Thu nhập chịu thuế tính trước là gì

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì? Bạn tìm kiếm thông tin về . Kỵ Sĩ Rồng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ hữu ích với bạn. Nào chúng ta bắt đầu thôi

Thu nhập chịu thuế trước thuế là gì? Thu nhập tính thuế ước tính được tính như thế nào?

từ

Mục lục Bài báo 1 1. Thu nhập tính thuế ước tính là gì? 2 2. Thu nhập tính thuế ước tính bằng tiếng Anh là gì? 3 3. Thu nhập chịu thuế dự kiến ​​được tính như thế nào? 4 4. Thu nhập chịu thuế được tính là căn cứ để xác định cái gì? Trong lĩnh vực […]

Trong lĩnh vực xây dựng, chúng ta thường nói đến thu nhập chịu thuế được tính trước. Loại chi phí này thể hiện thu nhập gì và phụ thuộc vào những yếu tố nào được nhiều chủ đầu tư và nhà thầu quan tâm.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí   qua tổng đài:   1900.6568  1. Thu nhập chịu thuế trước là gì?

Khái niệm về thu nhập chịu thuế dự đoán

Trong lĩnh vực xây dựng, thu nhập chịu thuế tính trước được áp dụng, đó là lý do được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm, đặc biệt là các nhà thầu, chủ đầu tư xây dựng.

Giá gốc của thu nhập chịu thuế dự kiến ​​là khoản chênh lệch giữa giá trị hàng hóa bán ra và giá trị hàng hóa do nhà thầu sản xuất. Bản chất của chi phí của thu nhập chịu thuế dự kiến ​​là lợi nhuận mà công ty xây dựng có được trước khi dự án hoàn thành, được ước tính trong dự toán xây dựng.

Khái niệm trên được hiểu như sau: giá trị sản xuất hàng hoá là chi phí phải trả để sản xuất ra hàng hoá đó. Nếu sản phẩm hoặc kết cấu do nhà thầu sản xuất hoặc do đơn vị khác mua và bán trực tiếp hoặc làm vật liệu xây dựng cho chủ đầu tư thì bên nhận thầu phải trả cho bên nhận thầu một số chi phí nhất định để có được sản phẩm hoặc vật liệu đó. Ngoài ra, còn có các chi phí liên quan phải bỏ ra để đưa sản phẩm vào dự án (ví dụ: chi phí nhập khẩu, chi phí vận chuyển, chi phí trả công nhân công….). Thêm thuế giá trị gia tăng.

Nói một cách thẳng thắn hơn, giá trị của việc sản xuất ra một hàng hóa là chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó. Khi dịch vụ, sản phẩm xây dựng do nhà thầu sản xuất hoặc mua từ đơn vị khác và bán trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc sử dụng làm vật liệu xây dựng thì nhà thầu phải bỏ ra một số tiền nhất định để có được nguyên liệu và sản phẩm này. Ngoài ra, có những chi phí phải trả để đưa sản phẩm vào công trình, công trình như: Vd: chi phí vận chuyển, chi phí nhập khẩu, chi phí nhân công, thuế GTGT, v.v.

Trong đó:

+ Giá trị hàng hóa bán ra là giá trị mà người giao thầu mong đợi sau khi cộng thêm giá trị tạo ra cho sản phẩm, hàng hóa đó.

Xem thêm:   Dòng tiền sau thuế là gì? Đặc điểm của dòng tiền sau thuế

Giá trị của sản xuất hàng hoá là chi phí phải trả để sản xuất ra hàng hoá, sản phẩm. Các sản phẩm này có thể do nhà thầu tự sản xuất hoặc mua của đơn vị khác để bán, dùng làm nguyên liệu trong quá trình xây dựng và các chi phí khác để đưa sản phẩm vào công trình.

Tại sao phải xác định trước thu nhập chịu thuế?

