary

1.Circle the odd one out. (Khoanh từ khác loại)

 1. Kuala Lumpur
 2. forest
 3. wait
 4. castle
 5. Than

2. Read and circle a or b. (Đọc và khoanh a hoặc b)

1. b 2. b 3. b 4. b 5. b

Hướng dẫn dịch:

 1. Bạn nghĩ gì về Mai An Tiêm?
 2. Nhan đề truyện là Con cáo và con quạ.
 3. Bạn nghĩ gì về con chuột trong truyện Sư tử và Chuột?
 4. Cuối cùng, hoàng tử đã lấy công chúa và họ sống hạnh phúc suốt đời.
 5. Sau đó rùa cứ đi và đi.

C. Sentence patterns

 1. Read and match (Đọc và nối)
1. c 2. d 3. a 4. e 5. b

Hướng dẫn dịch:

 1. Truyện Mai An Tiêm bắt đầu từ khi nào? Từ rất lâu trước.
 2. Nhân vật trong truyện là những ai? Mai An Tiêm và gia đình anh ấy.
 3. Đầu tiên đã có chuyện gì? Vua Hùng nổi giận với Mai An Tiêm. Ông đã đày anh và gia đình anh ra một hòn đảo.
 4. Kết thúc truyện thế nào? Vua Hùng cho An Tiêm và gia đình anh ấy trở về nhà.
 5. Bạn nghĩ sao về truyện này? Gia đình đó thật may mắn.

2. Read and complete…(Đọc và hoàn thành đoạn văn ở trang sau.)

(l) c (2) e (3) d (4) a (5) b

Hướng dẫn dịch:

Linda: Tôi đang đọc một câu chuyện cổ tích.

Mai: Một câu chuyện cổ tích ư? Tuyệt vời! Nó nói về điều gì?

Linda: Một con thỏ và một con rùa.

Mai: Chuyện gì xảy ra trong câu chuyện?

Linda: Con thỏ và con rùa đã chạy đua (thi chạy).

Xem thêm:  Khai báo di biến dân cư là gì

Mai: Sau đó chuyện gì xảy ra?

Linda: Con thỏ ngủ thiếp đi trên đường đua.

Mai: Cuối cùng ai thắng cuộc đua?

Linda: Rùa đã thắng cuộc.

D. Speaking

1. Read and reply. (Đọc và đáp lại)

 1. I like The Fox and the Crow.
 2. First, the fox asked, “Can you give me some meat?”

Then, the fox asked, ‘Can you dance?”. The crow shook its head.

Next, the fox asked, ‘Can you sing?” ‘Yes,…” the crow opened his beak and said.

In the end, the fox picked up the meat and said, ‘Ha ha!”.

 1. I like the fox.
 2. I think the fox is clever and the crow is not clever.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tôi thích câu chuyện Cáo và quạ.
 2. Đầu tiên, cáo hỏi: ‘Bạn sẽ cho tôi một ít thịt được không?”

Sau đó, cáo hỏi: “Bạn có thể khiêu vũ không? Con quạ lắc lắc cái đầu của mình.

Tiếp theo, cáo hỏi: “Bạn có thể hát không? Có… con quợ mở miệng và đớp.

Cuối cùng, con cáo nhặt miếng thịt và nói, “Ha ha!”.

 1. Tôi thích cáo.
 2. Tôi nghĩ cáo thông minh và quạ thì không.

2. Ask and answer the questions above. (Hỏi và trả lời những câu hỏi ở trên.)

 1. I like The Hare and the Tortoise. b. First, the hare and the tortoise had a race.

Then, the hare fell asleep on the road.

Next, the tortoise walked and walked.

In the end, the tortoise won the race.

 1. I like the tortoise.
 2. I think the tortoise is hard-working and the hare is not hard-working.

Hướng dẫn dịch:

 1. Tôi thích câu chuyện Thỏ và Rùa.
 2. Đầu tiên, thỏ và rùa chạy đua.

Sau đó, thỏ ngủ thiếp di trên đường chạy.

Tiếp theo, rùa đi mãi đi mãi.

Cuối cùng, rùa đã chiến thắng cuộc đua.