Theo nguyên tắc định giá sản phẩm trong xây dựng, khi nhà thầu tham gia đấu thầu để xây dựng kết cấu hoặc giành quyền cung cấp sản phẩm của mình thì họ phải xác định trước giá bán. Giá này là giá bán dự kiến ​​của nhà thầu và cũng là giá trị hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư. Giá này được gọi là giá nhập và được tính từ tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung cộng với lợi nhuận tính trước của nhà thầu cộng với thuế GTGT. Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu sẽ không tính thu nhập chịu thuế dự đoán theo tỷ lệ chuẩn do nhà nước quy định,

Tóm lại, nhà thầu phải tính toán thu nhập chịu thuế dự đoán để hình thành giá bán sản phẩm. Đồng thời, thu nhập chịu thuế dự kiến ​​cũng cho thấy khả năng cạnh tranh của công ty của nhà thầu. 2. Thu nhập tính thuế ước tính bằng tiếng Anh là gì?

– Ngôn ngữ tiếng Anh Thu nhập chịu thuế được xác định trước là Thu nhập chịu thuế được xác định trước

– Định nghĩa về Thu nhập chịu thuế ước tính bằng tiếng Anh được hiểu như sau:

Chi phí thu nhập chịu thuế xác định trước là khoản chênh lệch giữa giá trị hàng hóa bán ra và giá trị hàng hóa do nhà thầu tạo ra. Loại chi phí thu nhập chịu thuế được xác định trước là khoản lợi nhuận mà công ty xây dựng sẽ thu được trước khi dự án hoàn thành, được ước tính trong dự toán của công trình xây dựng.

– Một số từ tiếng Anh liên quan trong lĩnh vực dự toán xây dựng tương tự như:

Xem thêm:  Thu nhập trước lãi vay, thuế, kấu hao, tiền thuê và phí quản lí là gì? Đặc điểm

Project: Dự án, công trình (tùy ngữ cảnh sẽ dùng để chỉ dự án hoặc cong trình)

Categories: Hạng mục, danh mục

Unit: VND: Đơn vị tính: đồng

No: STT (Số thứ tự, đánh số)

Item cost: Khoản mục chi phí

Formula: Cách tinh

Value: Gia trị

Symbol: Ky hiệu

According to the unit price: Chi phí theo đơn giá

Cost of Materials: Chi phí vật liệu

Materials difference: Chênh lệch vật liệu

Labor cost: Chi phí nhân công

Total of direct expenses: Chi phí trực tiếp

Cost of Materials: Chi phí vật liệu

Labor cost: Chi phí nhân công

Machine cost: Chi phí máy xây dựng

Direct cost: Chi phí trực tiếp

Overhead costs: chi phí chung

Pre- determined taxable icome: thu nhập chịu thuế tính trước

Estimated insulation cost excluding VAT: Chi phí xây dựng trước thuế

Value added tax: thuế giá trị gia tăng

Estimated construction cost including VAT: Chi phí xây dựng sau thuế

Temporary works: chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi cong: 3. ?

Thứ nhất, cách xác định thu nhập chịu thuế tính trước

Theo quy ịnh tại nghị ịnh số 10/2021/nđ-cp và thông tư Số 09/2019/tt-bxd quy ịnh về quản lý chi phí ầu tư xây dựng, có quy ịnh như Sau:

– Chi phí xây dựng gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng. Trong đó, thu nhập chịu thuế tính trước được xác định như sau:

+ Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

Thu nhập chịu thuế tính trước = 5.5% tổng giá trị chi phí trực tiếp đã xây dựng trong quyết toán hay còn được gọi là lãi định mức.

Dựa theo quy định hiện hành của chính phủ, khi lập dự toán chi phí xây dựng cho công trình xây dựng phải tính thu nhập chịu thuế tính trước theo cách nhân định mức tỷ lệ (quy định theo từng công trình xây dựng) với chi phí trực tiếp + chi phí chung.

Nếu trường hợp có vật tư do chủ đầu tư cung cấp thì giá trị vật tư được cấp vẫn tính vào chi phí vật liệu nằm trong khoản chi phí trực tiếp. Dự toán xây lắp của các nhà thầu sẽ được các chủ đầu tư tổng hợp và phê duyệt để làm cơ sở định giá trần cho gói thầu phục vụ cho đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Thứ hai, định mức thu nhập chịu thuế tính trước

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước là vấn đề phải nắm bắt và xác định chính xác, tránh những sai sót khi lập dự toán hay vi phạm quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm:  Chế độ nguồn điện thấp của iphone là gì

Hiện nay định mức thu nhập chịu thuế tính trước được quy định khá chi tiết tại Bảng 3.11 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

+ Đối với công trình xây dựng dân dụng, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Đối với công trình công nghiệp, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %

+ Đối với công trình giao thông, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %

+ Đối với công trình xây dựng nông nghiệp, phát triển nông thôn thì định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Đối với công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Với công tác xây lắp đường dây, công tác lắp đặt những thiết bị công nghệ trong công trình xây dựng để thí nghiệm hiệu chỉnh các trạm biến áp điện và đường dây điện, cấu kiện, kết cấu xây dựng và thí nghiệm vật liệu có quy định định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %.

Lưu ý:

– Nếu nhà thầu phải tự tiến hành việc khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng như đá, sỏi, cát phục vụ thi công thì thu nhập chịu thuế tính trước tính xác định trong dự toán giá vật liệu bằng tỷ lệ là 3% /chi phí gián tiếp và trực tiếp.

– Một số trường hợp khác phải lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật thì định mức tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước sẽ xác định theo tỷ lệ hướng dẫn tại các Bảng khác trong Phụ lục Thông tư 09/2019/TT-BXD.

– Riêng các công trình quốc phòng an ninh, căn cứ vào loại hình công trình để áp dụng định mức thu nhập chịu thuế tính trước cho phù hợp theo quy định pháp luật.

Do đó, định mức thu nhập chịu thuế tính trước muốn xác định đúng cần căn cứ vào rất nhiều yếu tố khác nhau như loại hình công trình xây dựng, cách thức tiến hành thi công xây dựng, dự toán xây dựng…4. Thu nhập chịu thuế tính trước là cơ sở để xác định những gì?

Thu nhập chịu thuế tính trước là một trong số những yếu tố khác để xác định các khoản chi phí xây dựng tiêu biểu sau:

Một là, xác định chi phí khảo sát xây dựng

Đối với chi phí khảo sát xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được xác định và quản lý như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng.

Hai là, xây dựng dự toán xây dựng

Chi phí xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo các phương pháp nêu tại các điểm a, b dưới đây:

a) Tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình

– Chi phí trực tiếp gồm: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở khối lượng các công việc xây dựng và giá xây dựng công trình.

– Chi phí gián tiếp được xác định bằng tỷ lệ (%) hoặc lập dự toán chi phí theo hướng dẫn.

– Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp được hướng dẫn.

– Thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước.

– Khối lượng các công tác xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED và chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. Phương pháp đo bóc khối lượng công tác xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

– Giá xây dựng công trình sử dụng để tính dự toán chi phí xây dựng có thể là giá xây dựng chi tiết hoặc giá xây dựng tổng hợp phù hợp với khối lượng công việc xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED và chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. Nội dung và phương pháp xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo quy định.

b) Tính theo hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và giá của các yếu tố chi phí tương ứng

– Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp xác định theo khối lượng vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và giá của các yếu tố chi phí này.

– Khối lượng các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở khối lượng công tác xây dựng đo bóc từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED và định mức kinh tế kỹ thuật.

– Giá vật liệu xây dựng được xác định theo hướng dẫn.

Ba là, xác định giá gói thầu xây dựng

Giá gói thầu xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế, phí theo quy định của pháp luật và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, dự phòng cho yếu tố trượt giá cho các khối lượng công việc thuộc phạm vi của gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Như vậy, mỗi doanh nghiệp đều phải tính thu nhập chịu thuế tính trước trong kinh doanh để có thể tạo ra và duy trì được lợi nhuận mà doanh nghiệp mong muốn mà vẫn đảm bảo được tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau.

 • Tác giả: Phạm Kim Oanh |
 • Cập nhật: 15/12/2021 |
 • Thuế – Lệ Phí – Hóa đơn |
 • 9823 Lượt xem

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì và những lưu ý năm 2022

Thu nhập chịu thuế tính trước được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, nên được rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm đặc biệt là với các nhà thầu và chủ đầu tư xây dựng công trình.

Gần đây chúng tôi thường xuyên nhận được các câu hỏi liên quan đến thuế, nhất là câu hỏi “Thu nhập chịu thuế tính trước là gì?” Để giải đáp thắc mắc về thu nhập chịu thuế tính trước, Quý vị có thể tham khảo bài viết sau đây.