 1. Tôi thích cáo.
 2. Tôi nghĩ rùa thì chăm chỉ và thỏ thì không.

E. Reading

 1. Read and complete. (Đọc và hoàn thành.)

(l) race

(2) tortoise

(3) rest

(4) slowly

(5) lesson

Hướng dẫn dịch:

Một ngày nọ, có một cuộc đua giữa một con thỏ và một con rùa “sẵn sàng, ổn định, đi”, những con vật hét lên trong khu rừng. Thỏ chạy rất nhanh và sớm qua mặt rùa. Thỏ nghĩ, “mình sẽ chiến thắng cuộc thỉ, nhưng mình muốn nghỉ ngơi trước đã”. Thỏ sớm ngủ thiếp đi dưới một gốc cây. Rùa đi mãi đi mãỉ một cách chậm chạp. Cậu ấy không dừng để nghỉ ngơi. Cậu ấy đã qua mặt thỏ. Sau đó cậu ấy đã qua vạch kết thúc! Những con vật reo hò ầm ĩ chúc mừng cho người chiến thắng đã đánh thức thỏ. Thỏ bắt đầu chạy lại, nhưng nó đã quá trễ. Bài học của câu chuyện này là: Đi chậm chạp tốt hơn đi nhanh mà bất cẩn.

2. Read and write the answers. (Đọc và viết câu trả lời.)

 1. The main characters are the hare and the tortoise.
 2. The story happened in the forest.
 3. The tortoise won the race.
 4. The lesson of the story is: it is better to go slowly than quickly and carelessly.

Hướng dẫn dịch:

 1. Những nhân vật chính trong câu chuyện là thỏ và rùa.
 2. Câu chuyện đà xây ra trong một khu rừng.
 3. Rùa đã chiến thăng cuộc thi.
 4. Bài học của câu chuyện này là: Đi chậm chạp tốt hơn đi nhanh mà bất cẩn

F. Writing

1. Match the sentences…(Nối những câu với những bức tranh về câu chuyện Ăn khế trả vàng.)

1. d 2. c 3. e 4. a 5. b

Hướng dẫn dịch:

 1. Người anh trai có hầu hết đất và tất cả tiền cha mẹ để lại.
 2. Người em trai chỉ có một mảnh đất nhỏ và một cây khế.
 3. Một con chim rất lớn đậu trên cây và ăn trái. Rồi nó nói với người em rằng “Tôi sẽ lấy vàng trả cho trái. Mang túi lớn đi mà đựng vàng.”
 4. Người em cho vàng vào túi rồi leo lên lưng chim để bay về nhà.
 5. Người anh trai tham lam biết chuyện cây khế. Anh ta đã đợi con chim và nhét vàng vào một cái túi rất to. Anh ta leo lên lưng chim nhưng cái túi quá nặng. Cuối cùng thì anh ta đã bị ngã xuống biển.

2. Complete the story. (Hoàn thành câu chuyện.)

A long time ago, two brothers received a fortune from their parents. The elder brother was greedy, but the younger brother was very kind.

The elder brother got most of the land and all the money left by his parents. The young brother had only a small piece of land and a star fruit tree.

One day, there is a very big bird stopped on the tree and ate the fruit. Then the bird said to the younger brother, “Starfruits I eat with gold I pay, be ready with a three-foot bag and follow me to get it”.

A few days later, the bird came back, ate the starfruit then invited the younger brother to took a seat on its back. The bird took him very far before landing on a deserted island. The younger brother put gold in the bag and climbed on the back of the bird to fly home.

The greedy elder brother knew about the starfruit tree. He brought a very big bag and put gold into it. He got on the bird’s back, but the bag was too heavy. In the end, the elder brother fell into the sea.

Hướng dẫn dịch:

Một thời gian dài trước đây, hai anh em đã nhận một tài sản từ cha mẹ của họ. Người anh thì tham lam nhưng người em thì rất tốt bụng.

Người anh đã lấy hầu hết đất đai và tất cả tiền bạc để lại từ ba mẹ anh ta. Người em chỉ một miếng đất nhỏ và cây khế.

Vào một ngày nọ, có một con chim rất lớn đậu trên cây và ăn quả. Sau đó con chim nói với người em, “Ăn khế, trả vàng, chuẩn bị sẵn một chiếc túi ba gang và theo tôi lấy vàng”.