Thu nhập chịu thuế tính trước được áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, nên được rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm đặc biệt là với các nhà thầu và chủ đầu tư xây dựng công trình.Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước là gì?

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước là giá trị chênh lệch giữa giá trị của hàng hóa được bán ra so với giá trị hàng hóa của nhà thầu tạo ra. Bản chất của chi phí thu nhập chịu thuế tính trước là những lợi nhuận mà doanh nghiệp xây dựng có được trước khi hoàn thành xong dự án, theo dự tính trong dự toán công trình xây dựng.

Trong đó:

+ Giá trị hàng hóa được bán ra là giá trị mà nhà thầu mong đợi sau khi đã cộng thêm giá trị tạo ra sản phẩm, hàng hóa đó.

+ Giá trị tạo ra hàng hóa là chi phí cần phải thanh toán để tạo ra hàng hóa, sản phẩm. Các sản phẩm này có thể là từ chính nhà thầu sản xuất hoặc mua từ đơn vị khác khác để bán, sử dụng làm nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công xây dựng công trình và những khoản chi phí khác để đưa sản phẩm đó vào dự án.

Sau khi đã trả lời câu hỏi về Thu nhập chịu thuế tính trước là gì? Chúng tôi xin giới thiệu đến Quý vị các quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế tính trước và định mức thu nhập chịu thuế tính trước mới nhất hiện nay.Quy định thu nhập chịu thuế tính trước?

Căn cứ tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành hành ngày 14/08/2019 quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và căn cứ theo Thông tư số 09/2018 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 quy định về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quy định về thu nhập chịu thuế tính trước như sau:

Xem thêm:  Vai trò của người lập trình ứng dụng là gì

– Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 68/2019/NĐ-CP, quy định tổng mức đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ các khoản chi phí xây dựng dự án đó, những chi phí này được xác định trên cơ sở phù hợp với thiết kế cũng như các nội dung theo Báo cáo nghiên cứu khả thi.

– Thông tư 09/2019/TT-BXD quy định về chi phí xây dựng bao gồm những chi phí sau: Chi phí gián tiếp; chi phí trực tiếp, thuế giá trị gia tăng và thu nhập chịu thuế tính trước. Cụ thể:

+ Cụ thể thu nhập chịu thuế tính trước hay còn hiểu là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp xây dựng đã dự tính được trong dự toán xây dựng trước khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình.

+ Thu nhập chịu thuế tính trước sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm dựa trên các chi phí trực tiếp và các chi phí gián tiếp theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp công trình xây dựng đó có nhiều hạng mục công trình khác nhau, thì thu nhập chịu thuế tính trước sẽ tính dựa trên tỷ lệ theo từng loại công trình phù hợp.

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước?

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước là vấn đề phải nắm bắt và xác định chính xác, tránh những sai sót khi lập dự toán hay vi phạm quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện nay định mức thu nhập chịu thuế tính trước được quy định khá chi tiết tại Bảng 3.11 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

+ Đối với công trình xây dựng dân dụng, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Đối với công trình công nghiệp, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %

+ Đối với công trình giao thông, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %

+ Đối với công trình xây dựng nông nghiệp, phát triển nông thôn thì định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Đối với công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Với công tác xây lắp đường dây, công tác lắp đặt những thiết bị công nghệ trong công trình xây dựng để thí nghiệm hiệu chỉnh các trạm biến áp điện và đường dây điện, cấu kiện, kết cấu xây dựng và thí nghiệm vật liệu có quy định định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %

Lưu ý:

– Nếu nhà thầu phải tự tiến hành việc khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng như đá, sỏi, cát phục vụ thi công thì thu nhập chịu thuế tính trước tính xác định trong dự toán giá vật liệu bằng tỷ lệ là 3% /chi phí gián tiếp và trực tiếp.

– Một số trường hợp khác phải lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật thì định mức tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước sẽ xác định theo tỷ lệ hướng dẫn tại các Bảng khác trong Phụ lục Thông tư 09/2019/TT-BXD.

– Riêng các công trình quốc phòng an ninh, căn cứ vào loại hình công trình để áp dụng định mức thu nhập chịu thuế tính trước cho phù hợp theo quy định pháp luật.