Một vài ngày sau đó, con chim đã trở lợi ăn khế sau đó mời người em ngồi lên lưng chim. Con chim đã đưa cậu ấy đi rất xa trước khi đáp xuống một hòn đảo hoang vắng. Người em bỏ vàng vào túi và leo lên lưng chim để bay về nhà.

Người anh tham lam đã biết chuyện về cây khế. Anh ta mang theo cái túi rất lớn và bỏ vàng vào nó. Anh ta đã leo lên lưng chim nhưng chiếc túi quá nặng. Cuối cùng, người anh bị rơi xuống biển.

Để các con học tiếng Anh hiệu quả hơn, ngoài việc học các nội dung trên trường, ba mẹ nên tìm hiểu và tham khảo thêm các cuốn sách học từ vựng cho lứa tuổi trẻ em, các phương pháp, các web học tiếng Anh hiệu quả trên Internet.

Bài viết ngày hôm nay, Step Up đã tổng hợp đầy đủ lời giải tiếng Anh lớp 5 unit 14 trong sách Giáo Khoa và Bài Tập tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo Dục. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp cho ba mẹ dạy các con học dễ dàng hơn. Chúc các con học tập thật tốt với cuốn sách tiếng Anh lớp 5  nhé!

The Legend of Mai An Tiêm

From Wikipedia, the free encyclopediaJump to navigation Jump to searchWatermelons are an iconic fruit in Vietnamese New Year

The Legend of Mai An Tiêm (Vietnamese: Truyền thuyết Mai An Tiêm) or the Origin Tale of Watermelons (Vietnamese: Sự tích quả dưa hấu) is a Vietnamese folktale and myth, first told in Lĩnh Nam chích quái. It narrates the life of Mai An Tiêm, a culture hero living in the Hùng king’s era and his discovery of watermelons for the Vietnamese people.Story[edit]

The legend of Mai An Tiêm was the ninth tale told in Lĩnh Nam chích quái,[1] a semi-fictional collection written in the fourteenth century, under the title Tây Qua Truyện (Chinese: 西瓜傳; lit. ‘The Tale of the Western Fruit’).

Mai Tiêm was an official in the Hùng King’s era. He was originally a foreign slave bought from a merchant by the king when he was 7 or 8. Thanks to his virtuous appearance and intelligence, the king renamed him to Mai Yển, or An Tiêm, and granted him a wife, with whom he gave birth to a son and a daughter. The king loved him and gave him important positions, and he became wealthy over time. Tiêm got arrogant and often said “This [fortune] is by my previous self and not by the king’s grace”, which angered the king. The king banished his family to the estuary of Nga Sơn District, a remote uninhabited place surrounded only by sea and sand. When his wife lamented, Tiêm told her “Heaven has given birth to and risen us, our lives are in Heaven’s hands, so we have nothing to worry about”. He saw a white eared pheasant flew from the West and landed on a mountain, dropping some seeds in the sand, which grew into fruitful trees. An Tiêm celebrated and said “they are no oddity, but what Heaven has sent to help us”. He cut open the fruit, which tasted sweet and refreshing, so he kept the seeds for the next year. He also exchanged the fruit for rice to feed his family. As the fruit’s name is unknown, Tiem named it the Western fruit, as the seeds were carried by a pheasant from the West. Fishermen and tradesmen all loved the fruit. People from also nearby villages came to buy the seeds.

The king thought of Tiem, so he sent a man to see if he was alive or not. The man reported back and the king lamented to himself “He said his [fortune] was by his previous self. That is no exaggeration.” The king recalls Injection, restored his position and granted him more servants. The beach where Tiem lived is called An Tiem beach, and the village is called Mai village. Some people honor the place where An Tiem’s ​​ancestors lived as An Tiem district in Thanh Hoa.