Như vậy, định mức thu nhập chịu thuế tính trước muốn xác định đúng cần căn cứ vào rất nhiều yếu tố khác nhau như loại hình công trình xây dựng, cách thức tiến hành thi công xây dựng, dự toán xây dựng…Thu nhập chịu thuế tính trước tiếng Anh là gì?

Thu nhập chịu thuế tính trước trong tiếng anh là Pre- determined taxable icome

– Định nghĩa thu nhập chịu thuế tính trước trong tiếng anh được hiểu là:

Pre-determined taxable income expense is the difference between the value of goods sold and the value of goods created by the contractor. The nature of pre-determined taxable income costs is the profits that the construction business will get before the completion of the project, as estimated in the construction work estimate.

Những nội dung tư vấn trên đây mang tính chất tham khảo, hy vọng sẽ giúp ích cho Quý vị khi tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề thu nhập chịu thuế tính trước là gì? Để được tư vấn thêm, hãy kết nối với đội ngũ chuyên môn của chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luathoangphi.vn chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

>>>>>=> Tham khảo: Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Lấy Pass Ngay!

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì? Các quy định liên quan đến thu nhập chịu thuế tính trước mới nhất

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 21-07-2021 |
 • Thuế – kế toán , |
 • 1053 Lượt xem

Thu nhập chịu thuế tính trước là một khái niệm được rất nhiều nhà đầu tư xây dựng, chủ thầu quan tâm vì nó có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mà họ làm việc. Để giải đáp các thắc mắc liên quan đến thu nhập chịu thuế tính trước, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn.

Mục lục

 1. Thu nhập chịu thuế tính trước là gì?
  1. Thu nhập chịu thuế tính trước
  2. Thu nhập chịu thuế tính trước trong xây dựng
  3. Cách tính thu nhập chịu thuế tính trước
 2. Tại sao phải tính thu nhập chịu thuế tính trước
 3. Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước là gì
 4. Quy định về thu nhập chịu thuế tính trước
 5. Định mức thu nhập chịu thuế tính trước
 6. Một số lưu lý khi tính thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì?

Thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước được hiểu đơn giản là phần giá trị chênh lệch giữa giá trị hàng hóa, sản phẩm bán ra với giá trị tạo ra hàng hóa đó. Trong đó: Giá trị hàng hóa là phần chi phí để tạo ra hàng hóa, sản phẩm đó. Bất kỳ một sản phẩm hay công trình xây dựng khi thực hiện xây dựng, sản xuất thì phải chi ra một khoản chi phí để có nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí nhập khẩu, chi phí vận chuyển, các khoản thuế,…; Giá trị hàng hóa bán ra là giá trị mà đơn vị sản xuất, nhà thầu ước tính bán ra thị trường, giá trị hàng hóa bán ra đã bao gồm cả giá trị tạo ra hàng hóa.

Thu nhập chịu thuế tính trước trong xây dựng

Thu nhập chịu thuế tính trước thường xuất hiện trong lĩnh vực xây dựng. Theo quy định hiện hành thì khi lập dự toán chi phí xây dựng cho một công trình xây dựng thì phải tính thu nhập chịu thuế tính trước bằng cách nhân định mức tỷ lệ (quy định tùy theo từng loại công trình xây dựng) với chi phí (gồm chi phí trực tiếp + chi phí chung). Trong trường hợp có vật tư do chủ đầu tư cung cấp thì giá trị vật tư đó vẫn được tính vào chi phí vật liệu trong khoản chi phí trực tiếp. Dự toán xây lắp này của mỗi nhà thầu sẽ được chủ đầu tư tổng hợp và phê duyệt để làm cơ sở định giá trần cho gói thầu, phục vụ cho chỉ định thầu hoặc đấu thầu.

Cách tính thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước = 5,5% tổng giá trị chi phí trực tiếp đã xây dựng trong quyết toán (hay còn gọi là lãi định mức)

thu nhập chịu thuế dự kiến

Tại sao phải tính thu nhập chịu thuế tính trước

Theo nguyên tắc định giá sản phẩm trong xây dựng thì khi nhà thầu tranh giành xây dựng một công trình hoặc để giành quyền cung cấp sản phẩm của mình thì nhà thầu phải định trước giá sẽ tranh bán. Giá này là giá nhà thầu mong đợi bán ra và cũng chính là giá trị hợp đồng của chủ đầu tư với nhà thầu. Giá này được gọi là giá tham gia dự thầu và được tính bằng tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung + phần lợi nhuận tính trước của nhà thầu + VAT. Khi tham gia đấu thầu thì nhà thầu sẽ không tính thu nhập chịu thuế tính trước bằng tỷ lệ định mức do nhà nước quy định mà thường tính thấp hơn định mức và có thể bằng 0, tùy theo tình hình và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu.

Xem thêm:  Ăn không được phá cho hôi nghĩa là gì

Như vậy, nhà thầu phải tính thu nhập chịu thuế tính trước để ước tính giá bán của sản phẩm khi bán ra. Đồng thời thu nhập chịu thuế tính trước còn thể hiện được tính cạnh tranh trong kinh doanh của nhà thầu. Như vậy thì mỗi doanh nghiệp đều phải tính thu nhập chịu thuế tính trước trong kinh doanh để đảm bảo được tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau đồng thời duy trì được sự ổn định và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhằm duy trì lợi nhuận mà doanh nghiệp mong muốn.Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước là gì

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước là giá trị chênh lệch giữa giá trị của hàng hóa được bán ra so với giá trị hàng hóa mà nhà thầu tạo ra. Về bản chất thì thu nhập chịu thuế tính trước là những lợi nhuận mà doanh nghiệp xây dựng có được trước khi hoàn thành xong dự án, theo dự tính trong dự toán công trình xây dựng. Trong đó:

– Giá trị hàng hóa được bán ra là giá trị mà nhà thầu mong muốn sau khi đã cộng thêm giá trị tạo ra hàng hóa, sản phẩm đó.

– Giá trị tạo ra hàng hóa là các chi phí cần phải thanh toán để tạo ra hàng hóa, sản phẩm. Các hàng hóa, sản phẩm này có thể là từ chính nhà thầu sản xuất hoặc mua từ những đơn vị khác để bán hoặc sử dụng làm nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công xây dựng các công trình. Ngoài ra còn bao gồm các chi phí khác để đưa sản phẩm đó vào dự án.Quy định về thu nhập chịu thuế tính trước

Căn cứ theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/02/2021 quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

Cụ thể tại khoản 1, 2 Điều 5 của Nghị định thì Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ các chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm các chi phí sau: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; các chi phí khác; chi phí dự phòng.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Thông tư số 09/2018 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/12/2019 quy định về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Cụ thể tại Điều 8 thì Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng. Quy định về thu nhập chịu thuế tính trước như sau:

– Thu nhập chịu thuế tính trước hiểu là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp xây dựng đã dự tính được trong dự toán xây dựng (điểm c khoản 2 Điều 8).

– Thu nhập chịu thuế tính trước được tính theo tỷ lệ phần trăm dựa trên các chi phí trực tiếp và các chi phí gián tiếp theo quy định (điểm a khoản 2 Điều 9).

– Trong trường hợp công trình xây dựng đó có nhiều hạng mục công trình khác nhau thì thu nhập chịu thuế tính trước sẽ được tính dựa trên tỷ lệ theo từng loại công trình phù hợp.Định mức thu nhập chịu thuế tính trước

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước là vấn đề phải nắm bắt và xác định chính xác, tránh những sai sót khi lập dự toán hay vi phạm quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiện nay định mức thu nhập chịu thuế tính trước được quy định khá chi tiết tại Bảng 3.11 Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

+ Đối với công trình xây dựng dân dụng, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Đối với công trình công nghiệp, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %

+ Đối với công trình giao thông, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %

+ Đối với công trình xây dựng nông nghiệp, phát triển nông thôn thì định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Đối với công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 5,5 %

+ Với công tác xây lắp đường dây, công tác lắp đặt những thiết bị công nghệ trong công trình xây dựng để thí nghiệm hiệu chỉnh các trạm biến áp điện và đường dây điện, cấu kiện, kết cấu xây dựng và thí nghiệm vật liệu có quy định định mức thu nhập chịu thuế tính trước là 6 %Một số lưu lý khi tính thu nhập chịu thuế tính trước

– Nếu nhà thầu phải tự tiến hành việc khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng như đá, sỏi, cát phục vụ thi công thì thu nhập chịu thuế tính trước tính xác định trong dự toán giá vật liệu bằng tỷ lệ là 3% /chi phí gián tiếp và trực tiếp.

– Một số trường hợp khác phải lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật thì định mức tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trước sẽ xác định theo tỷ lệ hướng dẫn tại các Bảng khác trong Phụ lục Thông tư 09/2019/TT-BXD.

– Riêng các công trình quốc phòng an ninh, căn cứ vào loại hình công trình để áp dụng định mức thu nhập chịu thuế tính trước cho phù hợp theo quy định pháp luật.

Như vậy, định mức thu nhập chịu thuế tính trước muốn xác định đúng cần căn cứ vào rất nhiều yếu tố khác nhau như loại hình công trình xây dựng, cách thức tiến hành thi công xây dựng, dự toán xây dựng…

Hy vọng qua bài viết này sẽ phần nào giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về thu nhập chịu thuế tính trước và nắm được các thông tin khi làm các công việc liên quan đến đấu thầu và kế toán nhé.1/5 – (1 bình chọn)

 • About
 • Latest Posts

Ls. Luyện Ngọc HùngLuật sư at Luật Hùng SơnHerr Hung hat seit seiner Gründung für Hung Son Law gearbeitet und verfügt über mehr als 6 Jahre Erfahrung in der Beratung und Ausübung von Rechten in Vietnam im Zusammenhang mit ausländischen und inländischen Investitionsprojekten; Fusionen und Übernahmen; Unternehmensrecht; Geistiges Eigentum. Mit der Erfahrung von Rechtsanwalt Hung hilft er Ihnen auf jeden Fall bei der Lösung von Rechtsproblemen, die ein hohes Maß an Fachwissen erfordern

Neueste Beiträge von Ls. Luyen Ngoc Hung ( alle anzeigen )

 • Anwaltsservice für Scheidungsberatung in Ho-Chi-Minh-Stadt – 29. April 2022
 • Was müssen Sie vorbereiten, um nach Australien einzuwandern? – 29. April 2022
 • Die neuesten australischen Einwanderungsvisumkategorien 2022 – 28. April 2022

Nachricht

 • Anwaltsservice für Scheidungsberatung in Ho-Chi-Minh-Stadt
 • Bạn cần chuẩn bị những gì để nhập cư vào Úc?
 • Các loại thị thực nhập cư mới nhất của Úc 2022
 • Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong trường hợp đồng phạm
 • Tại sao doanh nhân Việt Nam nên đầu tư vào Úc?

Tin tức khác

 • Nếu tôi sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể lùi ngày hóa đơn không?
 • Bảng Lương Viên Chức Kế Toán Mới Nhất Năm 2022?
 • Cách tạo hóa đơn GTGT giảm thuế từ 10% đến 8% theo quy định mới nhất
 • Cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?
 • Mã số công ty và mã số thuế là gì?
 • Thuế nhà đất là gì?
 • Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc chính xác nhất
 • Báo cáo tài chính nội bộ hiện hành theo yêu cầu
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Khai thuế tài sản?
 • Tìm hiểu mã số thuế cá nhân là gì.

Video tư vấn pháp lý

Đăng ký kênh YouTube như một nhãn hiệu? Vì sao Tam Mao, PewPew mất hút? – Bà Nguyễn Minh Hải – QPVN

Hướng dẫn Mô tả Nhãn hiệu – Bạn có thể tự tra cứu

Phân biệt giữa đăng ký nhãn hiệu và đăng ký bản quyền logo

Hướng dẫn Thành lập Doanh nghiệp / Doanh nghiệp – Luật Hùng Sơn

Hướng dẫn Tự Tìm kiếm Thương hiệu – Luật Hùng Sơn


Video Thu nhập chịu thuế tính trước là gì

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Thu nhập chịu thuế tính trước là gì! Kỵ Sĩ Rồng hi vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn. Xem thêm các bài viết cùng danh mục Hỏi đáp. Mọi ý kiến thắc mắc hãy comment bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người được biết. Kỵ Sĩ Rồng chúc bạn ngày vui vẻ

Related Posts