More recent variants of the story have Mai An Tiem exiled to a desert island, where he carved his name onto the watermelons and threw them into the sea to be picked up by fishermen. [2]  They also emphasized more on Tiem’s ​​resourcefulness and less on his religious belief. [3] [4] Adaptions[edit]

The legend from  Linh Nam  chich quai was novelized as  Guo Dou  (lit. ‘The Red Melon’) by Nguyen Trong Thuat and published  Nam Phong Magazine  in 1925 , which was one of the first modern Vietnamese novels. [5]  The novel was also inspired by  Robinson Crusoe . [6]

In 2011, To Hoai wrote the novel  Dao Hoang  ( lit. ‘The Desert Island’) based on the legend. [7]

The tale of watermelons is also one of Vietnamese fairy tales adapted by Vietnamese fairy tales  (  lit. ‘Vietnamese fairy tales’), a VHS series directed by Nguyen Minh Chung. [8]  The episode was released in 1995, starring Quang Hai as Mai An Tiem. [9] Legacy[edit]

Adoration[edit]

A street in Nha Trang, Khanh Hoa is named after Mai An Tiem. [ten]

Temple and Festival[edit]

The temple of Mai An Tiem in Thanh Hoa

The desert island where Mai An Tiem was banished to is believed to be in Nga Phu commune, Nga Son District in Thanh Hoa, now completely inland. In this commune, there is a temple of Mai An Tiem, where an annual festival is held to commemorate him from March 12th to March 15th in the Vietnamese calendar. [11] [12]  The temple is recognized as a provincial cultural and historical relic site by Thanh Hoa government. [13]

Stamps[edit]

The tale of Mai An Tiem is featured on a four-stamp set issued by Vietnam Post on June 1, 2021. The stamp set is designed by artist To Minh Trang, with professor Doan Thi Tinh and the Institute of History as advisors. [14] Interception[edit]

The main interception of the tale is that it upholds the value of hard work and labor, as well as the indomitable will and resourcefulness of local people. [15] [16] [17] References[edit]

 1. ^  Bui Viet Thang (April 28, 2020). “King Hung and Mai An Tiem: Legend and Literature”. Nguoihanoi.com.vn.
 2. ^  “Legend of the Water Melon”. Vietnam-culture.com.
 3. ^  “An Tiem and the Watermelon”. Vietnam.com.
 4. ^  “The Legend Of Mai An Tiem and Watermelon”. vietnamonline.com.
 5. ^  “An Tiem”. Lichsuvietnam.vn.
 6. ^  Phuong Ngoc Nguyen. “National Language Literature”. Patrimoines Partages.
 7. ^  Tran Hai Toan (January 4, 2017). “Historical material, folk material and creativity of writer To Hoai in the novel Hoang Dao”. Education Magazine.
 8. ^  Chau Phong (November 11, 2004). “Director Nguyen Minh Chung with fairy films”. Vnexpress.com
 9.  The Legend of Watermelon – Mai An Tiem Vietnamese Movie [Full HD]  (in Vietnamese). Phuong Nam Film.
 10. ^  Mai An Tiem
 11. ^  Manh Cuong – Phan Thang (April 23, 2021). “Offering incense in memory of Saint Mai An Tiem”. Baothanhhoa.vn.
 12. ^  Ha Dong (October 10, 2009). “Thanh Hoa: preserving the ordination of Mai An Tiem”. Youth Online.
 13. ^  “NGA SON TOURISM POTENTIAL”. Thanhhoa.gov.vn.
 14. ^   “Bưu điện Việt Nam giới thiệu bộ tem“ Truyền thuyết Mai An Tiêm ”(Chuyện quả dưa hấu)”. Vnpost.vn.
 15. ^   “Lễ hội Mai An Tiêm 2017”. Báo Nhân dân.
 16. ^   “Đến thăm đền Mai An Tiêm và nghĩ về quả dưa hấu đỏ”. Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Thanh Hóa.
 17.   “Ăn dưa hấu nhớ Mai An Tiêm”. Vanchuongphuongnam.vn.
Showvte Truyện cổ tích Việt Nam
Thần thoại Việt Nam

Thể loại :

 • Truyện cổ tích việt nam
 • Anh hùng văn hóa việt nam

Các danh mục ẩn:

 • Nguồn tiếng Việt CS1
 • Bài báo có mô tả ngắn
 • Mô tả ngắn phù hợp với Wikidata
 • Bài viết có văn bản tiếng Việt
 • Các bài viết có chứa văn bản bằng tiếng Trung Phồn thể


Video The story of mai an tiêm nghĩa là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết The story of mai an tiêm nghĩa là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts